Vælg den rette virksomhedsform

Interessentskab (I/S)

I et I/S hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for vandværkets forpligtelser.

 

Det vil sige, at hvis et vandværk mod forventning skulle gå konkurs, kan vandværkets kreditorer gå efter ejerne personligt, når gælden skal inddrives.

 

Andelsselskab med begrænset hæftelse (A.M.B.A.)

I et AMBA hæfter ejerne begrænset for vandværkets forpligtelser.

Det vil sige, at i tilfælde af konkurs hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag.

 

Anbefaling: Skift fra I/S til a.m.b.a.

Danske Vandværker anbefaler, at vandværker, der er registreret som et interessentskab, omdanner sig til et A.M.B.A.

Det skyldes det strenge krav om hæftelse, som i værste fald kan medføre personligt hæftelse for ejerne.

 

Her kan du se, hvordan dit vandværk er registreret

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvordan dit vandværk er registreret.

 

  • Gå ind på https://datacvr.virk.dk/data/
  • Indtast vandværkets CVR-nummer i søgefeltet
  • Under ”Virksomhedsform” kan se, hvordan vandværket er registreret.

 

Sådan ser du hvordan vandværkets selskabsform er registreret

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 03/09 2018