Gå til indhold

Hydrogeologi – geologi og grundvand

Bliv klogere på sammenhængen mellem geologi og grundvand, og hvilken betydning geologien har for grundvandets tilgængelighed og sammensætning.

Kurset afholdes online

Du kan også deltage fysisk på kurset

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor vandet nogle steder i undergrunden naturligt strømmer opad, eller hvorfor vi enkelte steder midt i landet kan risikere at støde på saltet grundvand?

Danmark bugter sig i bakkedal, men det har det ikke altid gjort. Faktisk har Danmark, i det meste af sin eksistens, ligget under vand eller været under pres fra kilometerhøje isskjolde. Gletsjerne slæbte anseelige mængder stenmaterialer med sig fra det nordlige Skandinavien, som de efterlod i Danmark som moræneaflejringer. I dag udgør mange af disse aflejringer store dele af landets grundvandsmagasiner.

Hvis man vil forstå grundvandsforekomsterne, er man nødt til at forstå geologien. Hydrogeologi er det fagområde inden for geologi som beskæftiger sig med grundvandet.

Vi vil på dette kursus introducere jer til Danmarks geologi og de mekanismer og parametre som i undergrunden er med til styre grundvandets bevægelse og kemiske sammensætning.

Udbytte

Kurset giver dig grundlæggende viden om hydrogeologi, som du bagefter kan gøre brug af i dit videre arbejde med for eksempel indvindingsopland, grundvandsbeskyttelse og projektering af nye kildepladser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der sidder i vandværkets bestyrelse, vandværkets ansatte og dig, som til dagligt arbejder inden for grundvand.

På kurset gennemgår vi

  • Danmarks geologi
  • Grundvandsforekomster i Danmark
  • Eksempler på hvordan en geologisk model opbygges
  • Eksempler på grundvandssimuleringer (hydrogeologisk model)

Underviser

Jesper Furdal

Jesper Furdal

Underviser i Øst.rnjer af Awell Brøndboring. Uddannet civilingeniør og certificeret brøndborer med 20 års erfaring i udførelse og drift af boringer.

Jette Sørensen

Jette Sørensen

Underviser i Vest.rnUddannet geolog og har i over 20 år arbejdet med geologi og hydrogeologi indenfor grundvandskortlægning samt på anlægs- og byggeprojekter. Hun har desuden gennem hele sin karriere arbejdet med boringer og varetager i dag Brøndboreruddannelsen på VIA University College i Horsens.

Forudsætning

For at være med som fjerndeltager kræver det en computer eller en tablet med internetadgang. Du kan anvende pc’ens eller tablettens mikrofon og højtaler, men et headset med mikrofon mindsker baggrundsstøj, og er derfor at foretrække.

Du vil få tilsendt et link til Teams, som du skal bruge til at tilgå kurset. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en eventuel debat ved at benytte chat-funktionen.
Nærmere information og link sendes til dig dagen inden kurset.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 18. jul. 2024