Skattesagen ankes til Højesteret

Skattesagen ankes til Højesteret, det har vandsektoren besluttet.

De implicerede vandselskaber, Danske Vandværker, DANVA samt de juridiske og økonomiske rådgivere mener alle, at dommene fra Østre Landsret er forkerte, og derfor er det naturligt at føre sagen om 36 mia. kr. i ekstraskat til vandforbrugerne videre til højeste retsinstans.

 

Målet med at anke sagen er at opnå en værdiansættelse af vandselskabernes aktiver, så de skattemæssige afskrivninger er på et niveau, der giver en skattebetaling svarende til de politiske intentioner, der er grundlaget for vandsektorloven.

Spørgsmål?

Kontakt

 

Direktør Allan Weirup

 

Tlf.: 40 20 92 42

 

 

Publiceringsdato: 26/01 2018