Det skriver pressen

Forurenet drikkevand på Helnæs

Grænseværdi overskredet seks gange – embedslæge afviser akut risiko. Vandprøver foretaget på Helnæs Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på 0,64 µ g/ l (mikrogram/ l). Den tilladte grænseværdi er 0,1 µ g/ l (mikrogram/ l), så man er altså over seks gange det tilladte. Vandprøverne er foretaget den 10. oktober, og det endelige resultat af prøverne er nu kommet, oplyser Assens Kommune. Helnæs Vandværk er ikke forbundet med andre vandværk. Derfor er det ikke muligt, at de berørte borgere her og nu kobles på en nødforsyning fra et andet vandværk. Assens Kommune har derfor straks taget kontakt til embedslægen. Embedslægen udtaler i den forbindelse ifølge pressemeddelelsen, at det vurderes, at det ikke vil udgøre en akut sundhedsmæssig risiko for borgerne at drikke vand med 0,64 µ g, mens vandværket undersøger forholdene omkring overskridelsen.
Fyens Stiftstidende 19-10-2017

 

Forsyningssikkerheden på drikkevandet ikke god nok i Kolding

I samarbejde med kommunens almene vandværker er kommunen i gang med at sikre, at nødforsyning og vedligehold er på plads, så Koldings borgere altid og ubekymret kan drikke vand af hanen. Borgere i hele den vestlige del af Kolding Kommune og omkring Hejls og Grønninghoved lever hver dag med en forsyningssikkerhed på deres drikkevand, som bare ikke er god nok. Det fremgår af en statusopgørelse om forsyningssikkerheden på de almene vandværker.
Jydske Vestkysten 19-10-2017

Vand i Brejning er uden pesticider

Brejning Vandværk fik mandag en dejlig besked fra Eurofins Miljø A/ S. For det firma havde lavet test på alle syv drikkevandsboringer i Brejning, og alle syv boringer er blevet totalt frikendt. Vandet er lige til at sætte tænderne i, eller ok, lige til at skylle halsen med. Der er blevet testet for det stof, som for nogle måneder siden lukkede vandværker på blandt andet Fyn og i Vestjylland. Det hedder cloridazon, og når det stof kommer i jorden omdannes det til methyldespenyl-cloridazon og desphenyl-cloridazon, og det hele er der blevet tjekket efter.
Vejle Amts Folkeblad 18-10-2017

 

Intet chloridazon i Farsø drikkevand

Drikkevandet i Farsø Vandværks fem boringer indeholder ikke rester af sprøjtegiften chloridazon, meddeler vandværkets formand Teddy Rønaa Det har vakt bekymring mange steder og ført til lukninger af vandboringer, at man har fundet rester af sprøjtegiften chloridazon i drikkevandet fra en del vandværker. Der er tale om et stof, som man ikke tidligere har testet for.
Farsø Avis 18-10-2017

 

Vandværkerne skal oplyse om grundvandet

For mange af landets mindste vandværker er ikke gode nok til at informere deres forbrugere om sprøjtegiftog forurening i drikkevandet. Det kan i sidste ende undergrave tilliden til kvaliteten af urenset dansk drikkevand. Danskerne har ret til viden om, hvad der er i det vand, vi drikker. For nyligt belyste DR problematikken. To tredjedele af de 44 danske vandværker, der indgik i undersøgelsen, mente ikke, at de behøver at gøre forbrugerne opmærksomme på et forhøjet pesticidniveau i drikkevandet. Der er behov for, at de danske vandværker hanker op i sig selv. Det er et afgørende dansk princip, at vores grundvand kan drikkes urenset. Og at dansk vand fra hanen er blandt det reneste i verden. Jeg tror, at grundvandet er det miljøspørgsmål, danskerne går allermest op i. Og hvis den høje tillid til dansk grundvand skal bevares, påhviler der vandværkerne et kæmpe ansvar.
Jydske Vestkysten 18-10-2017, læserbrev af Christian Rabjerg Madsen, MF (S)

 

Miljøstyrelsens forsvar for nye regler om drikkevand bliver stemplet som politisk spin

Miljøstyrelsen udsendte i sidste uge en pressemeddelelse med et forsvar for de ændringer af drikkevandsbekendtgørelsen, som møder kritik i hele branchen. Men også selve pressemeddelelsen får nu kritik. Kritikken af Miljøstyrelsen tager nu en ny drejning, hvor styrelsen beskyldes for at bedrive politisk spin.

Ing.dk (Ingeniøren) 17-10-2017

 

Drikkevandet er rent igen

De husstande, som den seneste uge har været ramt af den formodede forurening af vandet fra Torsted Vandværk, kan nu igen drikke vand direkte fra hanen i stedet for at koge det først. Det oplyser vandværket, der har fået svar på den seneste prøve fra fredag i sidste uge. Det skriver TV2 Østjylland. Prøven viser, at der ikke er noget i vejen med vandet. Ved en rutinekontrol blev der konstateret for stort kimtal i vandet fra Torsted Vandværk. Kimtal er et udtryk for mængden af bakterier i drikkevandet. CC.
metroXpress 17-10-2017

 

Her er stoffet, der lukker for vandet

Desphenyl-chloridazon er fundet i drikkevand på Fyn. Læs her mere om det stof, der har lukket både vandboringer og vandværker på ubestemt tid. Fund af rester fra det nu forbudte pesticid chloridazon i vandboringer i Jylland gav anledning til, at flere fynske vandværker i august på eget initiativ begyndte at undersøge deres drikkevand for stoffet desphenyl-chloridazon. Det viste sig, at det fynske drikkevand ikke bare indeholdt stoffet, men at der også var eksempler på mængder langt over grænseværdien. Flere boringer på Fyn er nu lukket på ubestemt tid på grund af desphenyl-chloridazon, og på vandværkerne, der hører under Vandcenter Syd, tjekkede man hurtigt for stoffet, og de kan stadig levere vand uden de boringer, der nu er lukket på ubestemt tid.
Fyens Stiftstidende 16-10-2017

 

Intet sprøjtemiddel i Dyngbys vand

Forbrugerne kan helt roligt drikke vand fra Dyngby Strands Vandværk.
Vandværket har fået testet sit vand for den meget omtalte sprøjtegift desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet, oplyser vandværket. Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, med handelsnavnet var Pyramin. Sprøjtemidlet blev forbudt i 1996, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover. Dyngby Strands Vandværk har i dag 970 forbrugere og dækker Dyngby Strand, Dyngby by, Hølken og Boulstrup by, Bjergager og land.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad) 15-10-2017

 

Torsted-borgere henter gratis vand: – Ikke for at være nærig, men vand fra hanen smager bedre

