Gå til indhold

Skabeloner og værktøjer

Se alle skabeloner og værktøjer – der er masser af hjælp at hente.

Administration og økonomi

Vedtægter og regulativ

Hent skabeloner til vedtægter a.m.b.a. og regulativ samt andre relaterede skabeloner. Se mere her

Takster

Hent skabeloner til at beregne takstbladet. Der er også skabeloner og information om afgifter og indekstal, som bruges til takstberegningen. Se mere her.

Dårlige betalere

Hent skabeloner til rykke forbrugere, der ikke betaler, lukkevarsel, går konkurs, dør, inkasso samt gebyrer. Se mere her.

Skat og afgifter

Hent skabeloner og hjælpetekster til skat og afgifter, skat på solceller med mere. Se mere her.

Regnskab og finansiering

Hent skabeloner til årsregnskab, langsigtet investeringsplan, værdiansættelse af vandværk (CAPEX) med mere. Se mere her.

Persondata

Hent guiden: Persondata trin for trin samt en række tilknyttede skabeloner for eksempel til persondatapolitik og databehandleraftale. Se mere her.

Vandsektorlov

Udtrænden af økonomisk regulering

Hent eksempler og skabeloner til diverse information i forbindelse med ansøgning om udtrænden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Se mere her.

På vej ind i vandsektorloven

Hent også information om, hvad I skal gøre, hvis I er på vej ind i vandsektorloven og andre aspekter af vandsektorloven. Se mere her.

Personale

Hent skabeloner til jobbeskrivelser og ansættelseskontrakter. Se mere her.

Kommunikation og kampagner

Få råd og værktøjer til kampagner og kommunikation om vand og vandværket. Der er skabeloner, kampagnematerialer og video til brug og deling. Se mere her.

Information til forbrugerne

Hent infografikker, der forklarer, hvordan forbrugerne kan spare på vandet, undgå frostsprængte rør og en række nyttige informationer.

Hent også Sprøjtefri Have-kampagnematerialer.

Se mere her.

Beredskab

Hent skabelon til beredskabsplan. Se mere her.

Bestyrelsesarbejde

Hent hjælp til det gode bestyrelsesarbejde: Brug Kodeks for godt bestyrelsesarbejde og en række nyttige skabeloner samt skabelon til forretningsorden. Se mere her.

Generalforsamling

Lav din egen kampagne. Hent kampagnematerialer til at gøre opmærksom på at vandværket holder generalforsamling.

Få råd til og hent skabeloner til planlægning og gennemførelse af generalforsamlingen – også hjælp til at komme i gang med at holde en digital generalforsamling. Se mere her.

Rekruttering

Nye frivillige til bestyrelsen kommer ikke af sig selv. Læs gode råd til rekruttering og hent skabelonen: Rekrutteringskort – Kender du dine frivillige. Se mere her.

Drift og teknik

Boringer og ledninger

Hent skabeloner til forhåndsaftale om etablering af boring og ledninger samt deklaration for boringer og ledninger, indvindingstilladelse, serviceaftale til brandhaner. Brug også værktøjet til at nedsætte vandtab. Se mere her – Boringer.

Læs om LER 2.0 og indberetning af graveskader. Hent skabeloner til langsigtede renoveringsplaner for ledningsnettet, etablering af ledninger med mere. Se mere her – Ledningsnettet.

Målere og tilbagestrømning

Hent skabeloner til brug ved lovpligtig kontrol af vandmålere, stikprøvekontrol og digitale vandmålere og fjernaflæsning. Hent også en række skabeloner til arbejdet med tilbagestrømningssikring. Se mere her.

Vandanalyser

Hygiejne

Vandbehandling

Vedligehold og tilsyn

Grøn omstilling

Samarbejde og sammenlægning

Udgivet 22. jun. 2022