Gå til indhold
Vandledninger

Gæsteprincippet

Hør om gæsteprincippet som er i voldsom udvikling

Deltag på webinaret og hør om gæsteprincippet som er i voldsom udvikling. I foråret 2022 har Højesteret afsagt ikke mindre end 3 principielle domme, som vil få stor betydning for de danske ledningsejere.

Det kan være dyrt at flytte vandledninger, og regningen ender ofte hos vandværkerne på grund af det såkaldte gæsteprincip.
I 2015 kom det som et chok for mange ledningsejere, at dommen i den såkaldte Vintapperrampesag slog fast, at almindelige ledningsdeklarationer ikke fraviger gæsteprincippet, hvis der ikke er betalt erstatning til grundejeren. I de seneste domme har Højesteret indført en væsentlig begrænsning af, hvornår gæsteprincippet gælder, selvom der ikke er betalt erstatning.

På webinaret vil den seneste retspraksis om gæsteprincippet blive gennemgået på en overskuelig måde, så deltagerne får et overblik over, i hvilke situationer gæsteprincippet finder anvendelse, og i hvilke situationer vandværkerne kan afvise at betale for ledningsarbejder i henhold til gæsteprincippet.

Udbytte

Deltagerne vil få et godt kendskab til den seneste udvikling vedrørende gæsteprincippet. Dette vil gøre deltagerne i stand til at vide, hvornår ledningsejere har pligt til at betale for ledningsarbejder på grund af gæsteprincippet, og hvornår ledningsarbejderne har ret til at afvise at betale. Deltagerne vil desuden få viden om, hvordan det kan undgås, at nye ledninger bliver omfattet af gæsteprincippet.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle, som er i berøring med spørgsmål om betaling for ledningsarbejder og sikring af nye ledninger.

Indhold

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

Introduktion til gæsteprincippet

 • Hvad er gæsteprincippet, og hvornår gælder det?
 • Forskellen mellem vejlovens gæsteprincip og det ulovbestemte gæsteprincip
 • Hvilke ledningsarbejder er omfattet?
 • Hvor meget skal der til, før en grundejer kan påberåbe sig gæsteprincippet?

Aftalt fravigelse af gæsteprincippet

 • Formulering af ledningsdeklarationer
 • Aftalt fravigelse forud for ekspropriation (såkaldt ”efterdeklarering”)

Betydningen af erstatningsudbetaling

 • Kan gæsteprincippet fraviges uden betaling af erstatning?
 • Erstatning i henhold til landsaftalesystemet
 • Har det betydning, om erstatningen er opgjort for et areal eller pr. løbende meter?

Særlige tilfælde

 • Ledninger anbragt på baggrund af en landvæsenskommissionskendelse
 • Ledninger anbragt ved ekspropriation
 • Princippet om ”nyt for gammelt” når grundejer betaler for ledningsflytningen
 • Ledninger anbragt på en kommunal grund, før forsyningen blev udskilt fra kommunen
 • Gælder gæsteprincippet, når grundejer selv har haft en interesse i ledningsanbringelsen?
 • Påberåbelse af gæsteprincippet i forbindelse med nedlæggelse af vej

Underviser

Lasse Møller

Lasse Mølle

Advokat Lasse Møller, DLA Piper DenmarkrnSpecialist i forsyningsjura

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 01. jun. 2023