1800 husstande har pga. vandforurening i snart en uge ikke kunnet bruge vandet direkte fra hanen. Kog vandet, lyder det fra embedslægen, men Torsted-borgerne har i højere grad fundet alternative løsninger. Poul Skov Pedersen hiver fem to-liters vanddunke op fra sine cykeltasker på hver side af bagagebæreren. Han har taget turen fra hjemmet på Merkurvej til Gotlandsvej for at hente rent vand. På Gotlandsvej har vandværkets formand Hermann Hockerup en udlejningsejendom, der p.t. står tom. Den får vand fra et andet vandværk, og der er en udvendig hane. Så derfor har formanden tilbudt, at alle Torsted-borgerne, der er ramt af vandforurening og det gældende kogepåbud, må komme og tappe.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende) 14-10-2017

 

Vandværker tjekker, om der er pesticid i vandet

Både i Holeby og Tirsted på Sydlolland vil de private vandværker have undersøgt vandet for berygtet stof. Holeby Vandværk får taget en vandprøve indenfor de kommende par uger, og hos Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk bliver næste vandprøve også undersøgt for indholdet af desphenylchloridazon -et potentielt sundhedsskadeligt nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev udfaset i 1996. Nedbrydningsproduktet er kommet i søgelyset efter at være fundet i vandboringer andre steder i landet, og derfor vil også de lokale private vandværker have set efter.
Lolland-Falsters Folketidende, 12-10-2017

UØNSKET STOF I VANDET

HUNSEBY Der viste sig at være lidt desphenyl-chloridazon i den vandprøve, Hunseby-Maglemer Vandværk har fået analyseret. ”Men det ligger et godt stykke under grænseværdien, konstaterer vandværketsformand”, Jørgen Jensen. Stoffet med det besværlige navn er et nedbrydningsprodukt efter et pesticid, der blev anvendt indtil 1996 -blandt andet i roemarker. Den tilladte grænseværdi er 0,1 mikrogram pr. liter. I Hunseby er der konstateret 0,035 mikrogram pr. liter -nogenlunde halvdelen af, hvad der tidligere er konstateret på regionalvandværket i Vesterborg. ”Nu undersøger vi fremover også for dette stof i de prøver, der løbende tages af vandet -så kan vi se, hvordan det udvikler sig”, siger Jørgen Jensen, Hunseby-Maglemer Vandværk.
Lolland-Falsters Folketidende, 12-10-2017

 

Harme over slam

Frederikshavn Kommune har foranlediget, at en landmand er blevet politianmeldt for udbringning af spildevandsslam klos op mod drikkevandsboringer ved Lindetvej ved Gærum. Boringerne hører under Aasted Vandværk, som leverer en stor del af Frederikshavns drikkevandsforsyning. Anmeldelsen kommer, mens en tidligere anmeldelse indgivet i slutningen af 2016 fortsat er under behandling af politi og anklagemyndighed.
Nordjyske Stiftstidende 12-10-2017

 

Advarer mod mindre kontrol af drikkevand

Den 27. oktober træder nye regler i kraft, der betyder, at husstande, som alene leverer vand til sig selv, ikke længere skal kontrolleres af myndighederne. I stedet kan borgere selv teste vandet. Det vil ifølge miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) være med til at sikre en afbureaukratisering af vandforsyningerne. Walter Brüsch, der er geolog ved Danmarks Naturfredningsforening, er kritisk over for de nye regler. ”Det betyder, at man ikke længere har styr på, om de her cirka 50.000 anlæg forsyner borgerne med vand, som er forurenet, « siger han. /RITZAU
metroXpress 11-10-2017

 

Ingen antydning af pesticidrester i vandet

Det har vakt bekymring mange steder og ført til lukninger af vandboringer, at man har fundet rester af sprøjtegiften chloridazon i drikkevandet fra en del vandværker. Der er tale om et stof, som man ikke tidligere har testet for. Nu har Ørum Vandværk fået drikkevandet kontrolleret for rester af chloridazon, og vandværkets forbrugere kan roligt slå koldt vand i blodet -eventuelt ved at drikke det -for der er ikke fundet antydning i stoffet i prøverne fra Ørum Vandværk.
Viborg Stifts Folkeblad, 11-10-2017

 

S kalder på svar i sag om mindsket kontrol af drikkevand

Miljøministeren er gået uden om Folketinget med nye regler for kontrol af drikkevand. Det får S op ad stolen. Senere i oktober kommer der nye regler for kontrol af drikkevand. Det sker i en drikkevandsbekendtgørelse. Reglerne betyder, som de står for nuværende, at mindre vandværker ikke er forpligtet til kontrol, og at reglerne for vandværkers kontrol ændres. Mindre vandværker leverer vand til omkring 400.000 danskere. Da der er tale om en bekendtgørelse, er det ikke en regelændring, der har været forbi Folketinget. Men nu råber Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, vagt i gevær.
B.dk 10-10-2017

 

Vandet i Helle er rent igen

Forbrugerne i 1.332 husstande i Årre, Rousthøje, Roust, Hjortkær, Fåborg og Næsbjerg kan igen drikke vandet uden at koge det først. Det skriver Helle Vest Vandværk i en pressemeddelelse. Resultatet af kontrolprøver fra Helle Vest Vandværk og forsyningsområdet viser ifølge pressemeddelelsen, at vandet er rent. Vandværket har fået den besked fra embedslægen, at beboerne i området igen trygt kan drikke vandet og bruge det til madlavning uden at koge det først.
Jydske Vestkysten 10-10-2017

 

For højt bakterieindhold i drikkevandet fra Bevtoft Vandværk

Prøveresultater fra BevtoftVandværk viste både mandag og torsdag i sidste uge for høje værdier i det såkaldte kimtal ved en temperatur på 22 grader celsius. Det fik fredag Haderslev Kommune til at udsende en anbefaling til forbrugere om at koge drikkevandet før brug. Kimtallet angiver det totale antal bakterier fundet ved 22 grader, og vandværket kender endnu ikke årsagen til den forhøjede værdi i vandet. Onsdag skal der tages en ny vandprøve, men en analyse herfra tager tre til fire dage om at være klar, så Jørgen Christensen, driftsansvarlig og bestyrelsesformand for BevtoftVandværk, forventer først at have et resultat mandag den 16. oktober.
Jydske Vestkysten ,10-10-2017

 

Forurening i vandværk: 1.800 hustande skal koge drikkevandet

Der er konstateret vandforurening i Torsted vandværksforsyningsområde, og derfor må flere borgere i Horsens-området mandag ikke drikke vandet eller bruge det til madlavning. Det oplyser Horsens Kommune i en pressemeddelelse.
‘Der er ved en rutinekontrol konstateret for stort kimtal i vand fra Torsted Vandværk. Kimtal er et udtryk for mængden af bakterier i drikkevandet. Det er endnu ikke kendt hvilken type af bakterier, der er tale om, men der er ikke tale om e-coli bakterier,’ lyder det blandt andet fra kommunen.
BT.dk, 09-10-2017

 

