Det skriver pressen

Syv vandværker går fri: Men nyt fund af pesticid lukker vandboring

Vejlby Fed Vandværk har måttet lukke en vandboring efter fund af pesticidet chloridazon. Seks vandværker er foreløbigt gået helt fri, mens man på et andet har fundet chloridazon i mængder under den tilladte grænse. Pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukt desphenyl-chloridazon fortsætter med at skabe problemer for vandværkerne. Pesticidet, der frem til 1996 blev brugt som ukrudtsmiddel i landbruget, er blevet fundet i forekomster over den tilladte grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter på en række vandværker på Fyn og førte tidligere på måneden til lukningen af Staurbyskov Vandværk, der ligger mellem Middelfart og Strib. Nu er det også fundet i for store forekomster hos Vejlby Fed Vandværk. Det oplyser Middelfart Kommune, der har opfordret alle omkring 20 vandværker til at få tjekket vandet for pesticidet.
Fyens.dk 24-09-2017

 

Langøvand skal ikke koges -Dalbyvand skal

Folk i Bogensø, Langøhuse og Langøstrand kan godt holde op med at koge deres drikkevand. det blev de opfordret til, efter at der blev fundet colibakterier i vand fra Dalby Vandværk. Men prøver har nu fastslået, at der ikke er coli-bakteriet i Langø-og Bogensø-vandet, oplyser Kerteminde Vandværk. Samtidig oplyser de, at kunderne hos Dalby Vandværk, Klintegårdens Vandforsyning og Fynshoveds Vandforsyning fortsat anbefales at koge det vand, de har tænkt sig at drikke.
Fyens Stiftstidende 24-09-2017

 

Forsker tvivler på mikroplast i grundvandet

Drikker vi hver dag bittesmå stykker plastik? Og skal vi i givet fald være nervøse for det? Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig, efter mindre studie har antydet mikroplast i drikkevandsprøver fra 16 husstande i Nordsjælland og hovedstadsområdet. Forsker Nanna B. Hartmann fra DTU Miljø mener, at der er behov for at lave nogle mere grundige analyser af drikkevandet, før man konkluderer noget, skriver Frederiksborg Amts Avis.
Sn.dk (Sjællands Nyheder) 23-09-2017

 

Udvalgsformand er ikke bekymret for vandet

Formand for teknikudvalget på Ærø, Lennart Mogensen (V), bekymrer sig ikke over pesticidfundene på Ærøs vandværker. Det er først sundhedsskadeligt, hvis man drikker 500 liter vand om dagen, forklarer han. Lennart Mogensen (V), der er formand for Ærøs Erhvervs-, Teknik-og Havneudvalg, er ikke bekymret over, at der i Ærøs drikkevand er fundet pesticidet Desphenyl-Chloridazon, der blev forbudt for mere end 20 år siden, i drikkevandet. ”Nej, det er jeg faktisk ikke. For det første ligger de grænseværdier, vi har i Danmark, utroligt lavt. Det er politisk bestemt. Hvis sammenligner med andre EU-lande, ligger de væsentligt højere”, siger han.
Fyns Amts Avis 23-09-2017

 

Knebels kogekedler er stadig på overarbejde

Vandet driller fortsat i Knebel, men vandværket satser på rent drikkevand i næste uge. Hvis alt går vel, kan borgerne i Knebel i løbet af næste uge atter drikke vand direkte fra hanen. Sådan har det ikke været de seneste dage. 11. september afslørede en prøve, at der var E-colibakterier i vandet. Det betyder, at vandet skal koges, inden det drikkes, bruges til tandbørstning og opvask i hånden. Knap 500 ejendomme er berørt af kogepåbuddet.
Randers Amtsavis, 21-09-2017

 

Mikroplast i drikkevandet skal undersøges

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter gang i arbejdet med at få undersøgt, om det danske drikkevand indeholder mikroplast. Der skal være en pålidelig måling af, om der er mikroplast i det danske drikkevand. Det vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætte i gang efter, at en undersøgelse i denne uge viste, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand.
Mst.dk, 20-09-2017

 

Vandværk tvinges til at teste drikkevand

Mens vandværker på hele Fyn står i kø for at få testet deres vand for roesprøjtemidlet desphenyl-chloridazon, forholdt det sig indtil i går stik modsat hos Ebberup Vandværk. Selvom man den seneste tid har fundet sprøjtemidlet i vandet hos ti fynske vandværker, ville Ebberup Vandværk først teste sit vand, når der foreligger et påbud fra Miljøstyrelsen. Vandværket får nu testet vandet.
TV2Fyn.dk 20-09-2017

 

Danmark indgår samarbejdsaftale med Californien om vandteknologi

Ny vandaftale med Californien skal sikre, at danske firmaer vinder ordrer på det tørstige amerikanske milliardmarked. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver i dag under på en vandsamarbejdsaftale med guvernøren for Californien, verdens sjettestørste økonomi. Aftalen skal styrke danske vandvirksomheders muligheder i Californien. ”Samarbejdsaftalen skærper Californiens opmærksomhed på danske virksomheders vandløsninger. Her kan de præsentere deres teknologi til vandrensning, bekæmpelse af vandspild og kortlægning af grundvandover for de californiske vandforsyninger, der er potentielle aftagere af teknologien”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet) 20-09-2017

 

Efter nærmere gennemlæsning af Cowi’s grundvandsrapport

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen opfordrede mig forleden i Altinget til at vende tilbage, når jeg havde nærlæst Cowi’s grundvandsrapport, så jeg ikke drog forhastede konklusioner. Det har jeg nu haft lejlighed til, og desværre forbliver helhedsbilledet det samme som ved første gennemskimning, nemlig at der er en række vigtige forhold, som ikke adresseres i rapporten. Stik imod det kommissorium, der er givet. Jeg undrer mig for eksempel over, at Cowi ikke forholder sig til de forhold, som burde være vurderet nærmere, før data blev indberettet til EU.
Altinget, 20-09-2017 Replik af Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F

 

Vandværk: Vandet er rent i Oksbøl

Efter den seneste tids skriverier i pressen om, at der kan være rester af nedbrydningsstof fra et pesticid kaldet desphenyl-chloridazon i drikkevand, har Oksbøl Vandværk valgt at teste deres vand. ”Vandet er helt rent”, fortæller Ole Wiil, der er formand for Oksbøl Vandværk, der har fået Eurofins Laboratorium i Vejen til at teste vandet. ”Det er rettidig omhu, for vi accepterer ikke pesticider i vores drikkevand, og vi vil vise forbrugerne, at vi tager det alvorligt”, siger OleWiil, der glæder sig over, at vandet er rent. ”Det giver ro i sjælen”, siger han.
Jydske Vestkysten 20-09-2017

 

Der er mikroplast overalt i vores omgivelser

Derfor er det også vanskeligt at fastslå, hvor mikroplast kommer fra, når vi finder det i øl, honning og drikkevand. I stedet bør vi fokusere på, at det er et generelt problem, at plasten er overalt, siger forsker. For et par uger siden viste en international undersøgelse, at der er mikroplast i drikkevandet i flere lande, og nu har en stikprøve fra 16 husstande i Københavnsområdet afsløret, at der også er mikroplast i danske drikkevandshaner.
DR.dk 19-09-2017

