Gå til indhold
Hygiejne blå futter fire par fødder

Hygiejne (Selvstudie)

Tag vores hygiejneskursus som selvstudie og bliv klædt på til, hvordan vandværket kan undgå forurening fra boringer og ud til forbrugeren.

Du kan også deltage på Driftskurset – Selvstudie

Drikkevand er en vigtig fødevare og en ressource, vi skal passe på. Derfor er det vigtigt, at der på vandværket er fokus på, at hygiejnen er i top, så risikoen for forurening af drikkevandet reduceres mest muligt.

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Når du deltager i Danske Vandværkers hygiejnekursus som selvstudie, bliver du som vandværkets driftsansvarlige klædt fagligt på og får viden, der lever op til lovens krav.

Du får en grundig introduktion til, hvordan man i den daglige drift kan sikre en god hygiejne på vandværket. Desuden kommer du rundt om alt fra mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer, til hvordan forureninger både opstår og minimeres eller forhindres, og hvilke forholdsregler vandværket skal tage i en forureningssituation.

Loven siger…

“At den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2) 

Udbytte

Gennem både teoretisk undervisning og praktiske øvelser får du viden om at arbejde systematisk med hygiejnen på og omkring vandbehandlingen og bliver samtidig klædt på til at håndtere forskellige forureningssituationer. På den baggrund bliver du i stand til at sikre, at produktion og levering af rent drikkevand til forbrugerne foregår på en måde, der lever op til kravene.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen.

Indhold

Kursusmaterialet gennemgår:

  • Forureningssituationer og håndtering
  • Hvordan forhindres og minimeres forureninger?
  • Sygdomsfremkaldende bakterier
  • Hygiejneregler
  • Hygiejnezoner
  • Kvalitetssikring
  • Risikovurdering

Kursusmaterialet fremsendes ca. 5 uger før prøven.

Afsluttende prøve

Prøven foregår via Teams. Du modtager en mail med et link til et onlinemøde i Teams, som du skal trykke på et kvarter inden prøvestart.

Prøven skal gennemføres uden hjælpemidler på maks. 20 minutter og er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er korrekt besvaret. Når prøven er bestået, får kursisten udstedt et certifikat.

Er du ordblind, er der mulighed for at tage selvstudiet og prøven på særlige vilkår. Kontakt os for at høre mere.

Relaterede emner

Tilmeldinger efter deadline er ikke muligt på dette kursus.

Udgivet 16. jun. 2024