Eksperter: Kontrol med drikkevandet forringes med nye regler

Snart flyttes tjek af drikkevandet ud til forbrugerens taphane – og dermed forsvinder kontrol med ledningsnettet. Med sprogbrug som »forenkling,« »direktivnærhed « og »afregulering,« er der ifølge flere eksperter og organisationer store forringelser på vej i kravene til det danske drikkevand. For under disse termer lempes kravene for kontrol af drikkevandet kraftigt. Det fremgår af et udkast til ændringer af to bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen henholdsvis om vandkvalitet og miljømålinger. Ændringerne træder i kraft den 27. oktober, det vil sige om blot et par uger.
Ing.dk (Ingeniøren) 09-10-2017

 

Vandværker må vente på pesticid-analyser

Over halvdelen af vandværkerne i Middelfart Kommune har stadig ikke fundet ud af, om drikkevandet indeholder for store mængder af pesticidet chloridazon og dets restprodukter. Mange har bestilt nye analyser, men må vente på resultatet. Søndag er det præcis én måned siden, at Middelfart Kommune opfordrede alle vandværker i kommunen til hurtigst muligt at tjekke drikkevandet for rester af pesticidet chloridazon -et middel som i dag er ulovligt, men tidligere er blevet brugt som ukrudtsmiddel.
Fyens Stiftstidende 09-10-2017

 

Vandværksformand beklager manglende information om forurenet drikkevand

Beredskabsplanen for Helle vest vandværk var mangelfuld, hvorfor vandværket ikke via alle lokale medier fik advaret om forurenet drikkevand. Allerede fredag skrev Helle Vest Vandværk på sin hjemmeside, at vandværket var ramt af en forurening forårsaget af colibakterier. Men mange af vandværkets 1.332 husstande anede intet om forureningen, medmindre de havde lyttet til DR Syd i radioen, der som det eneste lokale medie blev orienteret om forureningen. Men derved lever vandværket ikke op til reglerne om at informere de lokale medier, så advarslen når ud til så mange som muligt. For det kan handle om liv og død.

Jydske Vestkysten, 09-10-2017

 

Teknikdirektør efter pesticidfund: – Vi sidder tilbage som ét stort spørgsmålstegn

Kirsten Johansen, teknikdirektør i Ærø Kommune, mener ikke, staten gør nok for at vejlede kommunerne, efter der er fundet for høje mængder af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i halvdelen af øens vandboringer. Der er fundet for høje mængder af sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon i 15 ud af 30 vandboringer på Ærø, lød det fra Ærø Vandråd torsdag. På trods af at fundene ikke påvirker vandværkernes målsætning om at kunne levere vand til hele øens forbrugere under grænseværdien, er kommunens teknikdirektør, Kirsten Johansen, frustreret.

Fyens.dk, 07-10-2017

 

Giver dit vandværk besked om sprøjtegift i drikkevandet?

“Min opfordring er helt klart, at man informerer med det samme og samtidig informerer om, at man har været i dialog med embedslægen, så der er tillid til vandværket og vores drikkevand, siger direktør i Danske Vandværker”, Allan Weirup.
DR.dk 06-10-2017

 

Flertal vil vente med at undersøge vores drikkevand for giftstoffer

Vejle: Et massivt flertal i natur- og miljøudvalget har afvist at undersøge de 65 største drikkevandsboringer i Vejle Kommune for giftstoffer. I stedet henviser flertallet til, at der ligger et skærpet fokus på drikkevands-kvalitet i det nyeste budgetforlig, som skal udmøntes senere.

VejleAmtsFolkeblad.dk, 05-10-2017

 

Ingen pesticider i Magtenbølles vand

Borgerne i Magtenbølle og Kelstrup-området har ingen grund til at frygte pesticider i deres drikkevand. Det oplyser Hans Peder Christiansen, som er kasserer i Magtenbølle-Kelstrup Vandværk. Vandværket har valgt at få taget prøver for desphenylchloridazon og en række andre kemikalier, fordi netop førstnævnte stof er begyndt at dukke op i mange af landets boringer. Blandt andet i Assens, Brylle og Verninge. Men vandet i Magtenbølle og Kelstrup er altså rent. Alle prøver, bortset fra turbiditet og klarhed overholder grænseværdierne, fortæller kassereren.
Fyens Stiftstidende 05-10-2017

 

Ikke sundhedsskadeligt niveau

Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vand med stoffet Desphenyl-Chloridazon i flere år, vurderer ekspert.
Et glas rent vand fra hanen. Det er nærmest en selvfølgelighed i Danmark. Men mange vandværker i hele landet har de seneste måneder fået taget prøver, som har afsløret pesticidrester af stoffet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet. Vandværker, der ikke har mulighed for at lukke boringer, har fået dispensation for at fortsætte med at levere vand til borgerne. Det kan de få lov til, indtil der findes en løsning, på trods af at de altså overskrider de lovpligtige grænseværdier. Men man behøver ikke at være bekymret for at drikke vandet, vurderer Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed. ”På de aktuelle overskridelser har man været inde og vurdere sundhedsfagligt, og på de niveauer vi ser i øjeblikket, er der ikke nogen akut sundhedsrisiko”, siger hun.
DR.dk, 04-10-2017

 

Forsker: Grænseværdierne er vigtige

Det er vigtigt at overholde grænseværdierne for giftstoffer som desphenyl-chloridazon i vores drikkevand, fortæller Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin på Syddansk Universitet. Hvordan opfører giftstoffer som desphenyl-chloridazon sig i vores krop? ”I virkeligheden ved vi ikke så meget om det. Alle sprøjtemidler bliver jo testet, når de bliver godkendt i nogle dyreforsøg. Men det er ikke alle effekter, de bliver testet for. Og vi ved faktisk ikke særligt meget om, hvad lave eksponeringer over lang tid betyder. Og det er derfor, at man som udgangspunkt har det sådan, at drikkevandet, som vi alle sammen indtager hver eneste dag, skal være fri for kemikalier”.
Fyens Stiftstidende 04-10-2017

 

Voldsomme problemer på nordfyns Vandværk

Alle vandværkets fire boringer er ramt af overskridelser på mellem 30 og 50 gange grænseværdien. Man kan ikke længere fortynde sig ud af problemerne. ”Vi er blevet taget med bukserne nede. Jeg er faktisk noget chokeret over situationen. Det her er kommet meget hurtigere, end vi havde troet”, siger Frans Tange, der er formand for Nordfyns Vandværk, der leverer vand til forbrugere i Krogsbølle-området. Mandag eftermiddag udsendte Nordfyns Kommune en meddelelse om fund af rester af sprøjtegiften chloridazon i drikkevandet fra fire nordfynske vandværker. Det drejer sig om Hasmark, Hårslev, Tørresø og Nordfyns Vandværk, hvor sidstnævnte er målt med en overskridelse på 40 gange grænseværdien. Dermed placerer det nordfynske vandværk sig på en noget tvivlsom førsteplads på landsplan, når det kommer til rester fra chloridazon.
Fyens Stiftstidende 04-10-2017

