Gå til indhold

Grundvandsovervågning og pesticider

Deltag i webinaret, hvor du får en introduktion til, hvordan den danske overvågning af pesticider foregår og vandværkernes grundvandskontrol.

På webinaret vil vi gennemgå, hvordan overvågningen af pesticider i det danske grundvand foregår. Vi vil komme ind på de forskellige kilder til den samlede overvågning – og hvordan vandværkerne er en del af den.

Vandværkerne overvåger med jævne mellemrum forekomsten af bl.a. pesticider i deres boringer. Derudover findes der landet over en række overvågningsboringer, hvor GEUS udtager regelmæssige prøver. Endelig er der på grundlag af en politisk aftale (Pesticidstrategien) analyseret prøver en række udvalgte steder for at få et overblik over, hvilke pesticider der normalt ikke analyseres for, men som findes i grundvandet.

Det har givet os et forbedret billede af, hvilke pesticider vi skal holde ekstra øje med i de kommende år. Disse ekstra prøver vil også blive taget i de nærmeste år, og vil være med til at sikre, at vi ikke ”glemmer” nogen vigtige stoffer i overvågningen.

Det er en fordel, hvis du har en grundlæggende viden om vandværkernes egen boringsovervågning.

Udbytte

Efter kurset vil du have en bedre samlet forståelse for grundvandsovervågningen i Danmark og forståelse for, hvorfor nye stoffer jævnligt kommer på den liste over stoffer, som vandværkerne skal have med i deres boringskontrol.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, der er ansvarlig for driften af vandværket, herunder for prøvetagning.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Introduktion til overvågningen og dens formål
  • Vandværkernes egne grundvandskontrol
  • Den årlige grundvandsovervågningsrapport (GRUMO)
  • Sammenhæng mellem GRUMO og listen over pesticider, som vandværket skal overvåge for.
  • Baggrund og resultater af de senere års massescreeninger af yderligere stoffer under Pesticidstrategien
  • Hvad kan der forventes af den fremtidige grundvandsovervågning – herunder nye analysemetoder på vej.

Underviser

Tue Kofod

Tue Kofod

Rådgiver hos Danske Vandværker

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 01. nov. 2023