Gå til indhold

Vandmålere undtaget af ny bekendtgørelse om fjernaflæsning

Fra den 1. januar 2027 skal alle forbrugsmålere for varme, varmt vand og køling være fjernaflæselige. Det gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse og omfatter både nybyggeri og bestående bebyggelse.

Vandmålere er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse.

Ny målerbekendtgørelse

Udgivet 22. feb. 2023