 

Vandet er helt rent

På er bestyrelsesmøde i Godthåb Vandværk I/ S oplyste formanden Henrik Højlund Larsen, at der er foretaget en vandanalyse efter det stof, der blev fundet på Fyn – Desphenyl-Chloridazon. Analysen viste, at der heldigvis ikke er spor af det stor i vandet fra Godthåb. I følge vandværkets hjemmeside www.godthaabvand.dk har forsyningsområdets vand er hårdhed på 10,6, hvilket svarer til middelhårdt vand.
Ugeavisen Svenstrup 04-10-2017

 

Esben Lunde presses af S og DF i sag om dansk grundvand

Dansk Folkeparti sætter spørgsmålstegn ved uvildigheden af rapport trods løfte fra Esben Lunde Larsen. Oven på en debat om tilstanden i det danske grundvand i foråret lovede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) Folketinget en fuldstændig uvildig rapport udført “uafhængigt af ministeriet”. Men dokumenter fra kommunikationen mellem konsulentfirmaet Cowi og Miljø- og Fødevareministeriet viser nu, at ministeriet har været tæt involveret under det meste af forløbet. Derfor stiller flere partier spørgsmål til kontakten mellem ministeriet og konsulenthuset Cowi i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, skriver Politiken.
Politiken, 03-10-2017

 

Ingen pesticider i Magtenbølles vand

Borgerne i Magtenbølle og Kelstrup-området har ingen grund til at frygte pesticider i deres drikkevand. Det oplyser Hans Peder Christiansen, som er kasserer i Magtenbølle-Kelstrup Vandværk. Vandværket har valgt at få taget prøver for desphenyl-chloridazon og en række andre kemikalier, fordi netop førstnævnte stof er begyndt at dukke op i mange af landets boringer. Blandt andet i Assens, Brylle og Verninge. Men vandet i Magtenbølle og Kelstrup er altså rent. Alle prøver, bortset fra turbiditet og klarhed overholder grænseværdierne, fortæller kassereren.
Fyens.dk 02-10-2017

 

Pesticidrester på fire nordfynske vandværker

På hele fire vandværker overskrider fundet af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon, grænsen for, hvad der må være i nordfynboernes drikkevand. Nordfyn: Hasmark, Hårslev, Nordfyns og Tørresø. Det er de vandværker, hvor der foreløbig er fundet en mængde af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon, som overskrider den fastsatte grænseværdi. Dermed bliver Nordfyn en del af den bølge af vandværkssager, der har rullet over Danmark den seneste måneds tid. Men selvom pesticidresterne overskrider grænseværdien, udgør det ikke nogen akut sundhedsrisiko, fortæller Henrik Boesen, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur:
Fyens.dk, 02-10-2017

 

Vand fra hanen stadig det bedste valg

” Vi håber, de får styr på det”. Sådan lød det, da en af vores kunder blev interviewet til TV2/ Fyn, da vi i Vandcenter Syd i august måtte lukke to vandværker efter fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon. Stoffet har siden trukket mange overskrifter, og derfor er det forståeligt, hvis man som kunde står bekymret tilbage. Generelt er der dog ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af vores drikkevand. Vores kunder kan trygt drikke vand fra hanen. VandCenter Syd har overblik over indholdet af desphenyl-chloridazon i vandet, alle vores værker er tilbage i drift, og alle vores værker overholder grænseværdien for stoffet. Det er også vigtigt at slå fast, at der er vand nok. Vandcenter Syd leverer vand i og omkring Odense, og er et af Danmarks største forsyningsselskaber.
Fyens Stiftstidende 30-09-2017, læserbrev af Andreas Bassett, driftschef, Vandcenter Syd

 

Ørnhøj-vand tilbage i hanerne

Siden august har 380 forbrugere i Ørnhøj og omegn på herningegnen fået deres vand fra værkerne i Vind og Abildå, efter at der var fundet bakterier i vandet fra Ørnhøj Vandværk. Men i denne uge kunne det lokale værk omsider åbne for sit eget vand igen. Det meddeler Bendt Mikkelsen, der er formand for Ørnhøj Vandværk. Efter at have gjort rentvandstanken rent én gang mere, og efter at have fået foretaget nye prøver, er tallene dog så fine nu, at værket altså har åbnet for sit eget vand ud til forbrugerne.
Aoh.dk (Abonnementsområde) 30-09-2017

Risiko for okker i Udbys drikkevand

De sidste par uger er drikkevandet i Udby begyndt at blive okkerfarvet. Men der er ingen grund til panik, lyder det fra det lokale vandværk. Når man tænder for vandhanen i Udby i Vordingborg Kommune, er der risiko for, at vandet har en noget anden farve end normalt. Spørger man Ørslev Vandværk, der leverer vand til Udby, er der ingen tvivl om, at der er tale om okker.
TV Øst 30-09-2017

For få tester vandet

Kun hvert fjerde vandværk har testet drikkevandet for despenyl-chloridazon. Forbrugernes tillid er på spil, mener brancheorganisation. I løbet af de seneste to måneder er en lang række fynske vandværker blevet lukket på grund af fund af pesticid-rester i drikkevandet. På trods af en opfordring fra Miljøstyrelsen om hurtigst muligt at teste drikkevandet er det ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker kun en fjerdedel af Danmarks 2.000 vandværker, der er begyndt at teste drikkevandet for giftstoffet despenyl-chloridazon. ”Jeg er ked af, at det ikke er alle, der følger opfordringen fra Miljøstyrelsen. Forbrugernes tillid til vandet skal være i orden”, siger direktør Allan Weirup til DR.
Tv2 Fyn.dk, 29-09-2017

KL om nølende vandværker: Så må vi tage grovfilen frem

På baggrund af sidste måneds afsløringer af, at Desphenyl-Chloridazon var begyndt at dukke op i drikkevandsboringer mange steder i landet, opfordrede Miljøstyrelsen i et brev til alle landets kommuner og vandværker om at gå i gang med at teste drikkevandet med det samme. Men nu viser en stikprøverundringning foretaget af DR, at 28 ud af 88 adspurgte vandværker, at de ikke har planer om at teste vandet for Desphenyl-Chloridazon, før en kommende ændring af drikkevandsbekendtgørelsen tvinger dem til det. Kommunernes Landsforening ser med bekymring på, at mange vandværker ikke frivilligt tester for “glemt” pesticid. Tvang kan være nødvendigt, lyder meldingen.
DR.dk 29-09-2017

 

Manglende test af det “glemte” pesticid, Desphenyl-Chloridazon, bekymrer nogle af de vandforbrugere, DR har talt med.

Familien Binderups vandværk vil ikke frivilligt teste for “glemt” pesticid-rest: “Nogen burde tvinge dem”
Vi er på besøg hos nogle af de vandforbrugere, som er særligt optaget af, at dråberne er helt fri for det “glemte” pesticid-rest Desphenyl-Chloridazon. Et stof, som alle vandværker for nylig er blevet opfordret til at teste for, fordi det efterhånden er fundet over grænseværdien på mindst 28 vandværker landet over.
Dr.dk, 29-09-2017

Flertal tvinger vandværker ind i forening

Vandværker i Aarhus Kommune skal være medlem af det kommunale vandplanudvalg, fastslår byråds flertal. Lokale vandværkerne i Aarhus Kommune skal være medlemmer af den frivillige sammenslutning af kommunens vandværker. Det vedtog et byrådsflertal onsdag, hvor afdelingen for Teknik og Miljø havde bedt om politikernes mandat til at tvinge Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk til igen at melde sig ind i Vandplanudvalget (VPU). De borgerlige partier Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget, som derimod fik opbakning fra bl. a. Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. ”Vand har ingen grænser, og det giver ikke mening, hvis man ikke samarbejder om vandmiljøet i Aarhus Kommune”, fastslog byrådsmedlem Jan Ravn Christensen.
JP Aarhus, 28-09-2017

 

Efter international evaluering: L&F indkalder til høring om vandplaner

Landbrug & Fødevarer vil søge foretræde for Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg og desuden indkalde alle relevante politikere og interessenter til en høring på Christiansborg, når den internationale evaluering af det faglige grundlag bag vandplanerne foreligger i endelig og offentlig udgave. Det fortæller L&Fs formand Martin Merrild.
Landbrugsavisen, 28-09-2017

 

Eksperter roser stort dansk fokus på vandmiljøet

Danmark er i førertrøjen i Europa mht. til gennemførelse af Vandrammedirektivet, konstaterer det internationale panel. Selvom den internationale evaluering af vandplanerne giver landbruget ret i en lang række kritikpunkter, er rapporten ikke en nedsabling af de danske vandplaner og deres faglige grundlag. Tværtimod fremhæver panelet i sin afsluttende konklusion, at Danmark sammenlignet med andre europæiske lande har »glimrende databaser, modeller og videnskabelig ekspertise« som grundlag for at implementere Vandrammedirektivet.
Landbrugsavisen, 28-09-2017

 

Tre års kamp om vandspild er afgjort

I 2014 fik en familie i Strøby Egede en regning fra det lokale vandværk på 19.000 kroner. Deres forbrug over fem måneder var målt til over 1.000 kubikmeter vand. Det chokerede familien Kris og Rikke Kachchad, idet en hustand på tre normalt har et samlet årligt vandforbrug på 120 kubikmeter. Familien Kachchad blev opkrævet et samlet beløb på 85.000 kr. inklusiv afgift. En nabo blev opkrævet 65.000 kr. Det udviklede sig til en retssag, der startede i 2015, og som blev endelig afgjort i slutningen af august i år med at Strøby Egede Vandværk, ifølge dommen, ikke havde ret til at opkræve for det voldsomme forbrug.
Stevnsbladet, 27-09-2017

 

Udenlandske forskere: Danske kvælstof-krav hviler på solidt fundament

Et internationalt hold af eksperter uddeler stor ros til den dokumentation og de modeller, der danner baggrund for kvælstofreduktionerne i de danske vandplaner. Hele øvelsen blev besluttet med Landbrugspakken, hvor partierne i blå blok afsatte fire millioner kroner til at gennemføre en international evaluering af kvælstofmodellerne bag vandplanerne.
Altinget.dk/Miljoe 26-09-2017

 

Know-how fra Skanderborg til Sydafrika

11 sydafrikanske ledere har besøgt Skanderborg for at få know-how til at løse landets vandkrise. Med ca. 300 mia. kr. på lommen over de næste 10 år leder de efter løsninger til en voksende befolkning på vej mod 50 mio. med en grundlovssikret ret til vand og et vandtab på 35 pct. og regn, der ikke falder som det plejer. Med en vandreserve, der er reduceret med 20 procent over få år har flere sydafrikanske byer været nødsaget til at rationere vandet. En egentlig vandkrise har ramt landet. Derfor planlægger den sydafrikanske regering at investere ca. 300 mia. kr. over de næste 10 år til forbedring og udbygning af vandinfrastrukturen. Danmark eksporterer allerede termostater, ventiler og pumper, men også vandmålere, software og know-how til Sydafrika for cirka100 mio. kroner om året.
Århus Stiftstidende 26-09-2017

 

Drikkevandet igen helt rent i Ribe

Efter i mange dage ikke at have kunnet drikke vand fra vandhanerne, har Din Forsyningmandag ved middagstid ophævet den kogeanvisning, der siden torsdag har været for drikkevandet i Ribe, der var forurenet både e-coli og coliforme bakterier. Dog er det vigtigt, at du lader vandhanen løbe i ti minutter, før du bruger vandet første gang, forklarer afdelingsleder i DIN Forsyning Eric Lauridsen.
Jydske Vestkysten 26-09-2017

 

Vandværker kan forbyde gift

Fremover bliver det muligt for vandværkerne i Aalborg Kommune at forbyde brug af pesticider i byområder. Det besluttede et enigt miljø-og energiudvalg på det seneste møde. Forbuddet kan med miljøbeskyttelsesloven i hånden udstedes inden for de beskyttelseszoner, der allerede er fastlagt i kommunens indsatsplaner. ”Det er grundlæggende for at passe på vores grundvand, og det er en god ide, for vi kan se, at der også er problemer med pesticider på de vandværker, hvor der primært er bebyggelse i indvindingsoplandet”, siger miljø-og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL). Tidligere har kommunen pålagt lodsejere dyrkningsrestriktioner uden for byområderne, mens indsatsen i byområderne primært har bestået af information fra vandværkerne om pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder mod ukrudtet.
Nordjyske Stiftstidende, 26-09-2017

 

Klar sammenhæng mellem kvælstofudnyttelse og grundvandskvalitet

Målinger af de seneste 70 års udvikling taler deres tydelige sprog: Når landmænd anvender mere kvælstof i markerne, end afgrøderne kan optage, stiger indholdet af kvælstof i de øvre grundvandslag. Når der udvaskes mindre kvælstof fra jorden, enten som følge af forbedrede driftssystemer eller reduceret anvendelse af kvælstof, så falder mængden af kvælstof i grundvandet. Det fandt fem dNmark -alliance-forskere fra Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS) frem til på grundlag af data, der dækker 70 år i dansk landbrug og tilsvarende målinger af grundvand. Resultaterne er beskrevet i en artikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports under Nature. Det er unikt, at denne type af resultater er vist over så lang en tidsperiode. Forskerholdet fra De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS) samt Institut for Agroøkologi og Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet fandt også, at socioøkonomisk udvikling stimulerer indførelsen af virkemidler, der beskytter miljøet, og at økonomisk vækst kan begrænse forringelser af miljøet.

