Gå til indhold

Sæt fokus på ledelsesansvar som bestyrelsesmedlem eller leder

Er du opmærksom på, hvordan du skal tackle en sygesamtale med en ansat, eller hvad der er af krav til en ansættelseskontrakt? Deltag i webinaret og få svar på de spørgsmål og få konkrete værktøjer til dagligdagen med ansatte.

Generelt

Webinaret giver dig viden om de grundlæggende elementer, du skal have med i dine overvejelser, når du har medarbejdere.

Hvorfor det er vigtigt at kende til håndtering af f.eks. sygesamtaler? Hvad er vigtigt at beskrive herom i dine ansættelseskontrakter?

Hvad gør du, når du skal ansætte? Er der noget, der er vigtigt at spørge ind til – eller ikke spørge om?

Hvorfor er det vigtigt at tænke fastholdelse af dine medarbejdere, og hvad kan du gøre for at fastholde dem?

Hvad skal du være opmærksom på omkring fravær, samtaler forbundet hermed, den vanskelige samtale og evt. opsigelsessamtale?

Udbytte

Webinaret giver dig en grundlæggende viden om de vigtigste emner at være opmærksom på, når man har ansatte.
Webinaret vil blandt andet give dig:

• Mulighed for at få belyst forskellige situationer fra din egen hverdag
• Input til at tage de vanskelige samtaler
• Fif til fastholdelse af dine medarbejdere
• Opmærksomhed på relevante punkter til ansættelseskontrakten

For at målrette webinarets indhold, vil du inden afholdelsen få mulighed for at sende nogle af de eventuelle udfordringer eller dilemmaer, du står med i din hverdag, til underviseren.

Det kunne være emner som:
• Hvorfor skal vi have en personalepolitik?
• Er det en god idé at have en personalehåndbog eller en minihåndbog?
• Bør vi lave APV og have en rygepolitik?
• Spørgsmål til personaleadministrative opgaver/værktøjer
• Håndtering af sygdom
o Anmodning om friattest (tidligere lægeerklæring) / varighedserklæring
o Sygefraværssamtale
o Mulighedserklæring
o Fastholdelsesplan
• Hvorfor en medarbejderudviklingssamtale? Hvad kan der være af få relevante spørgsmål?
• Fratrædelsessamtale

Målgruppe

Har du en eller flere medarbejdere ansat – uanset på hvilken måde de er ansat – så er dette webinar relevant for dig.
Webinaret er både for ansatte driftsledere men også for bestyrelsesmedlemmer, der har ledelsesansvar overfor f.eks. en driftsansvarlig eller administrative ansatte.

Underviser
Dorthe Søgaard, som har virksomheden evocon, har en baggrund indenfor HR og ledelse, og er stresscoach og mentaltræner.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 24. sep. 2023