Ny ordning opfordrer arbejdsgivere til at ansætte en elev

En ny ordning om praktikpladser belønner arbejdsgivere, der ansætter en elev. Omvendt skal du som arbejdsgiver betale et ekstra beløb til Praktikplads-AUB, hvis du ikke opretter en elevplads. Ordningen er obligatorisk for vandværker med mere end én fuldtidsansat.

Arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft inden for en lang række faggrupper, og derfor har Regeringen og arbejdsmarkedets parter oprettet ordningen Praktikplads-AUB. Ordningen skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge tager en erhvervsuddannelse. På den måde er ordningen med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

 

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere inkl. vandværker, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Hvis man har flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat.

 

Hvornår får man at vide, hvor mange elever man eventuelt skal have ansat?

Til april 2018 får man en forskudsopgørelse, hvor man kan se, om man skal ansætte flere elever. Fra april kan man også følge sin status i Praktikplads-AUBs selvbetjening.

 

Det varierer fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvor mange elever man skal have ansat.

 

Antallet af elever afhænger blandt andet af antallet og sammensætningen af jeres nuværende ansatte erhvervsuddannede medarbejdere. Ud fra denne sammensætning omregnes antallet af elever, som man skal have ansat til ELEVPOINT.

 

På forskudsopgørelsen kan man se, om man ligger over eller under sit mål for, hvor mange elever man skal have ansat. Det vil sige, om man er over eller under sit mål for elevpoint.

 

For hvert elevpoint man mangler, når året er omme, skal man betale et bidrag til Praktikplads-AUB, som i 2018 udgør 27.000 kr. pr. manglende elevpoint.

 

Spørgsmål?

Kontakt:

 

 • Juridisk rådgiver
  Camilla Falk
  Mail: cfa@danskevv.dk
  Tlf. 56 13 02 06
 • Økonomisk rådgiver
  Neel Ploug Olsen
  Mail: npo@danskevv.dk
  Tlf. 56 13 02 05
Publiceringsdato: 18/01 2018