Dca.au.dk (DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug), 25-09-2017

 

Fund af pesticid i drikkevand

Lolland Forsyning har fundet pesticidet desphenyl-chloridazon i vandværk.
Lolland Forsyning har fået analyseret drikkevandet i de kommunale vandværker, hvor det er konstateret, at pesticidet desphenyl-chloridazon er påvist i ét af de fire vandværker. De mange private vandmærker i Lolland Kommune er ikke omfattet af den kommunale undersøgelse.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 25-09-2017

 

Hver anden vandboring er forurenet

Ti procent af private vandboringer har været så forurenede med bakterier, at vandet skal koges, og lige så mange er forurenet med nitrat. Det viser resultatet, efter 400 har fået testet vandet. En del private vandboringer har været så forurenede, at det kan skade sundheden. Resultatet af analysen af 400 private boringer i Holstebro Kommune viser, at der i ti procent af tilfældene er så mange bakterier i vandet, at borgerne har fået en kogeanbefaling. I andre 40 procent har der været en mindre overskridelse af bakteriegrænsen.
Dagbladet Holstebro, 25-09-2017

 

Syv vandværker går fri: Men nyt fund af pesticid lukker vandboring

Vejlby Fed Vandværk har måttet lukke en vandboring efter fund af pesticidet chloridazon. Seks vandværker er foreløbigt gået helt fri, mens man på et andet har fundet chloridazon i mængder under den tilladte grænse. Pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukt desphenyl-chloridazon fortsætter med at skabe problemer for vandværkerne. Pesticidet, der frem til 1996 blev brugt som ukrudtsmiddel i landbruget, er blevet fundet i forekomster over den tilladte grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter på en række vandværker på Fyn og førte tidligere på måneden til lukningen af Staurbyskov Vandværk, der ligger mellem Middelfart og Strib. Nu er det også fundet i for store forekomster hos Vejlby Fed Vandværk. Det oplyser Middelfart Kommune, der har opfordret alle omkring 20 vandværker til at få tjekket vandet for pesticidet.
Fyens.dk 24-09-2017

 

Langøvand skal ikke koges -Dalbyvand skal

Folk i Bogensø, Langøhuse og Langøstrand kan godt holde op med at koge deres drikkevand. det blev de opfordret til, efter at der blev fundet colibakterier i vand fra Dalby Vandværk. Men prøver har nu fastslået, at der ikke er coli-bakteriet i Langø-og Bogensø-vandet, oplyser Kerteminde Vandværk. Samtidig oplyser de, at kunderne hos Dalby Vandværk, Klintegårdens Vandforsyning og Fynshoveds Vandforsyning fortsat anbefales at koge det vand, de har tænkt sig at drikke.
Fyens Stiftstidende 24-09-2017

 

Forsker tvivler på mikroplast i grundvandet

Drikker vi hver dag bittesmå stykker plastik? Og skal vi i givet fald være nervøse for det? Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig, efter mindre studie har antydet mikroplast i drikkevandsprøver fra 16 husstande i Nordsjælland og hovedstadsområdet. Forsker Nanna B. Hartmann fra DTU Miljø mener, at der er behov for at lave nogle mere grundige analyser af drikkevandet, før man konkluderer noget, skriver Frederiksborg Amts Avis.
Sn.dk (Sjællands Nyheder) 23-09-2017

 

Udvalgsformand er ikke bekymret for vandet

Formand for teknikudvalget på Ærø, Lennart Mogensen (V), bekymrer sig ikke over pesticidfundene på Ærøs vandværker. Det er først sundhedsskadeligt, hvis man drikker 500 liter vand om dagen, forklarer han. Lennart Mogensen (V), der er formand for Ærøs Erhvervs-, Teknik-og Havneudvalg, er ikke bekymret over, at der i Ærøs drikkevand er fundet pesticidet Desphenyl-Chloridazon, der blev forbudt for mere end 20 år siden, i drikkevandet. ”Nej, det er jeg faktisk ikke. For det første ligger de grænseværdier, vi har i Danmark, utroligt lavt. Det er politisk bestemt. Hvis sammenligner med andre EU-lande, ligger de væsentligt højere”, siger han.
Fyns Amts Avis 23-09-2017

 

Knebels kogekedler er stadig på overarbejde

Vandet driller fortsat i Knebel, men vandværket satser på rent drikkevand i næste uge. Hvis alt går vel, kan borgerne i Knebel i løbet af næste uge atter drikke vand direkte fra hanen. Sådan har det ikke været de seneste dage. 11. september afslørede en prøve, at der var E-colibakterier i vandet. Det betyder, at vandet skal koges, inden det drikkes, bruges til tandbørstning og opvask i hånden. Knap 500 ejendomme er berørt af kogepåbuddet.
Randers Amtsavis, 21-09-2017

 

Mikroplast i drikkevandet skal undersøges

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter gang i arbejdet med at få undersøgt, om det danske drikkevand indeholder mikroplast. Der skal være en pålidelig måling af, om der er mikroplast i det danske drikkevand. Det vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætte i gang efter, at en undersøgelse i denne uge viste, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand.
Mst.dk, 20-09-2017

 

Vandværk tvinges til at teste drikkevand

Mens vandværker på hele Fyn står i kø for at få testet deres vand for roesprøjtemidlet desphenyl-chloridazon, forholdt det sig indtil i går stik modsat hos Ebberup Vandværk. Selvom man den seneste tid har fundet sprøjtemidlet i vandet hos ti fynske vandværker, ville Ebberup Vandværk først teste sit vand, når der foreligger et påbud fra Miljøstyrelsen. Vandværket får nu testet vandet.
TV2Fyn.dk 20-09-2017

 

Danmark indgår samarbejdsaftale med Californien om vandteknologi

Ny vandaftale med Californien skal sikre, at danske firmaer vinder ordrer på det tørstige amerikanske milliardmarked. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver i dag under på en vandsamarbejdsaftale med guvernøren for Californien, verdens sjettestørste økonomi. Aftalen skal styrke danske vandvirksomheders muligheder i Californien. ”Samarbejdsaftalen skærper Californiens opmærksomhed på danske virksomheders vandløsninger. Her kan de præsentere deres teknologi til vandrensning, bekæmpelse af vandspild og kortlægning af grundvandover for de californiske vandforsyninger, der er potentielle aftagere af teknologien”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet) 20-09-2017

 

Efter nærmere gennemlæsning af Cowi’s grundvandsrapport

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen opfordrede mig forleden i Altinget til at vende tilbage, når jeg havde nærlæst Cowi’s grundvandsrapport, så jeg ikke drog forhastede konklusioner. Det har jeg nu haft lejlighed til, og desværre forbliver helhedsbilledet det samme som ved første gennemskimning, nemlig at der er en række vigtige forhold, som ikke adresseres i rapporten. Stik imod det kommissorium, der er givet. Jeg undrer mig for eksempel over, at Cowi ikke forholder sig til de forhold, som burde være vurderet nærmere, før data blev indberettet til EU.
Altinget, 20-09-2017 Replik af Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F

