Gå til indhold

Løsning til sikker mail

Alle personfølsomme og fortrolige oplysninger skal krypteres, når de afsendes på mail.

Sikker mail

Alle personfølsomme og fortrolige oplysninger skal krypteres, når de afsendes på mail. Det betyder, at mails, der indeholder for eksempel CPR-numre, helbreds- eller personaleoplysninger, afsendes på en måde, så indholdet ikke falder i uvedkommendes hænder.

Gennem Danske Vandværkers rammeaftale, kan du sende alle eller udvalgte mails, som lever op til kravet om kryptering.

Vandværket oprettet en mailadresse med domænet @sikkermail-danskevv.dk.

Det betyder, at en mailadresse til Hadsund Vandværk for eksempel kunne være hadsundvand@sikkermail-danskevv.dk.

Priser

HvornårPris kr.Omfatter
Ved bestilling7.499 Oprettelse, certifikat, installation og support via mail
Årlig licens7.000 Licenser, drift og support via mail

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer.

Opsigelse af sikker mail kan ske 3 måneder til årets udgang ved at sende mail til info@danskevv.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er alle informationer, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

 

Oplysningerne inddeles i almindelige og følsomme oplysninger. Det er kun følsomme oplysninger der skal krypteres.

Hvad er følsomme oplysninger?

Personfølsomme oplysninger, som altid skal sendes med sikker mail, er:

 

 • – Helbredsforhold
 • – Fagforening
 • – Racemæssig eller etnisk baggrund
 • – Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • – Seksuelle forhold
 • – Biometriske data f.eks. fingeraftryk og ansigtsgenkendelse
 • – Genetiske data

 

* Disse oplysninger skal krypteres og er oplistet i databeskyttelsesforordningen

 

Herudover er der en særlig kategori af oplysninger om straf og lovovertrædelser, som slet ikke må behandles uden særlig tilladelse.

Hvad er fortrolige personoplysninger?

Der findes ikke en klar definition af ”fortrolige oplysninger”.

 

Men kort beskrevet er der tale om oplysninger, som efter almindelig opfattelse i samfundet ikke bør komme til offentlighedens kendskab – og skal derfor altid sendes med sikker mail.

 

 • – Forbrugsafregning – både a conto regning og årsafregning
 • – Misligholdelse af betalinger
 • – Tvister med forbrugere
 • – Indtægts- og formueforhold
 • – Arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
 • – Interne familieforhold
 • – CPR-nummer
Kan jeg bruge samme sikkermail til 2 vandværker, som jeg administrerer? Eller skal jeg investere i 2 mailadresser?

Ja, det kan du i princippet godt.

 

Men du skal selv holde styr på, hvilke mails der er til hvilket vandværk.

Skal modtageren identificere sig, hvis han skal hente meddelelsen fra vandværket via et link?

Nej, der skal ikke bruges identifikation via NemID eller tilsvarende, hvis det er det I tænker.

 

Løsningen forsøger først at sende via 3 metoder (Se forklaring på Tunnelmail, TLS, OME, NEmID i selvstændig fane øverst):

 

 1. NemID certifikat
 2. Tunnelmail
 3. TLS

 

Mails, der bliver sendt via disse 3 metoder, leveres som almindelige mails i Outlook.

 

Dekryptering sker i løsningen (i baggrunden), uden at brugeren skal involveres.

 

Hvis disse metoder ikke supporteres af modtageren, så sendes via OME. Når OME benyttes, skal modtageren benytte en engangskode.

 

Det er kun som sidste udvej, at OME benyttes. En stikprøvekontrol viser, at 18% ikke kunne modtage på NemID, Tunnelmail, TLS – og blev nødt til at benytte OME. Men dette tal bliver forhåbentlig bedre, når mailsystemer i verden løbende opdateres eller moderniseres.

Hvornår vil modtageren ikke umiddelbart kunne læse den fremsendte mail, og hvad sker der så?

Modtageren kan altid læse den tilsendte post/mail, når den er sendt med NemID, Tunnelmail og TLS. (se forklaring på metoderne i selvstændig fane øverst)

 

Modtagerne kan også læse krypteret mail sendt via OME med en engangskode (som beskrevet ovenfor).

Er den vedhæftede fil også krypteret/sikker?

Ja, altid.