close-search
Selvbetjening

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Nyhed: Vandråd må opkræve penge til at sløjfe gamle boringer

https://danskevv.dk/nyheder/nyhed-vandraad-maa-opkraeve-penge-sloejfe-gamle-boringer/
Gamle boringer kan sløjfes med penge fra en fælles opsparing i vandråds-regi. Dermed er der udsigt til mere beskyttelse af grundvandet, i og med at kommune og vandrådet i fællesskab kan samarbejde om at sløjfe gamle boringer, der ikke længere bruges.
Publiceringsdato: 22/09 2017

Nyhed: Med ny rapport kan du sammenligne din vandforsyning med andre vandforsyninger

https://danskevv.dk/nyheder/nyhed-ny-rapport-kan-du-sammenligne-din-vandforsyning-andre-vandforsyninger/
Bruger din vandforsyning mere energi end andre vandforsyninger? Og er jeres vandtab mindre end gennemsnittet? Det kan du få et indtryk af i en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som viser nøgletal for vandrensning, vandspild og energiforbrug hos drikkevands- og spildevandsselskaber.
Publiceringsdato: 15/09 2017

Nyhed: Den klarer vi

https://danskevv.dk/nyheder/den-klarer-vi/
Mange vandværksfolk sukker over stigende bureaukrati i hverdagen. Men i Nordjylland indgår 23 vandværker i et enestående samarbejde, som gør livet på vandværket meget lettere. De har dannet et andelsskab, som klarer alt lige fra regnskab til levering af vand i den 76 kilometer lange fællesledning.
Publiceringsdato:

Høringssvar: Pesticidstrategi

https://danskevv.dk/nyheder/hoeringssvar-pesticidstrategi/
Høringssvar om pesticidstrategi: Danske Vandværker kvitterer for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat støtter reduktionen af pesticider, og vi støtter de initiativer, der planlægges gennemført.
Publiceringsdato:

Høringssvar om registrering af ledningsejere

https://danskevv.dk/nyheder/hoeringssvar-forslag-lov-aendring-lov-registrering-ledningsejere/
Høringssvar om registrering af ledningsejere: Den nye lov vil på sigt give vandværkerne mindre administrativt besvær, og færre overgravninger af vandledninger. Men ingen roser uden torne. I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der bør tages et passende hensyn til de vandværker, som bliver særligt berørt økonomisk og administrativt af den nye lov.
Publiceringsdato: 11/08 2017

Høringssvar: Bekendtgørelse om drikkevandskvalitet

https://danskevv.dk/nyheder/hoeringssvar-bekendtgoerelse-drikkevandskvalitet/
Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vil blandt andet betyde, at vandværkerne fremover skal kontrollere vandets kvalitet i forbrugernes vandhaner. Hvorfor er det nu et problem?
Publiceringsdato: 08/08 2017