Generalforsamling på vandværket

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed. Få gode råd til at planlægge og gennemføre en generalforsamling.

Generalforsamlingen udstikker retningslinjerne for driften af vandværket, hvordan økonomien skal forvaltes, og hvilke tiltag der skal sættes i gang.

 

På generalforsamlingen bliver formandens beretning, regnskabet og budgettet godkendt og der vælges medlemmer til bestyrelsen.

 

  • Ordinær generalforsamling skal holdes en gang om året indenfor en bestemt tidshorisont. Det er bestyrelsens pligt at indkalde til generalforsamlingen.

 

  • Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, hvis der opstår en akut sag, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Hvis forbrugerne kræver det – normalt er det 20 % af forbrugerne – kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 01/03 2018