Gå til indhold
Møde

Konflikthåndtering i praksis

Deltag på webinaret og bliv bedre til at forstå konflikter og på den måde også bedre til at løse dem og undgå at blive revet med.

Konflikter opstår når vores behov trues og vores krav ikke imødekommes. Som vandværk kan der opstå konflikter med forbrugerne f.eks. når der lukkes for vandet eller når vandværket arbejder med områder, der skal overgå til anden anvendelse mhp. beskyttelse af grundvandsboringer.

Vi havner alle i konflikter både hjemme, på arbejdspladsen og ude blandt fremmede mennesker. Nogle gange er vi selv part i konflikten og nogle gange er vi ’tilskuere’. Hvis vi skal blive bedre til at håndtere konflikterne, når vi møder dem, er der nogle få grundlæggende redskaber/teorier, som er gode at kende og benytte sig af. I kurset gennemgås nogle af de værktøjer, jeg som landinspektør har mest glæde af, både som part i konflikt(er) og som ’tilskuer’/’mægler’. Værktøjerne vil tage udgangspunkt i jeres hverdag med forbrugere, lodsejere og sikring af grundvand.

Udbytte

Kurset giver gennem teoretisk undervisning og eksempler fra praksis kursisten kendskab til konflikters opståen og udvikling. Kursisten får kendskab til redskaber til at undersøge konflikten og skabe større klarhed og forståelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med kundekontakt, men er også relevant for andre, da konflikter opstår alle steder – også internt på arbejdspladsen.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Definition af konflikt, konflikter handler både om sag og relation
  • Konfliktbarometer
  • Konflikttrappen
  • Hvordan reagerer vi, når vi er i konflikt?
  • Konfliktnedtrappende kommunikation

Underviser

Anne Rebsdorf

Underviser og konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning, hvor hun både underviser i konflikthåndtering og mægler i konflikter.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 02. jun. 2023