Gå til indhold

Beredskabsplan og håndtering af krise

Er I forberedte, hvis der opstår en krisesituation på vandværket? Er jeres beredskabsplan opdateret? Deltag online

Kurset afholdes online

Du kan også deltage fysisk på kurset

Vandværkets primære opgave er at levere rent vand til forbrugerne, men hvert år oplever flere vandværker at stå i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre af den ene eller den anden årsag. Det er her, beredskabsplanen kommer ind i billedet.

Når du deltager i kurset, får du viden om de vigtigste elementer i beredskabsplanlægningen, og hvordan I håndterer konkrete krisesituationer.

Beredskabsplanlægning handler om at kortlægge risici og ekstraordinære hændelser og situationer, vandværket kan komme ud for, og beskrive hvordan de skal håndteres.

Du vil på kurset blive introduceret til indholdet i en beredskabsplan, og hvordan I kan håndtere forskellige krisesituationer. Undervejs vil teori blive omsat til praksis gennem forskellige cases.

Når du har deltaget i kurset, har du fået viden om de grundlæggende elementer i beredskabsplanlægningen, så du kan udarbejde en beredskabsplan på dit vandværk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til vandværkets bestyrelse, ansatte og driftsansvarlige, der enten er eller skal i gang med at arbejde med beredskabsplanlægning. Kurset er også for dig, der bare ønsker en introduktion til og viden om beredskabsområdet.

På kurset gennemgår vi

  • Baggrund for at have en beredskabsplan
  • Hvad er en beredskabsplan?
  • Hvem skal inddrages i beredskabsplanen?
  • Kommunikation af vigtige oplysninger til relevante modtagere
  • Forskellige krisesituationer og beredskabsøvelser
  • Danske Vandværkers skabelon til beredskabsplan

Underviser

Henrik Petersen

Henrik Petersen

Teknisk rådgiver hos Danske Vandværker med 20 års erfaring indenfor ledningsarbejde og drift af vandværk samt 7 år hos AVK som produkttekniker. Uddannet VVS’er.

Forudsætning

For at være med som fjerndeltager kræver det en computer eller en tablet med internetadgang. Du kan anvende pc’ens eller tablettens mikrofon og højtaler, men et headset med mikrofon mindsker baggrundsstøj, og er derfor at foretrække.

Du vil få tilsendt et link til Teams, som du skal bruge til at tilgå kurset. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en eventuel debat ved at benytte chat-funktionen.
Nærmere information og link sendes til dig dagen inden kurset.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 08. dec. 2022