 

Vandværk: Vandet er rent i Oksbøl

Efter den seneste tids skriverier i pressen om, at der kan være rester af nedbrydningsstof fra et pesticid kaldet desphenyl-chloridazon i drikkevand, har Oksbøl Vandværk valgt at teste deres vand. ”Vandet er helt rent”, fortæller Ole Wiil, der er formand for Oksbøl Vandværk, der har fået Eurofins Laboratorium i Vejen til at teste vandet. ”Det er rettidig omhu, for vi accepterer ikke pesticider i vores drikkevand, og vi vil vise forbrugerne, at vi tager det alvorligt”, siger OleWiil, der glæder sig over, at vandet er rent. ”Det giver ro i sjælen”, siger han.
Jydske Vestkysten 20-09-2017

 

Der er mikroplast overalt i vores omgivelser

Derfor er det også vanskeligt at fastslå, hvor mikroplast kommer fra, når vi finder det i øl, honning og drikkevand. I stedet bør vi fokusere på, at det er et generelt problem, at plasten er overalt, siger forsker. For et par uger siden viste en international undersøgelse, at der er mikroplast i drikkevandet i flere lande, og nu har en stikprøve fra 16 husstande i Københavnsområdet afsløret, at der også er mikroplast i danske drikkevandshaner.
DR.dk 19-09-2017

 

Afslag til landmand på at lave egen vandboring

Vandforsyning: En svineavler i Stenderup vil løsrives for Nybøl Vandværk, fordi vandet der er alt for dyrt, men det har han fået afslag på til glæde for vandværket og til brøndejernes fortrydelse.
Jydske Vestkysten 19-09-2017

 

Ny skov skal værne om drikkevandettil Aarhus

Drikkevand til vandhanerne i Aarhus kommer fra Topkærgaards marker nær Skejby. Ejerne vil rejse en skov for at værne om vandet i undergrunden, og de opfordrer borgere og virksomheder til at tage ansvar og hjælpe. Lige under jordoverfladen gemmer marken ved Kasted nær Skejby på et stort drikkevandsmagasin, der hvert eneste sekund sender leverancer til vandhaner i boliger, institutioner og andet i hele Aarhus. Ejerne har skarpt fokus på drikkevandet i undergrunden, og de har tænkt tanker for at give vandet den bedst mulige beskyttelse. De vil rejse en skov med hjælp fra borgere og virksomheder i Aarhus.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende) 17-09-2017

Staten giver boligejere ansvar for oprydning efter forsvarets miljøsynder

Det er forsvaret, som har forurenet grundvandet under Flyvestation Værløse, men det er de kommende beboere og erhverv i området, som kommer til at betale for oprydningen. De kommende beboere i det, der engang var Sydlejren på Flyvestation Værløse i Nordsjælland, får masser af natur og adgang til friluftsaktiviteter lige uden for døren. Naturstyrelsen har overtaget det meste af området, og her er overdrev, eng, skov og søer. Men ud over naturskønne omgivelser får de kommende beboere en anden arv fra flyvestationen: De skal betale udgifterne til at holde forurening af grundvandet under området væk fra nærliggende drikkevandsboringer. Forurening, som stammer fra årtiers spild af blandt andet flybrændstof. Forsvaret fik i 1991-92 påbud om at gøre noget ved grundvandsforureningen. Derfor er der i 25 år blevet pumpet grundvand op i såkaldte afværgeboringer, som hindrer, at det forurenede vand løber hen til drikkevandsboringer. Det er ansvaret for og finansieringen af driften af disse anlæg, som de kommende beboere og erhvervsområdet skal overtage.
Politiken 17-09-2017

Tre af fire vandværker tjekker boringer for gift

Undersøger for rester af gammelt ukrudtsmiddel til roer.
På mandag får Idestrup Vandværk undersøgt, om der er rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon i det grundvand, vandværket leverer til sine cirka 1.200 forbrugere. I løbet af små tre uger kender formand for værket Hans Henrik Kaare resultatet af undersøgelserne, som er blevet aktuelle i hele landet på grund af adskillige fund af giften, der blev brugt i landbruget – og især i roedyrkningen – tilbage i 1990-erne. Også Væggerløse Vandværks 958 forbrugere kan i løbet af seks uger få svar på, om deres vand har rester af pesticidet.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 16-09-2017

 

Politikere risikerer svært dilemma om rent drikkevand

Forureningen af en lang række vandværker med pesticidet chloridazon kan sætte politikerne i et svært valg. formand for miljø-og energiudvalget i Middelfart kommune frygter, at det ikke længere vil være realistisk at kunne levere drikkevand, der er helt fri af pesticider. Forurenet, men ikke skadeligt drikkevand eller slet ingen drikkevand. Sådan kan valget komme til at se ud for politikerne i Middelfart Kommune, efter at man en lang række steder har fundet rester af pesticidet chloridazon, der overskrider den tilladte grænse på 0,1 mikrogram pr. liter.
Fredericia Dagblad 16-09-2017

Vandforsyninger slår pesticidalarm

Desphenyl-chloridazon, der er et nedbrydningsprodukt af midlet chloridazon, dukker op i et stadig større antal vandboringer. Stadig flere vandforsyninger landet over finder nu stoffet desphenyl-chloridazon i vandet. Og lukker boringerne. Ifølge en opgørelse, som DR står bag, har mindst 16 vandværker fundet stoffet over grænseværdien. Men vandbranchen anslår, at under 100 af landets 2.500 vandværker har nået at teste vandet.
Effektivt Landbrug 16-09-2017

Hver anden vandboring er forurenet

Ti procent af private vandboringer har været så forurenede med bakterier, at vandet skal koges, og lige så mange er forurenet med nitrat. Det viser resultatet, efter 400 har fået testet vandet. En del private vandboringer har været så forurenede, at det kan skade sundheden. Resultatet af analysen af 400 private boringer i Holstebro Kommune viser, at der i ti procent af tilfældene er så mange bakterier i vandet, at borgerne har fået en kogeanbefaling. I andre 40 procent har der været en mindre overskridelse af bakteriegrænsen. Når borgere får en kogeanbefaling, skal de finde kilden til forureningen og inden for fire måneder indsende en ny analyse. Alternativt skal ejendommen have en anden vandforsyning – typisk fra et privat eller kommunalt vandværk, hvis det er muligt. 45 husejere har valgt denne løsning.
Dagbladet-Holstebro-Struer.dk 15-09-2017

 