 

Afslag til landmand på at lave egen vandboring

Vandforsyning: En svineavler i Stenderup vil løsrives for Nybøl Vandværk, fordi vandet der er alt for dyrt, men det har han fået afslag på til glæde for vandværket og til brøndejernes fortrydelse.
Jydske Vestkysten 19-09-2017

 

Ny skov skal værne om drikkevandettil Aarhus

Drikkevand til vandhanerne i Aarhus kommer fra Topkærgaards marker nær Skejby. Ejerne vil rejse en skov for at værne om vandet i undergrunden, og de opfordrer borgere og virksomheder til at tage ansvar og hjælpe. Lige under jordoverfladen gemmer marken ved Kasted nær Skejby på et stort drikkevandsmagasin, der hvert eneste sekund sender leverancer til vandhaner i boliger, institutioner og andet i hele Aarhus. Ejerne har skarpt fokus på drikkevandet i undergrunden, og de har tænkt tanker for at give vandet den bedst mulige beskyttelse. De vil rejse en skov med hjælp fra borgere og virksomheder i Aarhus.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende) 17-09-2017

Staten giver boligejere ansvar for oprydning efter forsvarets miljøsynder

Det er forsvaret, som har forurenet grundvandet under Flyvestation Værløse, men det er de kommende beboere og erhverv i området, som kommer til at betale for oprydningen. De kommende beboere i det, der engang var Sydlejren på Flyvestation Værløse i Nordsjælland, får masser af natur og adgang til friluftsaktiviteter lige uden for døren. Naturstyrelsen har overtaget det meste af området, og her er overdrev, eng, skov og søer. Men ud over naturskønne omgivelser får de kommende beboere en anden arv fra flyvestationen: De skal betale udgifterne til at holde forurening af grundvandet under området væk fra nærliggende drikkevandsboringer. Forurening, som stammer fra årtiers spild af blandt andet flybrændstof. Forsvaret fik i 1991-92 påbud om at gøre noget ved grundvandsforureningen. Derfor er der i 25 år blevet pumpet grundvand op i såkaldte afværgeboringer, som hindrer, at det forurenede vand løber hen til drikkevandsboringer. Det er ansvaret for og finansieringen af driften af disse anlæg, som de kommende beboere og erhvervsområdet skal overtage.
Politiken 17-09-2017

Tre af fire vandværker tjekker boringer for gift

Undersøger for rester af gammelt ukrudtsmiddel til roer.
På mandag får Idestrup Vandværk undersøgt, om der er rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon i det grundvand, vandværket leverer til sine cirka 1.200 forbrugere. I løbet af små tre uger kender formand for værket Hans Henrik Kaare resultatet af undersøgelserne, som er blevet aktuelle i hele landet på grund af adskillige fund af giften, der blev brugt i landbruget – og især i roedyrkningen – tilbage i 1990-erne. Også Væggerløse Vandværks 958 forbrugere kan i løbet af seks uger få svar på, om deres vand har rester af pesticidet.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 16-09-2017

 

Politikere risikerer svært dilemma om rent drikkevand

Forureningen af en lang række vandværker med pesticidet chloridazon kan sætte politikerne i et svært valg. formand for miljø-og energiudvalget i Middelfart kommune frygter, at det ikke længere vil være realistisk at kunne levere drikkevand, der er helt fri af pesticider. Forurenet, men ikke skadeligt drikkevand eller slet ingen drikkevand. Sådan kan valget komme til at se ud for politikerne i Middelfart Kommune, efter at man en lang række steder har fundet rester af pesticidet chloridazon, der overskrider den tilladte grænse på 0,1 mikrogram pr. liter.
Fredericia Dagblad 16-09-2017

Vandforsyninger slår pesticidalarm

Desphenyl-chloridazon, der er et nedbrydningsprodukt af midlet chloridazon, dukker op i et stadig større antal vandboringer. Stadig flere vandforsyninger landet over finder nu stoffet desphenyl-chloridazon i vandet. Og lukker boringerne. Ifølge en opgørelse, som DR står bag, har mindst 16 vandværker fundet stoffet over grænseværdien. Men vandbranchen anslår, at under 100 af landets 2.500 vandværker har nået at teste vandet.
Effektivt Landbrug 16-09-2017

Hver anden vandboring er forurenet

Ti procent af private vandboringer har været så forurenede med bakterier, at vandet skal koges, og lige så mange er forurenet med nitrat. Det viser resultatet, efter 400 har fået testet vandet. En del private vandboringer har været så forurenede, at det kan skade sundheden. Resultatet af analysen af 400 private boringer i Holstebro Kommune viser, at der i ti procent af tilfældene er så mange bakterier i vandet, at borgerne har fået en kogeanbefaling. I andre 40 procent har der været en mindre overskridelse af bakteriegrænsen. Når borgere får en kogeanbefaling, skal de finde kilden til forureningen og inden for fire måneder indsende en ny analyse. Alternativt skal ejendommen have en anden vandforsyning – typisk fra et privat eller kommunalt vandværk, hvis det er muligt. 45 husejere har valgt denne løsning.
Dagbladet-Holstebro-Struer.dk 15-09-2017

 

Vandformand: – Lad nu være at gå i panik

Formand for Danske Vandværker Region Fyn, Palle Christensen, som desuden er formand for Strib Vandværk, synes, at fundene af desphenyl-chloridazon i drikkevandet på blandt andet Fyn er blevet blæst op i medierne. Som noget nyt bliver vandværker i Danmark pålagt at teste for desphenyl-chloridazon. ”Det koster mere besvær og flere penge, for nu kommer der et parameter mere, der skal testes for ud over de mange pesticider, vi allerede tester for. Det er vildt overdrevet, for det (desphenyl-chloridazon, red.) har ingen betydning. Du skal drikke 300 liter vand om dagen, før det er sundhedsskadeligt. Hos Strib Vandværk har vi testet med det samme for at skabe tryghed – men pas nu på ikke at overdrive det, fordi det er blevet blæst op i medierne. Det skaber i hvert fald ikke panik hos os”.Alt andet lige er det vel vigtigt, at vores drikkevand er frit for pesticider? ”Ja, og det er også meget tiltalende. Selvfølgelig retter vi os efter de retningslinjer, der er. Men vi skal passe på, at der ikke går fuldstændig panik i folk”.
Fyens.dk 14-09-2017

 

Forslag: Test drikkevand oftere

Verninge Vandværk er blevet lukket, efter der blev fundet e-coli-bakterier i en rutinemæssig vandprøve. Kundernes haner er nu i stedet fyldt med vand fra Brylle Vandværk. Fire rutinemæssige prøver af vandet årligt. Det er, hvad der indtil nu bliver lavet på Verninge Vandværk. Men det kan være, at det fremover bliver mere. Sådan lyder i hvert fald et forslag, efter en undersøgelse af en vandprøve viste E-coli-bakterier i vandet, og Verninge Vandværk derfor måtte lukke torsdag morgen, og at der i flere vandværker er fundet desphenyl-chloridazon -senest i Marienlyst Vandværk og Kildebakken Vandværk i Assens. Forslaget kommer fra Karsten Pedersen, der som smed arbejder og reparerer Verninge Vandværk og hjælper bestyrelsen.
Fyens Stiftstidende 15-09-2017

