Gå til indhold
Ledningsregistrering digitalt

LER 2.0 – Sådan bliver du klar

Implementering af nye krav om digital registrering og udveksling af ledningsoplysninger – også kaldet LER 2.0 – er nært forestående. Kom og hør hvordan du kommer i gang, så du kan være klar til 1. juli 2023.

Kurset afholdes online

Digitaliseringen af ledningsoplysninger skal gøre det nemmere og hurtigere for graveaktørerne at få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger – og det skal meget gerne bidrage til at reducere antallet af graveskader på ledningsanlæg.

Ledningsejerne – som i stort omfang består af lokale vandværker – skal senest d. 1. juli 2023 have implementeret en automatisk svar-løsning for LER-forespørgsler.

Der ligger et ganske omfattende arbejde i at få digitaliseret de omkring 750.000 km. kabler, rør og ledninger i den danske muld, men der findes forskellige løsninger, der kan hjælpe med dette arbejde.

På dette webinar kan du høre lidt generelt om det nye LER 2, og hvordan et aktuelt vandværk har valgt at gribe det an. Derudover vil leverandører fra qLER, Rambøll, THVILUM, Softværket, LE34 og GEOGRAF fortælle om deres produkter.

qLER tilbyder en samlet LER 2-løsning til de mindre vandværker. Løsningen er skræddersyet til de vandværker, der som udgangspunkt gerne vil leve op til den nye lovgivning, men ikke har brug for en stor softwareløsning til projektering, beregning af ledningsoplysninger, infrastrukturværdi og andre specialfunktioner, som normalt koster ekstra.

Rambøll tilbyder en komplet løsning til ledningsregistrering med følgende:

 • Opmåling via GPS, hvor enten vandværket selv foretager opmåling eller via Rambølls lokalkontorer.
 • Digitalisering i henhold til eksisterende papirplaner.
 • Konvertering fra andre filformater.

Ved overgang til LER2 har Rambøll udvidet indholdet af egenskabsdata på ledninger, så kravet til LER2 er opfyldt. Det gælder for følgende it-systemer, der skal opfylde krav til LER2:

 • Rambøll GRAF Online – komplet ledningsregistrering, hvor vandværket selv kan foretage ledningsregistrering og eksportere ledningsdata til skyen og Rambøll LER2.
 • Rambøll WEB – Ledningsregistrering i skyen med lukkeliste funktion.

THVILUM vil i indlægget komme ind på vigtigheden af, at data er forberedt til de nye krav i LER 2.0. Kravene og forventningerne til, hvor hurtigt ledningsdata skal opdateres og afleveres, stiger i forbindelse med den nye LER 2.0. Thvilum AutoLER i kombination med Thvilum WebGIS gør det nemt til at opfylde kravene, samtidig med at det er hurtigt, som vandværk, at følge med i hvem der spørger efter ledningsoplysninger.

Softværket  gør det let at overholde de nye krav til udlevering af ledningsoplysninger i LER 2.0 med Forsyning|GIS og Auto|LER’s automatiske Ler 2.0 besvarelser.

Det er vigtigt, at der registreres fyldestgørende oplysninger i forbindelse med GPS-indmålinger og det understøtter Forsyning|GIS ved at brugeren får et fleksibelt valg af GPS-system. Løsningen kan nemlig indlæse data med relevante komponenttyper fra både Trimble, Leica og GeoMax.

Softværket tilbyder et fleksibelt løsningsvalg med 4 forskellige løsninger, der kan dække alle behov.

GEOGRAF udvikler løsninger til GIS, ledningsregistrering og LER 2.0 autobesvarelser. Her tilbydes en pakke, der består af 4 moduler som kan købes separat:

 1. LER 2.0 klient (automatisk besvarelse)
 2. WebGIS kort til visning af jeres ledningsdata
 3. ”Gør det Selv” opmålingsapp, der kan tilsluttes til en Trimble GPS. App opdaterer WebGIS kort og LER 2.0 klienten automatisk
 4. Trimble GPS

LE34 har udviklet et intuitivt og nemt værktøj, som opfylder kravene til LER 2.0. Systemet er database-opbygget. Dvs. de data du registrerer i dit ledningsregistreringssystem er de samme, der også udstilles i LER.

Samtidig stiller systemet automatisk krav til, at du får indlæst både de krævede ledningsoplysninger for at leve op til LER-loven, og til de frivillige ledningsoplysninger.

Du hjælpes til at udfylde oplysningerne korrekt, således at dine data bliver besvaret korrekt i LER.

Udbytte

På webinaret vil du få generel viden om de nye krav i LER 2.0 samt høre om nogle af de løsninger, leverandørerne kan tilbyde til den forestående digitalisering.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til de personer på vandværket, der står for at registrere vandværkets vandledninger – driftsansvarlige såvel som bestyrelse.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

 • Intro til LER 2.0
 • Case fra Vipperød Vandværker
 • Forskellige løsninger til brug i digitaliseringen af ledningsregistreringerne.

Undervisere

Robert Jensen, rådgiver hos Danske Vandværker
Erik Bjerregaard, Driftsleder for Fjellerup Strands Vandværk
Bjarke Korsager, qLER
Lisbeth Korsgaard og Jan Nielsen, Rambøll.
Rasmus Bundegaard Eriksen og Jesper Thvilum, THVILUM
Kenneth Torrild Jakobsen, Softværket
Hans Benn, GEOGRA
Niels Lundbye-Christensen, LE34

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 24. sep. 2023