Sekretariatet

Allan Weirup
Direktør
- Daglig ledelse
- Eksterne relationer
- Medlemskontakt
Tlf.:
40 20 92 42
Pernille Weile
Juridisk rådgiver
- Grundvandsbeskyttelse
- Vandforsyningslov
- Generel vandværksjura
Tlf.:
56 13 02 06
Robert Jensen
Juridisk rådgiver
- Ledningsejerinteresser
- Vandsektorlov
- Generel vandværksjura
Tlf.:
56 13 02 01
Sofie Katrine Andersen
Studentermedhjælper
- Juridisk rådgivning
Tlf.:
56 13 03 33
Henrik Blomhøj
Teknisk rådgiver
- Praktisk vandværksdrift
- Vandråd
- Koordinering af Teknisk Forum
Tlf.:
56 13 02 04
Neel Ploug Olsen
Økonomisk rådgiver
- Prislofter
- Vandværksregnskaber
- Vandssektorlov
Tlf.:
56 13 02 05
Niels Grann
Kursuskonsulent
- Kursusudvikling
- Undervisning
- Temamøder
Tlf.:
56 13 03 30
Connie Valbjørn
Kursuskoordinator
- Kursusadministration
- Kursusplanlægning
- Messer
Tlf.:
56 13 02 03
Dorthe G. Rasmussen
Pressemedarbejder
- Presse
- Nyheder
Tlf.:
56 13 03 32
Stine Bærentzen
Kommunikationsmedarbejder - Journalist
- Magasinet Vandposten
- Nyhedsbrev
Tlf.:
56 13 02 07
Mette Kingod
Kommunikationsmedarbejder - Cand.comm.
- Magasinet Vandposten
- Hjemmeside
- Nyhedsbrev
Tlf.:
56 13 02 08
Susanne Witten
Direktionssekretær
- Messer og indkøbsordninger
- Intern it og økonomi
- HR/Personaleadministration
Tlf.:
56 13 02 09
Helene Bjerre
Medlemsservicekoordinator
- Medlemsservice og vandråd
- Administration
Tlf.:
56 13 02 02
Alice Kølle
Bogholder
Tlf.:
56 13 03 34