 

Nye resultater på vej: Vandværker skal teste vandet hurtigst muligt

Alle 20 vandværker i Middelfart Kommune er blevet bedt om at teste drikkevandet for ukrudtsmidlet chloridazon. Foreløbigt har man hos Strib Vandværk kunnet ånde lettet op. Efter at chloridazon er blevet tilføjet til en overvågningsliste med nu 36 pesticider, skal alle vandværkerne teste for forekomster af pesticidet inden for det næste år. Middelfart Kommune har dog i et brev fra fredag den 8. september opfordret vandværkerne til at få testet vandet hurtigst muligt. Det fortæller teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen.
Frdb.dk (Fredericia dagblad) 14-09-2017

 

Vejledning genåbner kritik af sprøjteforbud i Aarhus

Aarhus Kommune har ikke undersøgt tingene godt nok, før de er kørt frem med pesticidforbud af hensyn til drikkevand, mener L&F. En kommune kan forbyde landmænd at sprøjte markerne i et vist område, men ikke bare fordi kommunen har lyst. Der skal meget gode grunde til at forbyde landmænd at sprøjte deres marker, så længe landmændene følger de gældende regler. Det cementerer en ny ‘ vejledning om den kommunale indsatsplanlægning for sikring af drikkevandsinteresser’, som Miljøstyrelsen har sendt i høring. Derfor kritiserer Landbrug & Fødevarer igen, at Aarhus Kommune har vedtaget indsatsplaner med mulighed for at udstede forbud mod sprøjtemidler. Hvis der vedtages planer for alle drikkevandsområder i Aarhus kan det omfatte 6.000 hektar hos cirka 300 landmænd.
Landbrugsavisen 14-09-2017

 

Vandforbrugere: -Vi har sejret efter kamp med SK Forsyning

Med notat fra advokatfirma i ryggen mente SK Forsyning, at vandforbrugere i Kelstrup og Næsby Strand burde overtage målerbrønde og bekoste udskiftning til 10.-15.000 kroner. Men dialoggruppe har pillet notat fra hinanden og fundet gamle papirer frem, så nu har SK Forsynings bestyrelse lavet særordning for området, som er videreførelse af praksis siden overtagelsen.
Dagbladet 13-09-2017

 

Esben Lunde med stikpille til Hvidtfeldt: Vend tilbage, når du har nærlæst Cowi-rapport

Cowi leverer som aftalt, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter kritik af ny grundvandsrapport. Han opfordrer Landbrug & Fødevarer til at sætte sig grundigt ind i rapporten, før man drager forhastede konklusioner.
Altinget, Fødevarer, 12-09-2017

 

Flere end 1.000 husstande berørt af forurenet vand

Husstande, der får vand fra enten Knebel Vandværk i Syddjurs Kommune eller Ørsted Vandværk i Norddjurs, skal koge vandet, lød det mandag aften. der er fundet coliforme bakterier i vandet hos begge vandværker, der arbejder på sagen. Syddjurs Kommune har i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed udstedt et kogepåbud til vandværket, der betyder, at vandværket skal informere sine forbrugere om, at det anbefales at koge drikkevandet.
Århus Stiftstidende 12-09-2017

 

Region Sjælland skal opspore gamle pesticidpunktkilder

Region Sjælland vil i 2017-2020 gøre en særlig indsats for at opspore gamle pesticidpunktkilder på Nordvestlolland, Femø, Fejø og Askø. Gamle punktkilder er steder, hvor der førhen er håndteret pesticider i høje koncentrationer på samme sted, f. eks. på vaskepladser og i kemikalierum. I samarbejde med ingeniørfirmaet Orbicon vil regionen gennemgå lokale arkiver og interviewe folk med kendskab til pesticidpraksis i lokalområdet. Herudover vil man besigtige en del landbrugsejendomme, og på nogle af disse vil der være behov for at foretage tekniske undersøgelser for at se, om jorden og grundvandet er forurenet. Hvis der er væsentlig forurening med pesticider, skal det håndteres, så den ikke længere udgør en trussel mod grundvandet. På Vestlolland er det nemlig svært at finde godt grundvand: Syd for Nakskov er der stort set ikke noget grundvand og i resten af området er der mange steder salt i grundvandet. Dette er en udfordring for de vandforsyninger, som skal levere vand til borgere og virksomheder på Lolland.
Landbrugsnyt 12-09-2017

 

Landbruget får begmand i vandundersøgelse

Landbrugets voldsomme kritik af indberetningerne til EU om grundvandets tilstand lider et knæk med en ny uvildig analyse fra Cowi. Analysen slår fast, at landmændene ikke er blevet reguleret fejlagtigt på baggrund af de danske indberetninger til EU mht. grundvandets indhold af nitrat siden 1989. Den såkaldte grundvandsanalyse blev sat i gang af miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter hårdt pres fra landbruget. Erhvervet mener, at de danske indberetninger til EU om nitratindholdet i grundvandet var forkerte.
BT, 09-09-2017

 

Kerteminde Forsyning lukker tre boringer

Vi har i dag fået testsvar for det pesticid, desphenyl-chloridazon, som man også har fundet i Slagelse, Esbjerg, og som der nu testes landsdækkende for. Det skriver Kerteminde Forsyning i en meddelelse. Selvom det viser at fundet af pesticidrester i kertemindeområdets drikkevand ikke har udsat forbrugerne for sundhedsmæssig risiko, så løber Kerteminde Forsyning ingen risici. Her og nu gør vi det, at vi lukker de tre boringer, der har den højeste koncentration. Og så samarbejder vi med Kerteminde Kommune om den langsigtede løsning, skriver selskabet i meddelelsen. Fundet af desphenyl-chloridazon ligger på 0,74 mikrogram pr. liter. Den tekniske grænseværdi er 0,1 mikrogram pr. liter. Men det skal holdes op imod, at Miljøstyrelsen angiver 240 mikrogram pr. liter som en sundhedsmæssig grænseværdi.
Energy-Supply.dk 08-09-2017

 

Minister efter kritik: Vi skal have et bedre grundlag

Miljø-og Fødevareministeriet er på flere punkter ved at rette op på fejl, L&F i kronikserien »De syv synder«, har påpeget i vandplanerne. Det faglige grundlag bag vandområdeplanerne skal være bedre. Det fastslår miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Dermed imødekommer han Landbrug & Fødevarer der i kronikserien »De syv synder« har rettet en voldsom kritik mod den måde, Aarhus Universitet har regnet på vandmiljøet. Med universitetets modeller vil landbruget mange steder sættes under stort pres i miljøindsatsen på et ifølge L&F alt for tyndt og fejlagtigt grundlag.
Landbrugsavisen 07-09-2017

 

Spor af ukrudtsmiddel fundet i drikkevandet i Christiansfeld

”Det er selvfølgelig ikke opmuntrende. Men det kunne være værre”, siger direktør Per Holm fra BlueKolding om fund af gift i drikkevandet. Der er fundet spor af ukrudtsmidlet desphenyl-chloridazon i Christiansfeld Vandværk. Målingerne ligger dog langt under grænseværdierne, og der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vandet, oplyser BlueKolding. Det er efter fund af ukrudsmidlet desphenyl-chloridazon i vandboringer andre steder i landet, at BlueKolding har undersøgt vandboringerne i Christiansfeld, og nu er resultaterne altså kommet.
Frdb.dk (Fredericia dagblad) 06-09-2017

