Registrering af ledninger

Sørg for at registrere og opdatere oplysninger om de arealer, hvor I har vandledninger liggende. Oplysningerne skal registeret i ledningsejerregistret (LER) – formålet er at reducere antallet af graveskader.

Interesseområder

De arealer, hvor I har vandledninger liggende, er vandværkets såkaldte ”interesseområder”.

 

Et interesseområde fastlægges med en afstand på mindst en meter på begge sider af en vandledning.

 

Sådan registrerer I ledningerne?

Der er helt faste rammer for, hvordan ledningerne skal registreres, og hvordan oplysninger om ledningerne skal udleveres.

 

Det er beskrevet i Dansk Standards Norm 462 – Standard for registrering af ledninger.

 

Der er ikke absolutte krav til hvor stor nøjagtigheden af registreringen af ledningens placering skal være. Men normen kræver, at der bruges registreringsmetoder, som til enhver tid er acceptable.

 

Dansk Stand Norm 462 er under revision og forventes at være færdig i 2018.

 

I skal registrere følgende i LER

 

  • Hvor ledningerne er placeret
  • Målemetode
  • Indmålingsnøjagtighed

 

Det er gratis at indberette til LER.

 

LER udvikles, så data automatisk kan udveksles digitalt fra 2020.

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 26/04 2017