Gå til indhold

Grundlæggende vandforsyning

Webinar om grundlæggende vandværksdrift, love og regler

Ønsker du en introduktion til den grundlæggende vandværksdrift, de gældende love og regler på vandområdet og til hygiejne og beredskabsplan? Så er dette webinar noget for dig.

Adgangen til drikkevand er en forudsætning for et moderne samfund. Derfor er det vigtigt, at man som vandværk sikrer en høj forsyningssikkerhed i god kvalitet døgnet rundt. Vandværket er omfattet af en række krav, og offentlige myndigheder kontrollerer, at alt går rigtig til.

Derfor er det vigtigt at du har en grundlæggende viden om den overordnede drift af vandværket, hvilke processer vandet skal igennem på sin vej frem til forbrugeren, samt at du har kendskab til den primære lovgivning indenfor vandsektoren.

Det og meget andet bliver gennemgået på dette kursus, og så får du svar på, hvem der har hvilket ansvar for vandledningerne? Hvordan vandet behandles, når det kommer ind på vandværket? Og hvad reglerne siger om kvalitetssikring på vandværket?

Udbytte

Formålet er at give kursisten en grundlæggende viden om gældende lovgivning på vandforsyningsområdet, vandets vej fra dannelse af grundvandet til oppumpning og behandling af råvandet, igennem alle vandværkets komponenter og ledningsnet, frem til forbrugernes vandhaner.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som er nye i bestyrelsen eller på driften af vandværket. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen.

Kurset er også for dig, der måske er ny i bestyrelsen, eller dig, der ønsker at få genopfrisket din viden.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Love, bekendtgørelser og vejledninger.
  • Udformning og indretning af et vandværk.
  • Boringer og vandbehandling samt beholderanlæg.
  • Hygiejne og DDS på vandværket og ude på ledningsnettet.
  • Beredskabsplan og forsyningssikkerhed.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 14. jun. 2024