Vandværker mødes om håndtering af pesticidrester

Kolding Kommune inviterer kommunens 34 vandværker til fællesmøde i den kommende uge om kontrol af drikkevandsboringerne for nedbrydningsstoffer fra ukrudtsmidlet Chloridazon. Foreløbige resultater viser, at der er spor fra ukrudtsmidlet i vand fra et enkelt vandværk, men forbrugerne kan fortsat trygt drikke vand fra hanen. ”Vi har i sidste uge, efter vi hørte om problemerne med boringer på Fyn, opfordret vandværkerne til at få kontrolleret deres drikkevand. Hovedparten af vandværkerne er allerede i fuld gang, og vi følger op i forhold til de sidste, så vandværkerne og vi i løbet af de kommende uger får et komplet overblik over evt. udfordringer,” fortæller miljøchef Jakob Weber fra Kolding Kommune.
Kolding.dk (Kolding Kommune) 06-09-2017

Fund af plastfibre i drikkevand understreger behov for mere dansk forskning

Et amerikansk studie har fundet plastfibre i drikkevand i flere lande verden over. Problemets omfang i Danmark er dog ukendt. Vi har brug for at afsætte flere midler til dansk forskning på området, lyder det samstemmende fra Plastindustrien og NGO-erne Plastic Change og Det Økologiske Råd. Forskere har i ny undersøgelse fundet mikroskopiske plastfibre i prøver fra vandhaner i en lang række lande verden over. I USA var andelen af forurenede prøver på 94 procent, mens de fælles tal for Europa ligger på 72 procent. Undersøgelsen indeholder ikke danske data.
Plast.dk 06-09-2017

 

Trods nyt pesticid-fund: Vandværk kører videre

Fangel Vandværk, sydøst for Odense, har fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl chloridazon i drikkevandet. Alligevel har de ikke lukket ned for vandværket. I løbet af de seneste to uger har der været problemer med drikkevandet på en række fynske vandværker. Fangel Vandværk er således det fjerde fynske vandværk, der har fundet pesticidrester i drikkevandet. Mængderne af pesticider, der er fundet i boringen ved Fangel Vandværk, ligger over de tilladte grænseværdier, men myndighederne har vurderet, at der ikke er en direkte sundhedsrisiko forbundet med fortsat at drikke vandet fra Fangel Vandværk. Vandværket har derfor besluttet ikke at lukke boringen.
Tv2 Fyn, 06-09-2017

Ingen pesticider i viborg-vandet

Prøver af drikkevandet viser, at kommunevandet i Viborg ikke indeholder ukrudtsgiften desphenyl-chloridazon. Drikkevandet i Viborg er rent. I hvert fald for så vidt angår giftmidlet desphenyl-chloridazon, som er konstateret i for høje mængder hos en række andre vandværker landet over. Forårsaget af disse alarmerende fund har Energi Viborg Vand, et datterselskab under det kommunalt ejede Energi Viborg, taget prøver af sit vand for at finde ud af, om dette pesticide også er et problem for det lokale byvand. Heldigvis er svaret nej.
Viborg Stifts Folkeblad 06-09-2017

 

Vandværk vil undersøge drikkevandet for rester af sprøjtegift

Efter at der er fundet spor af sprøjtegiften chloridazon flere steder i landet, vil Børkop Vandværk undersøge, om sprøjtemidlet findes hos dem.
Vi har aldrig tidligere undersøgt om dette sprøjtemiddel findes hos os, da det ikke er med i drikkevandsbekendtgørelsen over stoffer, vi skal holde øje med. Men når det er dukket op flere steder i landet, så vil tjekke hos os, udtaler Per Møller, der er driftsleder, Børkop Vandværk til Fredericia Dagblad.

Fredericia Dagblad, 31. august 2017

 

Drikkevand skal tjekkes for sprøjtemiddel

Vandværker skal i fremtiden tjekke drikkevandet for rester af sprøjtemidlet chloridazon.
Det blev besluttet efter møde i Miljøstyrelsens Drikkevandpanel, som holdt møde torsdag 30/8. Panelet består blandt andet af sundhedsmyndigheder, kommuner, Danske Vandværker og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sprøjtemidlet er fundet hos flere vandværker blandt andet i Odense, Esbjerg og Slagelse, og har medført at flere vandboringer er midlertidigt lukket.

Ritzau, 31. august 2017

 

Reaktion på beslutning om at tjekke for chloridazon

Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker, udtalte sig i P4 Sjællands eftermiddagsprogram efter mødet i Miljøstyrelsens Vandpanel. “Det er godt, at stoffet chloridazon nu bliver en fast del af det obligatoriske prøveprogram for vandværkerne. Samtidig er det aftalt, at branchen og Miljøstyrelsen vil gå i en meget tættere dialog, så der kan reageres hurtigere i andre eventuelle sager i fremtiden.
Du kan høre, hvad Weirup sagde – DR P4 Eftermiddag Sjælland torsdag den 31. august 2017 efter sangen What about us med Pink kl. 15.09 (http://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/p4-sj-eftermiddag/p4-eftermiddag-2017-08-31-15-03-6/)

Minister om forsinket vejledning til vandværker: Den er klar inden 2018

På et samråd torsdag lovede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at, vejledningen til vandværker er klar inden årets udgang.
Vejledningen skal sikre, at vandselskaber omfattet af vandsektorloven, bliver klædt godt på til at foretage langsigtede investeringer, så vandforsyningernes penge på lang sigt bliver brugt på bedste vis. Vejledningen skal med andre ord fremme fokus på totaløkonomien – Total Cost of Ownership (TCO).

Altinget Forsyning, 25. august 2017

 

87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud i danske haner

De seneste 5 år er der fundet 87 tilfælde, hvor drikkevandet indeholder pesticider i koncentrationer over grænseværdien. Det viser en opgørelse, som forskningsinstitutionen GEUS har lavet for Miljøministeriet. De 87 tilfælde udgør en meget lille andel af de tusindvis af prøver, der hvert år bliver analyseret. Men alligevel er eksperterne bekymrede, fordi pesticiderne slet ikke burde være i drikkevandet i de koncentrationer. Professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen, mener, at det er alvorligt, fordi vi i mange år har talt om, at det var på grund af fortidens syndere. Men når sprøjtemidler, der stadig er tilladte, findes i vores drikkevand, viser det, at vi ikke kan forhindre forurening. Især er sprøjtemidlet glyphosat meget udbredt.

Ingeniøren, 25. august 2017

 

Styrelse: Vand er ufarligt trods fund af sprøjtegift

Efter vandværket Dalumværket ved Odense torsdag blev lukket på grund af fund af sprøjtemidlet, melder Styrelsen for Patientsikkerhed ud.

Forbrugerne kan forholde sig stille og roligt, for der er ikke et akut problem. Rester af sprøjtemidler kan medføre sygdom, hvis man indtager dem i mange år og i store mængder, forklarer Henrik L. Hansen, Styrelsen for Patientsikkerhed, men han understreger, at de aktuelle fund ikke bør give anledning til bekymring.

