Gå til indhold

PFAS, pesticider og rensemetoder – Fjernundervisning

På dette kursus deltager du som fjerndeltager.

Du kan også deltage fysisk på kurset


DMS, desphenyl-chloridazon, BAM og ikke mindst PFAS. Miljøfremmede stoffer kommer i mange former. Kender du pesticiderne og PFAS, og hvordan man renser for dem? Hvis ikke, så er dette kursus noget for dig.

Igennem de sidste par år har der været mange overskrifter i medierne om pesticidrester og nu også PFAS i drikkevandet, og det er enhver vandværkmands værste mareridt, hvis resultater af vandprøven viser spor af pesticider, der er over det tilladte.

Kurset gennemgår mulige handleplaner og tiltag, der kan iværksættes ved forurening med pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter. Tiltagene omfatter både videregående vandbehandling og mere simple tiltag. Forskellige videregående vandbehandlingsteknikker gennemgås og sammenlignes teknisk og økonomisk.

Miljøstyrelsens ”Vejledning om videregående vandbehandling” benyttes som grundlag for en gennemgang af, hvad der kræves i forbindelse med ansøgning om tilladelse til videregående vandbehandling.

Udbytte

Formålet er at introducere kursisten til forskellige typer af miljøfremmede stoffer, begreber og teknikker til, hvad der kan gøres, når der konstateres forurening. Desuden gennemgås rensemetoder og andre mulige tiltag man kan benytte for at levere rent drikkevand på en sikker og økonomisk ansvarlig måde tilpasset vandværkets størrelse og driftsforhold.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medlemmer i vandværkets bestyrelse og driftsfolk, der ønsker en grundlæggende viden om emnet.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Pesticider, deres anvendelse og nedbrydningsprodukter
  • PFAS, deres anvendelse og hvorfor de udgør et problem i forhold til drikkevand
  • Forureningskilder og -omfang
  • Handlingsplaner
  • Mulige tiltag uden videregående vandbehandling
  • Videregående vandbehandlingsteknikker: aktiv kul, membraner, kemisk oxidation
  • Krav til ansøgning om videregående vandbehandling
  • Økonomi ved rensning og andre tiltag

Underviser

Vibeke Dorf Nørregaard

Vibeke Dorf Nørgaard

Krüger

Forudsætning

For at være med som fjerndeltager kræver det en computer eller en tablet med internetadgang. Du kan anvende pc’ens eller tablettens mikrofon og højtaler, men et headset med mikrofon mindsker baggrundsstøj, og er derfor at foretrække.

Du vil få tilsendt et link til Teams som du skal bruge til at tilgå kurset. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en eventuel debat ved at benytte chat-funktionen.
Nærmere information og link sendes til dig dagen inden kurset.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 06. dec. 2023