Gå til indhold
Sådan sløjer I boringer

Drift (e-learning)

Tag vores driftskursus som e-learning og bliv klædt på til, hvordan du som den driftsansvarlige på vandværket bliver i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne. 

Mennesker er afhængige af drikkevand uanset tid og sted. I vores moderne samfund er det helt afgørende, at vi kan regne med en sikker vandforsyning. Vandværket har derfor til opgave at sikre høj forsyningssikkerhed døgnet rundt. For at kunne det skal den driftsansvarliges kompetencer leve op til gældende regler. 
 
Når du deltager i Danske Vandværkers driftskursus som e-learning, kommer du rundt om alt fra regler på vandområdet over produktion, drift og vedligeholdelse i en vandforsyning til en gennemgang af alle anlæg og komponenter, der typisk indgår i en vandforsyning. 
 
På den baggrund bliver du som den driftsansvarlige på vandværket i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne. 

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Loven siger…  
“at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.” 
(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2) 
 

Udbytte

Gennem materialet i e-learningen får du viden om de grundlæggende elementer om vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse, så du efterfølgende er i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen. 
 

Indhold

Kursusmaterialet gennemgår:  

  • Grundlæggende vandforsyning (lovgivning og vandforsyningens opbygning og indretning) 
  • Indvinding af drikkevand (boringer, ledninger og pumper) 
  • Behandling og udpumpning af drikkevand (iltning, filteranlæg, skylleprocesser og beholderanlæg) 
  • Distribution af drikkevand (indretning af ledningsnet og ledningsregistrering) 
  • Vandmålere og tilstrømningssikring (registrering af forbrug, placering af måler og regler og krav til tilbagestrømningssikring) 
  • Vandkvalitet (regler og grænseværdier) 

PRAKTISK INFORMATION 
Når kurset er bestilt, sender vi dig et link til e-learningen. E-learningen kan gennemføres på pc, tablet eller mobiltelefon. 
Når du har gennemført alt materiale i e-learningen, skal du til slut gennemføre en afsluttende prøve. Når prøven er bestået, får du udstedt et diplom, som sendes til dig på mail.  

Er du ordblind, kan du med fordel hente oplæsningsprogrammet ‘Adgang for alle’, der kan læse teksten op på skærmen. Du kan downloade ‘Adgang for alle ‘ via dette link: Download adgang for alle oplæsnings programmet    
 

Udgivet 26. maj. 2024