Gå til indhold
Tethys

Kontrolprogram

Indhold, fornyelse, ændring og lovkrav

Deltag i webinaret og hør mere om, hvordan et kontrolprogram sættes sammen, hvad lovgivningen siger og hvordan et kontrolprogram kan ændres. Hør også mere om hvad vandværkets, kommunens og laboratoriets rolle er når et kontrolprogram skal fornyes.

Vandværkets kontrolprogram er forbrugernes sikkerhed for, at drikkevandet lever op til de lovmæssige kvalitetskrav. Mange kontrolprogrammer udløber i 2023. Det betyder, at I som vandværk skal træffes en beslutning om et nyt kontrolprogram og indgå en ny kontrakt med laboratoriet.


I henhold til den drikkevandsbekendtgørelse der trådte i kraft i 2017, blev det lovpligtigt, at kommunen, efter indstilling fra et vandværk, skal fastlægge et kontrolprogram, som gælder for en periode på maksimalt fem år.
I vandværkets kontrolprogram er det fastsat, hvilke parametre der skal analyseres for samt hyppigheden for prøvetagning. Drikkevandsbekendtgørelsen fastsætter et minimumskrav. Disse regler kan kun fraviges på baggrund af en risikovurdering fra vandværket. Hvis I som vandværk ønsker at fravige jeres kontrolprogram, skal der foretages en risikovurdering. Det er altså kun nødvendigt at udarbejde en risikovurdering, hvis I ønsker at fravige kontrolprogrammet.

På dette webinar gennemgår vi indholdet i et kontrolprogram og hvordan en risikovurdering kan ændre på det lovpligtige minimums-analyseprogram. Du bliver også klogere på vandværkets, kommunens og laboratoriet rolle i forbindelse med fornyelse af et kontrolprogram.

Udbytte

Webinaret giver dig en forståelse af indholdet i, fornyelse af samt mulighed for at ændre vandværkets kontrolprogram. Webinaret skal desuden give en forståelse for vandværkets, kommunens og laboratoriets rolle, samt hvordan jeres indsigt i de lokale forhold kan være med til at af- eller tilpasse de nødvendige kontrolforanstaltninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har kontakten til kommunen og laboratoriet omkring analyser og kontrolprogram.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Lovkrav til analyseparametre og prøvetagningshyppighed
  • Hvornår og hvordan kan et kontrolprogram ændres
  • Vandværkets, kommunens og laboratoriets rolle

Undervisere

Morten Due

Civ.ing. i Bioteknologi. Ansat ved DonsLab siden 2007 og siden 2010 som ejer/leder, med fokus på drikkevand: Prøvetagning, lovgivning og analyseteknik.

Gitte Nielsen

Gitte Nielsen

Rådgiver hos Danske Vandværker. Uddannet civilingeniør I Miljøteknologi I 2008. Erfaring med bl.a. kommunalt teknisk tilsyn på Vandværker, herunder udarbejdelse af kontrolprogrammer, vandforsyningsplanlægning, indsatsplanlægning, beredskabsplanlægning.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 24. sep. 2023