Gå til indhold
kemioversigt og analyse

Vandanalyser

Lovkrav og risikovurdering.

På webinaret kan I høre om kontrolprogram og analyseparametre og få en introduktion til, hvordan I kortlægger risici, og hvordan disse data kan anvendes til at af- og tilpasse jeres vandværks kontrolprogram.

Generelt

Kommunen skal, efter indstilling fra vandforsyningen, fastlægge et kontrolprogram som gælder for en periode på max 5 år.

Vandværkets kontrolprogram er forbrugernes sikkerhed på, at drikkevandet lever op til de lovmæssige kvalitetskrav som drikkevandet skal overholde, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at indtage.

Alle kontrolparametre og prøvetagningshyppigheder i Drikkevandsbekendtgørelsen, er som udgangspunkt omfattet af kontrolprogrammet, og kan kun på baggrund af en risikovurdering, helt eller delvist fraviges. Det er altså kun nødvendigt at udarbejde en risikoanalyse, hvis I ønsker at fravige kontrolprogrammet.

Risikoanalysen kan også resultere i, at en anbefaling om hyppigere kontrol end den obligatoriske, kan komme på tale.

I dette webinar, gennemgår vi bekendtgørelsens krav om kontrol og hyppighed, og viser med relevante eksempler, hvordan I som vandforsyning kan udarbejde en risikoanalyse, med afsæt i tidligere analyseresultater og lokal viden.

Udbytte

Giver indsigt og forståelse i processen omkring udarbejdelse og håndtering af kontrolprogram og analyseparametre for et specifikt vandværk og hvordan jeres indsigt i de lokale forhold, kan være med til at af- eller tilpasse de nødvendige kontrolforanstaltninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de fra de mindre vandværker, som har til opgave at tage sig af driften samt til den eller de fra vandværkets bestyrelse, der har kontakten til kommunen.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Lovkrav til analyseparametre og hyppigheder for prøvetagning
  • Risikofaktorer og konsekvenser
  • Værktøj til at udarbejde en risikovurdering
  • Indstilling til kommunen på baggrund af en risikovurdering om at fravige kontrolprogrammet

Underviser

Tue Kofod

Tue Kofod

Rådgiver hos Danske Vandværker. Uddannet geolog.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 02. jun. 2023