Gå til indhold

Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Skellet spiller en afgørende rolle, når ansvaret for vandledningsnettet defineres. Med ansvar mener vi: Etablering og vedligeholdelse.

Ansvarsfordeling

  • Forbrugerens ansvar: Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.
  • Vandværkets ansvar: Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Vandmålerne, uanset hvor de er placeret, er altid vandværkets ansvar.
Vandledningsnet: Ansvarsfordeling mellem forbruger og vandværk. Skellet markerer, hvor ansvaret begynder for forbrugeren og stopper for vandværket.

Målerbrønd ved skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.

Ny jordledning inden for skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.
Udgivet 04. nov. 2022