Gå til indhold

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning vil sikre godt drikkevand fra godt grundvand – i dag og til vores børnebørn. 

Ambitionen er at skabe og finde løsninger på et af Danmarks store samfundsproblemer – pesticider i grundvandet – så vi også i fremtiden kan drikke vand direkte fra hanen. 

Partnerskabet fokuserer på at finde både tekniske, politiske og økonomiske løsninger gennem tre overordnede temaer: 

  • Dyrk grundvandet
  • Dyrk naturen
  • Dyrk jorden

Der arbejdes på flere indsatser: 

Helhedsplanlægning

Leverancer: Projektets overordnede formål er at udvikle et GIS værktøj til helhedsorienteret arealplanlægning, med geotoper, interesselag og scenarier.

Funding, herunder borgerrettede aktiviteter

Understøtte fundingmuligheder for grundvandsbeskyttelse.

Leverancer: guide med min. 2 koncepter for funding til borgergrupper.

Prioritering af arealerne

Hvordan prioriteres de områder hvor der er følsomt overfor pesticidnedsivning.
Leverancer: Rapport om øget indsigt i transporttider.

Punktkilder

At forstå forureningsspredningen fra de gamle punktkilder er et væsentligt trin i at kunne afbøde forureningen inden den rammer en vandforsyning. Derfor vil projektet i denne arbejdspakke:

Leverancer: afprøvet løsninger eller værktøjer ift. punktkilder og udarbejdelse af anbefalinger.

 

Hvordan sikrer vi, at der også er godt drikkevand i hanen om 100 år?

Det spørgsmål var udgangspunktet for den grundvandscamp, der i sin tid startede Partnerskab for bæredygtig vandforsyning.

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning har på en grundvandscamp sammen med Region Sjælland og en række specialister og fagfolk diskuteret løsninger på kryds og tværs af individuelle interesser.

Hold dig opdateret om partnerskabet

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning er et samarbejde mellem Region Sjælland og Danske Vandværker.

Partnerskabet består af repræsentanter fra følgende organisationer, foreninger og kommuner:

Dansk Økojord A/S, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, VKST, GEUS, Miljøstyrelsen, Lejre Kommune, Køge Kommune, Region Sjælland og Danske Vandværker

Tilmeld dig partnerskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder.