Job: Politisk chefkonsulent

Motiveres du af at være en del af en dynamisk og ambitiøs medlemsorganisation, hvor du kommer til at spille en afgørende rolle for de danske vandværkers fremtid?

Brancheorganisationen Danske Vandværker søger en erfaren politisk chefkonsulent, som med et stort fagligt, politisk og journalistisk netværk kan øge organisationens synlighed og sætte Danske Vandværkers mærkesager på den politiske dagsorden.

 

For den rigtige kandidat er der både veldefinerede rammer at arbejde inden for og muligheder for at sætte sig eget præg på jobbet.

 

Danske Vandværker er interesse- og brancheorganisation for alle vandværker, store og små, i enten offentligt eller privat eje. Vi har omkring 2.000 vandværker og forsyninger som medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører.

 

Jobbet

Den politiske chefkonsulent refererer til Danske Vandværkers direktør, Susan Münster.

 

Vi forventer, at du i tæt samarbejde med det øvrige sekretariat og direktøren kan udvikle og sikre Danske Vandværkers relationer, synlighed, gennemslagskraft og indflydelse i forhold til styrelser, ministerier og andre organisationer.

 

Som politisk chefkonsulent skal du bl.a.:

  • Være en tæt sparringspartner for Danske Vandværkers direktør, når det gælder den politiske interessevaretagelse, både i forhold til enkeltsager og på strategisk niveau.
  • Tage hånd om både det overordnede og det praktiske ansvar for politisk interessevaretagelse for Danske Vandværker.
  • I samarbejde med det øvrige sekretariat udvikle og implementere en strategi for Danske Vandværkers public affairs aktiviteter.
  • Medvirke til at skabe en klar imageprofil for vandsektoren i samarbejde med sekretariatet og direktøren, herunder have fokus på den løbende kommunikation til medlemmerne, så der kontinuerligt er sammenhæng mellem interessevaretagelsen og den landspolitiske kommunikation.

 

Du skal, kort sagt fungere som en fagligt dygtig politisk rådgiver i public affairs for direktøren og organisationen.

 

Hvem er du?

Du er en meget samarbejdsorienteret person. Du har fingeren på pulsen og kan prioritere, hvem der skal kontaktes, hvornår det skal ske, og hvad der skal gøres.

 

Danske Vandværker skal fremstå som en vidende, moderne og gennemslagskraftig organisation med indflydelse, der sætter sit præg på de dele af lovgivningen og samfundsudviklingen, der er relevant for vores medlemmer – og dermed også for borgerne.

 

  • Du har en relevant samfundsfaglig uddannelse på kandidatniveau og , gerne en baggrund inden for politisk rådgivning eller journalistik.
  • Solid erfaring og indsigt i medlemsstyrede- og/eller interessevaretagende organisationer.
  • Et solidt netværk i det politiske Danmark og i centraladministrationen, regioner og kommuner.
  • Solid erfaring med forhandling og kommunikation af interesser og politiske budskaber.

 

Ansøgning

Stillingen søges via Mercuri Urval (referencenummer DK-05848), hvor ansøgning og CV uploades. Ansøgningsfrist er den 14. januar 2019 kl. 10.00.

 

Tiltrædelse er den 1. marts 2019.

 

Har du spørgsmål til stillingen?

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Mercuri Urval, chefkonsulent John Reynolds på tlf. 5076 1222 eller john.reynolds@mercuriurval.com.

 

Du er også velkommen til at kontakte direktør Susan Münster på tlf. 3010 3600 eller sm@danskevv.dk.

Publiceringsdato: 23/11 2018