Gå til indhold
Boring

Få vandet ind på vandværket

Webinaret kommer rundt om alle de installationer, der er nødvendige for sikker drift af indvindingsboringer, og hvordan man kan minimere energiforbruget.

Forbrugerens drikkevand har sin oprindelse som grundvand, der pumpes op fra vandværkets indvindingsboringer. Derfor er det helt afgørende, at boringerne er indrettet, så hverken grundvandsmagasinet eller det vand, der indvindes, kan blive forurenet i processen.

Webinaret kommer rundt om de installationer, der er nødvendige for sikker drift af indvindingsboringer, herunder hvordan lovgivningen overholdes, hvordan de indrettes bedst muligt så forurening kan undgås, hvordan man kan minimere energiforbruget til indvinding, samt hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø for vandværkets driftsfolk samt eksterne leverandører.

Udbytte

Webinaret giver dig praktisk viden og en forståelse for ”best practise” ved indretning af råvandsinstallationer i indvindingsboringer. Denne viden kan bruges til at kontrollere egne installationer eller forholde sig til hvordan ny-installationer bør udføres.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til vandværkernes driftsansvarlige såvel som vandværksbestyrelser.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Lovgivningen
  • Overjordisk/underjordisk løsning?
  • Dykpumpeinstallationen – og tilhørende energiforbrug
  • Rørinstallationen
  • Automatiske pejlinger og flowmålinger
  • Hvem må udføre arbejdet?

Underviser

Jesper Furdal

Jesper Furdal

Undervisningen varetages af Jesper Furdal fra Awell Brøndboring. Jesper Furdal er uddannet civilingeniør og har en baggrund, som omfatter både rådgivning inden for vandforsyning såvel som brøndboring i praksis.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 03. jun. 2023