Vandformand: – Lad nu være at gå i panik

Formand for Danske Vandværker Region Fyn, Palle Christensen, som desuden er formand for Strib Vandværk, synes, at fundene af desphenyl-chloridazon i drikkevandet på blandt andet Fyn er blevet blæst op i medierne. Som noget nyt bliver vandværker i Danmark pålagt at teste for desphenyl-chloridazon. ”Det koster mere besvær og flere penge, for nu kommer der et parameter mere, der skal testes for ud over de mange pesticider, vi allerede tester for. Det er vildt overdrevet, for det (desphenyl-chloridazon, red.) har ingen betydning. Du skal drikke 300 liter vand om dagen, før det er sundhedsskadeligt. Hos Strib Vandværk har vi testet med det samme for at skabe tryghed – men pas nu på ikke at overdrive det, fordi det er blevet blæst op i medierne. Det skaber i hvert fald ikke panik hos os”.Alt andet lige er det vel vigtigt, at vores drikkevand er frit for pesticider? ”Ja, og det er også meget tiltalende. Selvfølgelig retter vi os efter de retningslinjer, der er. Men vi skal passe på, at der ikke går fuldstændig panik i folk”.
Fyens.dk 14-09-2017

 

Forslag: Test drikkevand oftere

Verninge Vandværk er blevet lukket, efter der blev fundet e-coli-bakterier i en rutinemæssig vandprøve. Kundernes haner er nu i stedet fyldt med vand fra Brylle Vandværk. Fire rutinemæssige prøver af vandet årligt. Det er, hvad der indtil nu bliver lavet på Verninge Vandværk. Men det kan være, at det fremover bliver mere. Sådan lyder i hvert fald et forslag, efter en undersøgelse af en vandprøve viste E-coli-bakterier i vandet, og Verninge Vandværk derfor måtte lukke torsdag morgen, og at der i flere vandværker er fundet desphenyl-chloridazon -senest i Marienlyst Vandværk og Kildebakken Vandværk i Assens. Forslaget kommer fra Karsten Pedersen, der som smed arbejder og reparerer Verninge Vandværk og hjælper bestyrelsen.
Fyens Stiftstidende 15-09-2017

 

Nye resultater på vej: Vandværker skal teste vandet hurtigst muligt

Alle 20 vandværker i Middelfart Kommune er blevet bedt om at teste drikkevandet for ukrudtsmidlet chloridazon. Foreløbigt har man hos Strib Vandværk kunnet ånde lettet op. Efter at chloridazon er blevet tilføjet til en overvågningsliste med nu 36 pesticider, skal alle vandværkerne teste for forekomster af pesticidet inden for det næste år. Middelfart Kommune har dog i et brev fra fredag den 8. september opfordret vandværkerne til at få testet vandet hurtigst muligt. Det fortæller teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen.
Frdb.dk (Fredericia dagblad) 14-09-2017

 

Vejledning genåbner kritik af sprøjteforbud i Aarhus

Aarhus Kommune har ikke undersøgt tingene godt nok, før de er kørt frem med pesticidforbud af hensyn til drikkevand, mener L&F. En kommune kan forbyde landmænd at sprøjte markerne i et vist område, men ikke bare fordi kommunen har lyst. Der skal meget gode grunde til at forbyde landmænd at sprøjte deres marker, så længe landmændene følger de gældende regler. Det cementerer en ny ‘ vejledning om den kommunale indsatsplanlægning for sikring af drikkevandsinteresser’, som Miljøstyrelsen har sendt i høring. Derfor kritiserer Landbrug & Fødevarer igen, at Aarhus Kommune har vedtaget indsatsplaner med mulighed for at udstede forbud mod sprøjtemidler. Hvis der vedtages planer for alle drikkevandsområder i Aarhus kan det omfatte 6.000 hektar hos cirka 300 landmænd.
Landbrugsavisen 14-09-2017

 

Vandforbrugere: -Vi har sejret efter kamp med SK Forsyning

Med notat fra advokatfirma i ryggen mente SK Forsyning, at vandforbrugere i Kelstrup og Næsby Strand burde overtage målerbrønde og bekoste udskiftning til 10.-15.000 kroner. Men dialoggruppe har pillet notat fra hinanden og fundet gamle papirer frem, så nu har SK Forsynings bestyrelse lavet særordning for området, som er videreførelse af praksis siden overtagelsen.
Dagbladet 13-09-2017

 

Esben Lunde med stikpille til Hvidtfeldt: Vend tilbage, når du har nærlæst Cowi-rapport

Cowi leverer som aftalt, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter kritik af ny grundvandsrapport. Han opfordrer Landbrug & Fødevarer til at sætte sig grundigt ind i rapporten, før man drager forhastede konklusioner.
Altinget, Fødevarer, 12-09-2017

 

Flere end 1.000 husstande berørt af forurenet vand

Husstande, der får vand fra enten Knebel Vandværk i Syddjurs Kommune eller Ørsted Vandværk i Norddjurs, skal koge vandet, lød det mandag aften. der er fundet coliforme bakterier i vandet hos begge vandværker, der arbejder på sagen. Syddjurs Kommune har i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed udstedt et kogepåbud til vandværket, der betyder, at vandværket skal informere sine forbrugere om, at det anbefales at koge drikkevandet.
Århus Stiftstidende 12-09-2017

 

Region Sjælland skal opspore gamle pesticidpunktkilder

Region Sjælland vil i 2017-2020 gøre en særlig indsats for at opspore gamle pesticidpunktkilder på Nordvestlolland, Femø, Fejø og Askø. Gamle punktkilder er steder, hvor der førhen er håndteret pesticider i høje koncentrationer på samme sted, f. eks. på vaskepladser og i kemikalierum. I samarbejde med ingeniørfirmaet Orbicon vil regionen gennemgå lokale arkiver og interviewe folk med kendskab til pesticidpraksis i lokalområdet. Herudover vil man besigtige en del landbrugsejendomme, og på nogle af disse vil der være behov for at foretage tekniske undersøgelser for at se, om jorden og grundvandet er forurenet. Hvis der er væsentlig forurening med pesticider, skal det håndteres, så den ikke længere udgør en trussel mod grundvandet. På Vestlolland er det nemlig svært at finde godt grundvand: Syd for Nakskov er der stort set ikke noget grundvand og i resten af området er der mange steder salt i grundvandet. Dette er en udfordring for de vandforsyninger, som skal levere vand til borgere og virksomheder på Lolland.
Landbrugsnyt 12-09-2017

 

Landbruget får begmand i vandundersøgelse

Landbrugets voldsomme kritik af indberetningerne til EU om grundvandets tilstand lider et knæk med en ny uvildig analyse fra Cowi. Analysen slår fast, at landmændene ikke er blevet reguleret fejlagtigt på baggrund af de danske indberetninger til EU mht. grundvandets indhold af nitrat siden 1989. Den såkaldte grundvandsanalyse blev sat i gang af miljø-og fødevareminister E