Gå til indhold
Vandboring-kursus

Driftskursus (Selvstudie)

Tag vores driftskursus som selvstudie og bliv klædt på til at stå for vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse, så det lever op til lovens krav.

Du kan også deltage på Hygiejne – Selvstudie

Mennesker er afhængige af drikkevand uanset tid og sted. I vores moderne samfund er det helt afgørende, at vi kan regne med en sikker vandforsyning. Vandværket har derfor til opgave at sikre høj forsyningssikkerhed døgnet rundt. For at kunne det skal den driftsansvarliges kompetencer leve op til gældende regler.

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Når du deltager i Danske Vandværkers driftskursus som selvstudie, kommer du rundt om alt fra regler på vandområdet over produktion, drift og vedligeholdelse i en vandforsyning til en gennemgang af alle anlæg/komponenter, der typisk indgår i en vandforsyning.

På den baggrund bliver du som den driftsansvarlige på vandværket i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne.

Loven siger:

“At den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.”

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2)

Udbytte

Gennem det udleverede kursusmateriale får du viden om de grundlæggende elementer om vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse, så du efterfølgende er i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen.

Indhold

Kursusmaterialet gennemgår:

  • Grundlæggende vandforsyning (lovgivning og vandforsyningens opbygning og indretning)
  • Indvinding af drikkevand (boringer, ledninger og pumper)
  • Behandling og udpumpning af drikkevand (iltning, filteranlæg, skylleprocesser og beholderanlæg)
  • Distribution af drikkevand (indretning af ledningsnet og ledningsregistrering)
  • Vandmålere og tilstrømningssikring (registrering af forbrug, placering af måler og regler og krav til tilbagestrømningssikring)
  • Vandkvalitet (regler og grænseværdier)

Kursusmaterialet fremsendes ca. 5 uger før prøven.

Afsluttende prøve

Prøven foregår via Teams. Du modtager en mail med et link til et onlinemøde i Teams, som du skal trykke på et kvarter inden prøvestart.

Prøven skal gennemføres uden hjælpemidler på maks. 20 minutter og er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er korrekt besvaret. Når prøven er bestået, får kursisten udstedt et certifikat.

Er du ordblind, er der mulighed for at tage selvstudiet og prøven på særlige vilkår. Kontakt os for at høre mere.

Relaterede emner

Tilmeldinger efter deadline er ikke muligt på dette kursus.

Udgivet 20. apr. 2024