Jyllands-Posten, 25. august 2017

 

Miljøstyrelsen kalder vandværker til møde om pesticider

Miljøstyrelsen indkalder drikkevandspanelet efter at Dalumværket ved Odense torsdag blev lukket, fordi der blev fundet for høj koncentration af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Stoffet er også fundet i for højt indhold i vand fra vandværker i Slagelse, Odense og Esbjerg.

Jyllands-Posten, 25. august 2017

 

Ny analyse: Forsyningssikkerhed er topprioritet hos forsyningsselskaberne

Ledelserne i danske forsyningsselskaber ser forsyningssikkerhed som deres absolut vigtigste opgave. De oplever et massivt krav om at effektivisere driften for at imødekomme kravene fra politikerne. Men de oplever samtidig, at de politiske og regulatoriske rammer hæmmer deres mulighed for at blive mere effektive. Analysesen er udarbejdet af EY og PLUSS blandt de danske forsyningsselskaber i fjernvarme-, vand- og affaldssektoren.
Læs mere om analysen på pluss.dk, 22. august

https://pluss.dk/da/nyheder/pluss-og-ey-survey-effektivisering-er-topprioritet-i-alle-forsyningsselskaber

 

Minister garanterer grundvandet

En tilladelse til at bore efter olie og gas må aldrig true grundvandet, forsikrer minister. Hvis en efterforskning eller udvinding af olie, gas eller geotermi kan true grundvandet, vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ikke tillade det. Det fastslog han flere gange på et samråd torsdag om muligheden for, at et hollandsk firma vil bruge fracking på Lolland-Falster. ”Jeg kan garantere, at der bliver overhovedet ikke givet tilladelser, hvis der er fare for grundvandet eller andre ressourcer i undergrunden. Det er et helt grundlæggende grundvilkår. Det skal være 100, 100, 100 procent i orden”, sagde han blandt andet. Det var SF-s formand, Pia Olsen Dyhr, der havde indkaldt til samrådet, og som hun ser det, er fracking dermed udelukket.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 19-08-2017

 

Ny teknologi og masser af data gav smukt vand til en smuk fest

Skanderborg Forsyningsvirksomhed sørgede for rent og smukt vand under festen i bøgeskoven. Når musikglade mennesker fra hele verden en uge om året kommer til Smukfest ryger vandforbruget i Skanderborg let op det det dobbelte af normalen. Vandforbruget varierer enormt fra time til time, og det er naturligvis noget af en udfordring for Skanderborg Forsyningsvirksomhed, som i år tog helt nye teknologier og store mængder data i brug for at håndtere udfordringen og sikre rent og smukt vand til de glade gæster. Også tidligere har Skanderborg Forsyningsvirksomhed anvendt datadrevne teknologier og intelligent, automatiseret styring på vandforsyningen.
Nytomostjylland.dk 18-08-2017

 

Vandværker under pres for lavere priser

Til gengæld for at vandværker bedre kan fastholde landmænd og andre storforbrugere af vand, lægger kommunen op til, at storkunderne skal have mere end symbolske rabatter. Sådan set kan kommunen ikke blande sig i, om vandværkerne giver rabatter til deres storkunder. Men nu vil Holstebro Kommune mødes med små og store vandværker for at drøfte vandpriserne. Og kommunen vil komme med en opfordring til at vedtage en prisliste, så der er en væsentlig rabat til storkunder. ”Vi vil invitere repræsentanter for vandselskaberne til et møde, hvor vi ønsker en drøftelse af deres prispolitik. Hvis vi skal sætte en prop i storkunders ønske om at forlade vandværker, så er det også fair, at vi ønsker at diskutere deres mængderabatter”, siger Karsten Filsø (SF), formand for natur- og miljøudvalget.

Dagbladet-Holstebro-Struer.dk 17-08-2017

 

Boreprojekt på Lolland-Falster sættes på pause

Planerne om at give tilladelse til at lede efter olie og gas i den danske undergrund har mødt stærk modstand på grund af skepsis over for brugen af omstridte fracking-metoder. Beslutningen om at give Nail Ressources tilladelse til at bore på Lolland-Falster blev i første omgang udskudt, da medlemmer af Energi-, Forsynings-og Klimaudvalget savnede svar på en række spørgsmål. I dag skal energi-og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) så svare på spørgsmål om sagen under to åbne samråd. ”Jeg håber, at ministeren tager planerne helt af brættet eller udsætter dem, mens man går tilbage til maskin rummet og tænker sig rigtigt godt om”, siger Holger Schou Rasmussen, borgmester (S), Lolland, der kun vil støtte boringer, hvor målet er at finde geotermisk energi, og hvor brugen af frakturering er udelukket.
Berlingske, 17-08-2017

 

Minister vil se på at blokere for ansøgninger om fracking

Et hollandsk firma forsøger at få tilladelse til at undersøge Lolland-Falster for blandt andet olie og gas. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) forsøger nu at komme kritikerne i møde. Af oppositionen og lokalpolitikere er han kritiseret for sin rolle i sagen om et hollandsk firma, som vil søge efter termisk energi, olie og gas på Lolland-Falster. Ministeren siger nu, at han vil finde en model, hvor man fremover kan få lov til at søge efter olie og gas, uden at man senere kan søge om tilladelse til at gøre brug af den omstridte fracking-metode, der også kaldes fakturering. “Selv om det er en helt klar forudsætning for at få tilladelse til fakturering, at de miljømæssige forhold er i orden, så er der stadig en skepsis.” “Så lad os få undersøgt, hvad det her vil betyde i forhold til fortsat at søge tilladelse,” siger ministeren. Meldingen kommer forud for to samråd om emnet torsdag.
Ritzau Finans 16-08-2017

Drikkevandet i Ørnhøj skal koges efter fund af bakterier

Cirka 380 forbrugere i Ørnhøj og omegn har kedlerne i brug for tiden, efter at der er fundet bakterier i vandet fra Ørnhøj Vandværk. Bakterierne blev opdaget i forbindelse med en rutinekontrol hos en forbruger, og en efterfølgende prøve fra såvel forbruger som vandværkbekræftede mandag bakteriernes tilstedeværelse.
De fundne bakterier er sjældent sygdomsfremkaldende, men Herning Kommune har alligevel udsendt en anbefaling til forbrugerne om at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning.
Aoh.dk (Abonnementsområde) 16-08-2017

 

Landmænd må gøde ved drikkevand

Ved Forumlund mellem Esbjerg og Varde er der et område med særlige drikkevandsinteresser. Nu er der lavet en indsatsplan for at redde drikkevandet i området. I nogle tilfælde har indsatsplaner ført til restriktioner for landmænd, men i dette tilfælde er vurderingen, at drikkevandet godt kan beskyttes, selvom landmændene gøder som normalt. ”Her er det lykkedes at gøre det, så vi både tager hensynet til grundvandet og hensynet til de landbrugsinteresser, der kan være i området. Det har vi fået til at gå op i en højere enhed”, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.
Jydske Vestkysten 16-08-2017

Fra forsyning til service med et kommercielt mindset

Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil være Danmarks mest moderne vandselskab. Et af midlerne er innovative partnerskaber med relaterede virksomheder, og her spiller det nye videncenter Aquaglobe en afgørende rolle i bestræbelserne på at skabe den intelligente vandby. Ude på byggepladsen har Skanderborgs kommende videncenter for vandteknologi efterhånden taget sin form. Første spade gik i jorden i januar, rejsegildet blev holdt i juni, og den officielle indvielse er sat i kalenderen til engang i december.
Århus Stiftstidende 15-08-2017

