Gå til indhold

BNBO: Hvad, hvem og hvornår?

Usikkerheden om, hvad der skal ske med BNBO-arbejdet efter fristen for at indgå frivillige aftaler med lodsejere udløb ved årsskiftet, vokser dag for dag blandt vandværkerne.  

I uge 5 og 6 har sekretariatet fået spørgsmål om blandt andet:

1: Vi er meget tæt på at være klar til at underskrive en frivillig BNBO-aftale. Kan vi gøre arbejdet færdigt?

Svaret er ja, for selv om fristen er udløbet, så opfordrer Miljøministeriet vandværker, kommuner og lodsejere til at arbejde videre med de frivillige aftaler.

2: Hvor længe kan vi arbejde med frivillige aftaler endnu?

I sekretariatet har vi også fået oplyst, at arbejdet kan fortsætte indtil, der kommer ny lovgivning på området. Vi mangler fortsat en klar udmelding fra miljøministeriet, men en ny lovgivning forventes først at være klar i starten af 2024. Dette giver vandværkerne endnu et år til at komme i hus med frivillige aftaler.

3: Et nationalt sprøjteforbud – fase 2. Hvornår hører vi mere?

Miljøminister Magnus Heunicke har i starten af februar udtalt, at han vil drøfte, hvorvidt der skal udstedes et eventuelt nationalt sprøjteforbud i BNBO’erne med partierne bag aftalen

Det er uvist, hvornår den politiske drøftelse finder sted, og alt imens vi venter, har nogle vandværker valgt en time out i arbejdet med at indgå frivillige aftaler.

4: Status på frivillige BNBO-aftaler

I slutningen af 2022 har vi oplevet stor aktivitet, og det tyder på at en række aftaler er tæt på at være færdige.

P.t. ved, vi at der indgået frivillige aftaler i ca. 8 procent ud af det samlede antal udpegede BNBO’er, og at der er tilbudt en frivillig aftale i ca. 24 procent. På baggrund af aktivitetsniveauet op til at frisen for frivillige aftaler udløb, foreslog vi sammen med DANVA og Landbrug & Fødevarer i december, at politikerne forlængede fristen med et års tid, så de frivillige aftaler, der er næsten færdige, kan komme i mål.

5: Genberegning af BNBO’er

Årsagen til, at der flere steder ikke er indgået en aftale er bl.a., at en del BNBO’er er til genberegning. Når en BNBO skal genberegnes, skyldes det, at der er sket en ændring i vandværkets indvindingstilladelse, eller at en eller flere indvindingsboringer er sløjfet, og det ændrer BNBO-arealet. Vi anbefaler, at vandværkerne venter med at indgå aftale, til BNBO er genberegnet.

Du kan fortsat få rådgivning og sparring til BNBO-arbejdet
Hvis du har spørgsmål til BNBO-arbejdet kan du ringe til sekretariatet og få svar. Du kan også tjekke foreningens hjemmeside for information og forskellige skabeloner, der kan lette arbejdet. Blandt andet kan du hente skabeloner til BNBO-aftaler. 

Udgivet 10. feb. 2023