Gå til indhold
kemioversigt og analyse

Vandkvalitet – lovkrav og analyser

Kom og hør om lovgivningens krav til vandkvalitet, analyseparametre og hvordan vandanalyser kan belyse almindelige driftsmæssige problematikker.

Du kan også deltage online på kurset

Få også overblik over vejledninger og handlemuligheder ved overskridelse af forskellige analyseparametre.

I drikkevandsbekendtgørelsen er angivet hvilke parametre, der skal kontrolleres i drikkevandet samt med hvilke hyppigheder og hvor. Dette fastlægges i et kontrolprogram efter afgørelse fra kommunen.

Forståelsen af flere forskellige parametre gennemgås, samt hvilken årsager der kan være baggrund for overskridelser. Der gives eksempler på driftsmæssige parametre, der bør holdes øje med og muligheden for at bruge f.eks. Jupiter til dette.

Krav til analyselaboratoriet, indholdet af analyserapporter samt omfang af vejledninger og teknisk tilsyn gennemgås.

Lovgivningen indeholder desuden krav til forbrugerinformation og underretningspligt ved overskridelse, som både vandværk og laboratoriet har pligt til.

Udbytte

Kurset giver indsigt i, og forståelse for, omfanget af et kontrolprogram og indholdet af analyserapport samt hvilke analyseparametre, der altid er vigtige.

Desuden giver kurset viden om hvilke reaktioner laboratorium, vandværk og kommune er pålagt i tilfælde af overskridelser af drikkevandskravene.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de fra vandværkerne, som har til opgave at tage sig af driften samt til den eller de fra vandværkets bestyrelse, der har kontakten til kommunen og laboratoriet.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Lovkrav til analyseparametre og hyppigheder for prøvetagning
  • Analyserapporter, grænseværdier og reaktioner på overskridelse af disse
  • Vejledninger og krav som både kommune, vandværk og laboratorium skal kende

Underviser

Morten Due

Civ.ing. i Bioteknologi. Ansat ved DonsLab siden 2007 og siden 2010 som ejer-leder, med fokus på drikkevand: Prøvetagning, lovgivning og analyseteknik.

Jesper Koldsø

Uddannet Laborant. Tidligere medejer og stifter af AnalyTech Miljølaboratorium A/S, som i dag er SGS Analytics Denmark A/S. Har arbejdet med drikkevand, analyse og prøvetagning siden 1998.

Forplejning

Ved aftenkurser serveres der en varm ret.
Ved halvdagskurser serveres en frokostanretning.
Dertil isvand og 1 genstand (øl eller sodavand) samt kage til kaffen efter maden.

Udgivet 25. sep. 2023