Verdens største vand-marked kræver sin egen fabrik

For første gang bygger den succesrige måler-virksomhed fra stilling ved Skanderborg en fabrik og flytter produktion uden for Skandinavien. Det foregår i USA for at imødekomme en enorm forventet vækst over there. Samtidig vil Kamstrup runde to mia. kroner i omsætning og sælge vandmåler nummer to million, inden året er omme.
Århus Stiftstidende 15-08-2017

 

Vandværksfusion

Bestyrelserne i Frederikshøj Mark Vandværk og Frejlev Vandværk er blevet enig om at fusionere. Frederikshøj Mark Vandværk køber i forvejen vand fra Frejlev Vandværk, og de 21 nye forbrugere fra Frederikshøj er blevet budt velkommen hos Frejlev Vandværk, der nu nærmer sig 1100 forbrugere. Det er de stigende krav og arbejdsbyrde til vandværkernes bestyrelse, der gør det vanskeligt at tiltrække medlemmer til bestyrelsen i de mindre vandværker. Frederikshøj Mark Vandværk vil nu blive afviklet, og da de ikke har haft selvstændigt vandværk eller boringer de seneste 15 år, vil der ved fusioneringen ikke være særlige miljøforhold, der skal tages højde for.
Nordjyske Stiftstidende 15-08-2017

 

1800 tons forurenet byggeaffald gravet ned tæt på drikkevand

Sidste år benægtede firmaet overfor TV 2, at der var gravet forurening ned. Nu slår rapport fast, at der ligger masser af giftigt affald. 470 meter. Så kort er der fra 1800 tons forurenet byggeaffald til en drikkevandskilde, som årligt leverer vand til 30.000 danskere i hovedstadsområdet. ”Jeg synes, det er en alvorlig sag. Når der bliver begravet en masse forurening tæt på vores boringer, så er det noget, vi skal undersøge og være sikre på, ikke skaber en fare for vores drikkevand”, siger Anne Scherfig Kruse, der er afdelingschef for Vandressourcer og Miljø i HOFOR, som forsyner hovedstadsområdet med vand.

TV 2 /Nyhederne Online 12-08-2017

 

Risiko for drikkevandet: Regionen renser jord for klor

Der er risiko for forurening af 2.800 Virum-familiers vandforsyning. 13.000 ton jord er nemlig så kraftigt forurenet, at regionen er i gang med at rense den. I 30 år frem til 1964 holdt en industrivirksomhed til på Kongevejen 155. Her blev der fremstillet maskiner, malkeudstyr og metalvarer, og arbejdet med at rengøre materialerne inkluderede klorerede opløsningsmidler. Nu kryber fortidens synder dog ind på nutiden, da jorden gennem de mange års aktiviteter blev så forurenet, at det nu kan give problemer for drikkevandet i området.

Lyngby.taarbaek.lokalavisen.dk 10-08-2017

Snogebæk Vandværk undersøger ny placering

Snogebæk Vandværk er i gang med at undersøge om vandværket kan flytte til en ny placering på Kannikegårdsvej 39, fremgår det af en afgørelse fra fredningsnævnet på Bornholm. Værket ligger i dag på Skærerivej 6. Bornholms Regionskommune har i juli bedt fredningsnævnet om en vurdering af, om Snogebæk Vandværk kan etablere et nyt vandværk på en ejendom, der ligger på Kannikegårdsvej i det fredede område i Hundsemyre ved Snogebæk. Ejendommens eksisterende bygningsmasse er på 705 m2. Det nye vandværk forventes at blive ca. 300 m2, fremgår det.
Bornholms Tidende 09-08-2017

 

EnviDan købt førende svensk specialist indenfor vand-afløbsteknik

Den danske rådgiver indenfor vand, spildevand, energi og miljø EnviDan har opkøbt det førende svenske ingeniørfirma AquaP Teknikkonsulter AB, indenfor vand – og afløbsteknik, med kontorer i Malmø og Helsingborg. AquaP blev for 10 år siden etableret af Peter Magnusson og Mattias Svensson og selskabet har i dag 13 ansatte med de to ejere i spidsen. Med opkøbet styrkes Envidan i Sverige, hvor de i forvejen har selskaberne EnviDan og Purenova, der sammen med nu opkøbte AquaP betegnes som et perfekt mach. Det nye EnviDan AB bliver en del af den danske virksomhed EnviDan A/ S med 220 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Norge og Sverige.
Mandag Morgen News 07-08-2017

 

Vandværker er klar til at slå sjatterne sammen

Både i Maugstrup og Hjerndrup er man nu enige om at fusionere vandværkerne. Det er ca. et år siden, at Hjerndrup kontaktede Maugstrup Vandværk og foreslog en fusion. Hjerndrup skulle enten bygge nyt vandværk eller købe vandet fra et andet vandværk. Samtidig er forbruget faldende på begge vandværker på grund af nedlæggelse af husdyrproduktioner i området, og Maugstrup Vandværk har kapacitet til også at forsyne Hjerndrup. Det vil samtidig betyde en besparelse på drifts-og administrationsomkostninger. Nu skal kommunen blot godkende planen, og så ventes sammenlægningen at være en realitet fra 2018. Maugstrup Vandværk byggede nyt vandværk i 2014 og har 205 forbrugere. Efter sammenlægningen vil der være i alt 330 forbrugere.
Jydske Vestkysten 05-08-2017

 

Vestegnskommune får blødt vand til efteråret

Et nyt blødgøringsanlæg er nu færdigbygget og testet, og efter sommerferien er det klar til drift, så borgerne kan få vand med mindre kalk i. Brøndby er et af de områder i landet, hvor der er allermest kalk i vandet -til gene for forbrugerne, der døjer med kalk i husholdningsmaskiner og på fliser. Mange Brøndby-borgere ser derfor frem til at få blødere vand fra det nye blødgøringsanlæg på Brøndbyvester Vandværk. Igennem de sidste måneder er anlægget blevet tjekket grundigt igennem, og inden for et par måneder er det klar til at levere blødere vand til Brøndby. Det oplyser Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.
Søndagsavisen Vestegnen 03-08-2017

 

Lille vandværk giver stor rabat til storkunder

Efter kritik fra især landmænd for manglende rabat på vand til storkunder, sænker Husby Vandværk prisen med 33 procent ved forbrug over 2000 kubikmeter. For et par måneder siden kritiserede Holstebro-Struer Landboforening, at mange vandværker ikke giver rabat – eller kun en symbolsk rabat – til storkunder som ofte er landmænd eller fødevarevirksomheder. ”De bør give en rabat, som svarer til omkostningerne. Ellers går det ud over vores konkurrenceevne”, sagde Kristian Gade, der er formand for landboforeningen. Den høje pris gør, at flere landmænd ønsker at trække sig ud af den kollektive vandforsyning for at lave deres egen vandboring, fordi de dermed kan få billigere vand. Den mulighed har Holstebro Kommune ønsket at bremse for – men sagen blev udsat på et byrådsmøde i juni. Siden har Husby Vandværk haft generalforsamling, og her blev det besluttet at sænke vandprisen med én krone per kubikmeter ved et forbrug over 2000 kubikmeter. Det svarer til en rabat på 33 procent ved et stort forbrug. ”Der var 60 til generalforsamlingen, og langt de fleste er sommerhusejere, så jeg er imponeret over, at de bakkede op om at give en rabat til storforbrugerne, selv om det i princippet betyder, at de skal betale lidt mere”, siger Aksel Gade, der er formand for Husby Vandværk.
Dagbladet-Holstebro-Struer.dk 02-08-2017

