Gå til indhold
Gravemaskine

Graveskader

Det er højsæson for gravearbejde, og dermed for graveskader

Deltag på webinaret og hør hvem har egentlig ansvaret når jeres vandledning bliver gravet over – og hvem skal derfor betale? Svaret kommer an på om den der graver og vandværket har fulgt gældende lovgivning og praksis i forbindelse med gravearbejdet.

Graveskader er desværre alt for almindeligt forekommende. Ofte fører spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig og dermed skal betale for udbedringen af skaderne til konflikter.

Vandværker oplever at blive stillet overfor økonomiske krav, eller at entreprenør og bygherre nægter at betale regninger. På webinaret vil vi klæde jer på til at tage dialogen med skadevolderne. Og vi vil give jer argumenter for at afvise krav, som der ikke er dækning for at stille, fordi love, domme og gældende praksis siger, at ansvaret ikke er vandværkets.

Udbytte

Efter webinaret har kursisten et grundlæggende kendskab, hvilke standardprocedurer entreprenør og vandværk skal følge ved gravearbejder. Derigennem gøres deltagerne i stand til at gennemskue om de skal acceptere eller afvise entreprenørers og evt. bygherres argumenter i sager om graveskader.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle vandværksfolk der har med håndteringen af graveforespørgsler og graveskader at gøre.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Introduktion til graveskader og erstatning
  • Entreprenørens pligter ved gravearbejde
  • Vandværkets pligter
  • Hvilke tab erstattes
  • Hvordan løses konflikter?
  • Gode råd til vandværket til håndtering af graveskader.

Underviser

Robert Jensen

Robert Jensen

Juridisk rådgiver hos Danske VandværkerrnSpeciale i Grundvandsbeskyttelse og Ledningsret

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 03. jun. 2023