Gå til indhold
Gruppe af forskellige mennesker brainstormer

Ny i bestyrelsen

På webinaret får du en grundlæggende forståelse for, hvilket ansvar og opgaver du som bestyrelsesmedlem har i en vandforsyning, og hvordan bestyrelsen udøver sit ansvar og bidrager til, at vandværket udvikler sig.

Grundlæggende skal bestyrelsen besidde de nødvendige kompetencer for at kunne udfylde den kontrol- og ledelsesmæssige rolle, der følger med ansvaret. Derfor bør man som bestyrelsesmedlem kende sin rolle og sit ansvar og have et klart billede af, hvad der skal udføres og leveres sammen med sine bestyrelseskollegaer.

Bestyrelsens primære opgave er at varetage den overordnede og strategiske ledelse af vandværket inden for lovens rammer samt sikre en klar retning for den daglige ledelse. Arbejdet i bestyrelsen kan tage udgangspunkt i anbefalingerne fra ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, hvis mål er at stille rammer til rådighed for vandværkerne, så de kan sikre og redegøre for deres efterlevelse af god selskabsledelse.

Som deltager introduceres du til dit ansvar og rolle som bestyrelsesmedlem, og til de opgaver der følger med det at drive et vandværk, samt hvilken støtte du kan få gennem Danske Vandværker.

Udbytte

Formålet er at give deltageren en kort introduktion til det at være bestyrelsesmedlem i et vandværk og det ansvar, der følger med. Deltageren præsenteres desuden for hvordan Danske Vandværker støtter dig som bestyrelsesmedlem.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i vandværket, der ønsker en kort introduktion til bestyrelsesarbejdet i en vandforsyning.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Regler, pligter og opgaver for dig som bestyrelsesmedlem
  • Vedtægter, regulativ, forretningsorden og takstblad
  • ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” i store træk
  • Hvad tilbyder Danske Vandværker?

Underviser

Stine Cortzen

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 16. jun. 2024