 

Misinformation om forurenings-sagen vedrørende Maglebrænde Vandværk

Ifølge artiklen ” Vandværk er klemt” (Folketidende 27. juli) udtaler Henning Kamper: ” Det er rigtigt, at vi hyrede Munck, men det er en sag mellem dem og vandværket. Det er også blevet aftalt med vandværket”. Det har Henning Kamper misforstået eller er blevet misinformeret. Der er aldrig hverken mundtligt eller skriftligt lavet aftale mellem vandværket og Guldborgsund Forsyning. Vandværket har sendt mail til Guldborgsund Forsyning og Munck Forsyningsledninger, hvor vi skriver, at vi gør dem ansvarlige. Vandværket har derimod skriftligt aftalt med Guldborgsund Forsyning, at de udgifter, denne sag påfører Maglebrænde Vandværk, og de bilag, som vi modtager, skal sendes til Guldborgsund Forsyning. De vil så tage dialogen med Munck og samtidig tage dialogen med forsikringsselskaber. Det er derfor uforståeligt, at regninger bliver sendt tilbage til vandværket, inklusiv en stor regning fra Guldborgsund Forsyning, som nu er endt med inkasso og yderligere udgifter. Det er sørgeligt, at Maglebrænde Vandværk skal ofre penge på advokat mod Guldborgsund Forsyning og stævne Munck.Jeg havde forventet, at Guldborgsund Forsyning betalte regningerne og derefter krævede dem af Munck og deres forsikringsselskab. Hvad med fremtiden -når alle løber fra ansvaret, med millionregninger til følge -vandværker skal give gravetilladelser.
Læserbrev af Dines Kappel tidligere formand for Maglebrænde Vandværk
Lolland-Falsters Folketidende 02-08-2017

 

Egeskov kæmper med arsen i drikkevandet

Gennem længere tid har der været for meget af det sundhedsfarlig stof arsen i drikkevandet fra Egeskov Slots eget vandværk, og derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune nu stillet krav om, at slottet får styr på arsen-problemet inden 1. november. Rundt om i verden strides eksperter om, hvor farligt arsen er, men der er almindelig enighed om, at arsen i et eller andet omfang er kræftfremkaldende. Arsen er et stof, der forekommer naturligt i undergrunden, nogle steder i højere grad end andre, og i Danmark må der højst være fem mikrogram arsen i en liter drikkevand. Siden foråret 2016 har prøver fra vandværket på Egeskov Slot vist et arsenindhold på mellem 5,4 og 6,8 mikrogram, og selv om det ikke er nogen alarmerende overskridelse, så er det nok til, at kommunen nu udsteder et påbud om at forbedre drikkevandkvaliteten.
Fyens Stiftstidende 31-07-2017

 

Nyt vandværk skal indvies 15. september

Forsyningsvirksomheden Aalborg Vand oplyser, at opførelsen af det nye vandværk i Lundby Krat nu er så langt fremme, at der er planlagt en officiel indvielse fredag den 15. september. Det betyder, at den lagte tidsplan holder til det sidste, da der var planlagt en indkøring og test af anlægget på nuværende tidspunkt. Den nye vandværksbygning er således færdigopført. Det store vandbehandlingsanlæg er installeret og under indkøring samt afprøvning i de næste par måneder for at opnå den rette vandrensning for, at drikkevandet kan blive distribueret til forbrugerne. Udendørs er terrænet helt færdiggjort, og der er plantet og sået græs, så det er detaljerne, der mangler. Det nye vandværk får naboen -det nye universitetshospital -som storkunde, men bag opførelsen ligger også et stort ønske om at kunne øge forsyningssikkerheden af drikkevand til det hastigt voksende Aalborg Øst for både de private forbrugere og virksomheder.
Nordjyske Stiftstidende 31-07-2017

 

Dropper forsynings-firma efter stor vand-forurening

Guldborgsund Forsyning har droppet selskabet Munck Forsyningsledninger som underentreprenør. ”Vi vil ikke bruge dette selskab mere. Det må du gerne citere mig for”, siger Henning Kamper (S), der er formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, til Folketidende. Han lægger ikke skjul på, at beslutningen skyldes den rolle, som Munck-selskabet har haft i forureningssagen fra Maglebrænde fra februar i år. Her koblede ansatte fra firmaet, som forsyningen havde hyret til et kloakarbejde, ved en fejl to forskellige ledninger sammen. Den ene var en kloakledning, mens den anden var en ledning med drikkevand fra Maglebrænde Vandværk.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 28-07-2017

 

Vandværk i klemme efter forureningssag

Maglebrænde Vandværk venter på afklaring. Bestyrelsen for Maglebrænde Vandværk er frustreret. Her næsten et halvt år efter, at landsbyens drikkevand blev forurenet, har man stadig ikke fået afklaret, hvem der skal betale for forureningen. Det var et par ansatte fra firmaet Munch Forsyningsledninger, som ved en fejl koblede en spildevandsledning på en drikkevandsledning. Landsbyens husstande fik forurenet deres drikkevand, og nogle måtte vente i ugevis, før de igen kunne drikke vandet. Henrik Dalgas, der er formand for vandværket, mener, at Guldborgsund Forsyning, der hyrede Munch-firmaet, har en del af ansvaret i sagen. Det afviser Henning Kamper (S), der er formand for forsyningen.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) 27-07-2017

Skiftet til sprøjtemidler får kritik

Vejen Kommunes skift fra gasbrændere til en maskine med sprøjtegifte falder ikke umiddelbar i god jord hos indehaveren af Envo-Dan i Vejen, Ole B. Jensen. For Ole B. Jensen rejser der sig nogle væsentlige spørgsmål, når der skiftes fra ukrudtsbrændere til sprøjtemidler. ”Det er rigtig nok, når formanden for Vejen Kommunes tekniske udvalg, Jørgen Bruun i en pressemeddelelse fra kommunen fastslår, at kemisk bekæmpelse belaster miljøet. Men det er et spørgsmål om afvejning af, hvad der er mest skånsomt for miljøet, og hvad der er mest brugbart i forhold til den pågældende opgave”, siger Ole B. Jensen.
Han føjer til: ”Jeg mener derfor ikke, at man ensidig kan fremstille ukrudtsbrændere som miljøsynder”. Det er rigtigt, at der opstår CO2-udledning i forbindelse med anvendelse af ukrudtsbrændere, men når der fremstilles sprøjtemidler, så udledes der også CO2, samtidig med at sprøjtegiften skaber miljømæssige konsekvenser for grundvandet.

