Hvem er vi

Vi er vandværkernes branche- og interesseorganisation.

Hvem er vi

Danske Vandværker er de danske vandforsyningers brancheorganisation.

 

Vi har omkring 2.000 vandværker og forsyninger som medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører.

 

Vore aktiviteter omfatter blandt andet rådgivning, kursusvirksomhed, netværk og politisk interessevaretagelse samt information til og om branchen, herunder oplysning til forbrugerne om drikkevand.

 

Vi arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne.

 

quote
Vi har fokus på energi- og miljøvenlig drikkevandsforsyning, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.

Vil du vide mere?

Kontakt Allan Weirup

 

Telefon: 56 13 02 00

 

E-mail: aw@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/11 2016