Gå til indhold
Gravemaskine

Graveskader og LER

Sidder du med håndteringen af graveforespørgsler og graveskader, så er dette webinar noget for dig.

Graveskader er desværre alt for almindeligt forekommende. Ofte fører spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig og dermed skal betale for udbedringen af skaderne til konflikter.

Deltag på webinaret og hør, hvem der egentlig har ansvaret, når jeres vandledning bliver gravet over – og hvem skal derfor betale? Svaret kommer an på, om den, der graver, og vandværket har fulgt gældende lovgivning og praksis i forbindelse med gravearbejdet.

Vandværker oplever at blive stillet overfor økonomiske krav, eller at entreprenør og bygherre nægter at betale regninger. På webinaret bliver du klædt på til at tage dialogen med skadevolderne. Og du får input til argumenter for at afvise krav, som der ikke er dækning for at stille, fordi love, domme og gældende praksis siger, at ansvaret ikke er vandværkets.

Udbytte

Efter webinaret har deltageren et grundlæggende kendskab til, hvilke standardprocedurer entreprenør og vandværk skal følge ved gravearbejder, som gør deltageren i stand til at gennemskue, om de skal acceptere eller afvise entreprenørers og evt. bygherres argumenter i sager om graveskader.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle vandværksfolk, der har med håndteringen af graveforespørgsler og graveskader at gøre.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Introduktion til graveskader og erstatning
  • Entreprenørens pligter ved gravearbejde
  • Vandværkets pligter
  • Hvilke tab erstattes
  • Hvordan løses konflikter?
  • Gode råd til vandværket til håndtering af graveskader.

Underviser

Mickey Kærsgaard Nielsen

Mickey Kærsgaard Nielsen

Juridisk rådgiver hos Danske Vandværker

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 16. jun. 2024