Jydske Vestkysten 26-07-2017

 

Stor lækage på Studsgård Vandværkfundet på kirkegård

Det var en lettet Henning Larsen, der i formiddag endelig havde fundet det hul, som har plaget ham og Studsgård Vandværk i halvanden måned. 10. maj gik målerne amok på det lille vandværk. Pludseligt strømmede en kubikmeter vand ud hver time – også om natten. Med Hennnig Larsen som formand for Studsgård Vandværk gik den lille bestyrelse på jagt efter lækagen. Tirsdag formiddag kunne Henning Larsen og vandværksbestyrelsens sekretær, Finn Kronbo, sætte fingeren på hullet, som er på kirkegården. Vandværket har nu lukket for vandet til selve kirkegården. Og der bliver ikke lukket op igen, før menighedsrådet ved Studsgård Kirke selv har fundet lækagen. Der vil fortsat være åbent for vandet til kirken og kirkehuset. Henning Larsen fortæller, at menighedsrådet selv må bekoste en udbedring af vandrørene på kirkegården.
Aoh.dk (Abonnementsområde) 25-07-2017

 

Svineproduktion en ulempe for landet

Debat: I Opinion 21. juli angriber Jørgen Lund Christiansen (JLC) økologi og Danmarks Naturfredningsforening (DN) – igen. Det konventionelle landbrug prises. Det konventionelle landbrug med alt for store sammenhængende kornmarker med brug af kunstgødning og sprøjtegifte er skyld i den store tilbagegang i biodiversitet i Danmark blandt planter og dyr. En forarmelse af den danske natur. Mon ikke trods alt der er fornuft i, at vandværker, kommuner og Naturstyrelsen (under Miljøministeriet) ikke stoler på konventionelt landbrug, men opkøber store arealer og tilplanter disse med skov for at redde vores grundvand. At grundvandet oftest er ødelagt af tidligere godkendte sprøjtegifte ændrer ikke ved den kendsgerning, at nuværende godkendte sprøjtegifte er mange år om at nå grundvandet. Og herefter vil man traditionen tro finde ud af, at de desværre også var skadelige. Den alt for store satsning på konventionel svineproduktion er en trussel mod vores grundvand.
Århus Stiftstidende 25-07-2017, læserbev af Niels Jørgen Sørensen

 

DN: Sprøjtefrie zoner ved vandværker nu

Står det til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokale forening, bør Langeland Kommune straks etablere større sprøjtefrie zoner ved vandværkerne. I dag er disse zoner på 25 meter ved boringerne. Ifølge DN er der allerede konstateret rester efter sprøjtegifte ved et par vandværker. ”Vi er slet ikke trygge ved situationen. Hvis vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden, bør der gribes ind nu. Det hjælper jo ikke meget at etablere sprøjtefrie zoner, når giftene først er nået helt ned til grundvandet. Flere siger, at der ikke vil ske noget på grund af det tykke lerlag, vi har på Langeland. Men lerlaget giver bare en forsinkelse. Det fjerner ikke noget”, siger Carsten Friager, næstformand for DN Langeland. Hans drøm er store sprøjtefrie zoner med økologisk drift.
Fyns Amts Avis 25-07-2017

 

Vandtabet er alt for stort

BRØNDERSLEV FORSYNING oplever for afregningsåret 2016 et stort vandtab på 9 procent. Det er noget højere end de foregående år. ”Da vi har overtaget tre mindre private vandværker, har forsyningen kalkuleret med et større vandsalg, men dette har ikke været tilfældet”, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V). Forsyningen har i runde tal i 2016 produceret 997.000 kubikmeter vand og solgt 901.000 kubikmeter vand. Forsyningen har analyseret de solgte tal for at se, om der kan findes en mængde vand, der ikke er afregnet. Samtidig viser nye tal for afregning og udpumpning i januar 2017 også et uacceptabelt stort vandtab.
Oplandsavisen 25-07-2017

 

Kommunen bagatelliserer problem

Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug er fortsat ikke imponeret over Faaborg-Midtfyns Kommunes håndtering af forureningen af Ølsted Bæk, og organisationens analyser af det forurenede vand, tyder på, at miljøbelastningen er væsentlig højere, end kommunens anslår. ”Det er fint, at der endelig kommer alarmer på spildevandsbassinet ved Ølsted Bæk, men skaden er jo sket”, konstaterer Stig Sandholt Andersen, miljøkonsulent for Bæredygtigt Landbrug i Fredericia, som er gået ind i sagen på anmodning af landmand Erik Larsen, Brobyværk. ”Det er som om, kommunen bagatelliserer problemet”. Havde det nu været hos en landmand at uheldet var sket, ville der være blevet sat ind med fuldt beredskab, og man havde ikke stoppet før det hele var renset op, siger han.
Fyens Stiftstidende, 20-07-2017

 

Regeringen kæmper for at ændre direktiv

Regeringen har taget hul på et opgør med EUs Vandrammedirektiv og har allerede taget kontakt til både EU-Kommissionen og en række medlemslande for at få opbakning til, at direktivet justeres ved en planlagt evaluering i 2019. Det oplyser miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen i et brev til Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild. ”Regeringen arbejder for, at EU-lovgivningen skal passe til danske forhold og ikke pålægge danske virksomheder unødige omkostninger. Herunder arbejder Danmark for, at indsatser kan udskydes til efter 2027”, skriver ministeren.
Landbrugsavisen 20-07-2017

 

Vandværk leder på tredje måned efter læk: 1000 liter fosser ud i timen

I tre måneder har Studsgård Vandværk ledt efter et hul i ledningsnettet. Henning Larsen er formand for det lille private Studsgård Vandværk. Gennem de seneste måneder har han og den fem mand store bestyrelse været på jagt efter en lækage i landsbyens net af vandledninger. ”Vi har nu den teori, at lækagen må ligge et sted ude ad Momhøjevej. Derfor vil vi natten til fredag lukke for vandet til forbrugerne ude ad Momhøjevej. Hvis vi lukker for alle huse, og vores flow ikke falder, så må det være der, lækagen er” fortæller Henning Larsen. Det er snart tre måneder siden, at Studsgård Vandværk fik mistanke til, at der et eller andet sted løber vand ud i jorden og ikke vandhanerne rundt hos forbrugerne. Henning Larsen fortæller, at omkring en kubikmeter vand forsvinder hver time døgnet rundt fra ledningsnettet. Det svarer til, at 1000 liter rent drikkevand løber ud til ingen verdens nytte et eller andet sted hver time. Normalt pumper Studsgård Vandværk 130 kubikmeter vand op til forbrugerne i døgnet. Studsgård Vandværk er nyt og moderne, men et sted ude i nettet af vandrør er der et hul.
Aoh.dk, 19-07-2017

 

Esben Lunde giver L&F medhold i pesticidsag

PESTICIDKRAV En skrivelse til Folketingets miljø-og fødevareudvalg er vand på Landbrug & Fødevarers mølle i kampen mod især Aarhus Kommune. Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen understreger i en skrivelse til Folketingets miljø-og fødevareudvalg, at der skal en konkret vurdering til i hver enkelte landmands sag, før en kommune kan blande sig i hans brug af pesticider på markerne. Og det betragter Landbrug & Fødevarer som en lille landvinding i kampen mod nogle kommuners rumlen med generelle påbud eller forbud i større områder omkring drikkevandsboringer.
Effektivt Landbrug 19-07-2017

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder

 

Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 25/08 2017