Gå til indhold
Vandanalyse kolber

Vandkvalitet – lovkrav og analyser

Få en grundig introduktion til gældende love og regler indenfor vandværksdrift og bliv klogere på krav til indhold i vedtægter og regulativ.

Kurset afholdes online

Du kan også deltage fysisk på kurset

Kom og hør om lovgivningens krav til vandkvalitet, analyseparametre og hvordan vandanalyser kan belyse almindelige driftsmæssige problematikker.

Få også overblik over vejledninger og handlemuligheder ved overskridelse af forskellige analyseparametre.

I drikkevandsbekendtgørelsen er angivet hvilke parametre, der skal kontrolleres i drikkevandet samt med hvilke hyppigheder og hvor. Dette fastlægges i et kontrolprogram efter afgørelse fra kommunen.

Forståelsen af flere forskellige parametre gennemgås, samt hvilken årsager der kan være baggrund for overskridelser. Der gives eksempler på driftsmæssige parametre, der bør holdes øje med og muligheden for at bruge f.eks. Jupiter til dette.

Krav til analyselaboratoriet, indholdet af analyserapporter samt omfang af vejledninger og teknisk tilsyn gennemgås.

Lovgivningen indeholder desuden krav til forbrugerinformation og underretningspligt ved overskridelse, som både vandværk og laboratoriet har pligt til.

Udbytte

Kurset giver indsigt i, og forståelse for, omfanget af et kontrolprogram og indholdet af analyserapport samt hvilke analyseparametre, der altid er vigtige.

Desuden giver kurset viden om hvilke reaktioner laboratorium, vandværk og kommune er pålagt i tilfælde af overskridelser af drikkevandskravene.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de fra vandværkerne, som har til opgave at tage sig af driften samt til den eller de fra vandværkets bestyrelse, der har kontakten til kommunen og laboratoriet.

Indhold

På kurset gennemgår vi:
Lovkrav til analyseparametre og hyppigheder for prøvetagning
Analyserapporter, grænseværdier og reaktioner på overskridelse af disse
Vejledninger og krav som både kommune, vandværk og laboratorium skal kende

Underviser

Morten Due

Civ.ing. i Bioteknologi. Ansat ved DonsLab siden 2007 og siden 2010 som ejer-leder, med fokus på drikkevand: Prøvetagning, lovgivning og analyseteknik

Forudsætning

For at være med som fjerndeltager kræver det en computer eller en tablet med internetadgang. Du kan anvende pc’ens eller tablettens mikrofon og højtaler, men et headset med mikrofon mindsker baggrundsstøj, og er derfor at foretrække.

Du vil få tilsendt et link til Teams som du skal bruge til at tilgå kurset. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en eventuel debat ved at benytte chat-funktionen.
Nærmere information og link sendes til dig dagen inden kurset.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 03. jun. 2023