Gå til indhold
Landkort østlige Danmark

Få let adgang til kort og data på nettet

Der ligger en guldgrube af data og kort frit tilgængeligt på internettet. På dette kursus lærer du, hvordan du nemt får adgang til disse data, og hvordan du kan bruge dem i den daglige drift.

Hvordan er boringerne på kildepladsen opbygget? Hvordan er de afproppet? Hvilken geologi indvindes der vand fra? Hvordan er vandets kvalitet? Findes der forureninger i nærheden af kildepladsen, og hvor ligger indvindingsoplandet? Alle disse spørgsmål kan du finde svar på ved at tilgå de offentlige kortdata på internettet.

På kurset kommer vi især til at arbejde med GEUS’ boringsdatabase og kortdatabase. Desuden vil vi anvende Danmarks Miljøportal og eventuelle andre dataudbydere.

På kurset skal du selv arbejde med at tilgå data – under kyndig vejledning selvfølgelig. Kursets indhold og sværhedsgrad tilrettes efter deltagernes behov, så alle kan følge med og får udbytte med hjem.

Udbytte

Efter kurset vil du selv være i stand til at tilgå ønskede data på nettet, så du i det daglige kan anvende data og kort på en enkel måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle interesserede, der gerne vil lære at få adgang til de mange kort og data, der er tilgængelige på internettet. Kurset kræver ingen forudsætninger eller specielle it-færdigheder. Blot skal du medbringe din egen PC eller tablet.

Indhold

På kurset gennemgås og arbejdes der med følgende:

  • GIS og webGIS – hvad er det og hvad kan det bruges til
  • Et overblik over de mange muligheder, der i dag findes på nettet for at finde data og kort
  • Adgang til og brug af data fra den Nationale Boringsdatabase, Jupiter
  • Adgang til og brug af data fra Danmarks Miljøportal
  • Adgang til og brug af historiske kort
  • Adgang til og brug af data og kort hos kommunerne

Underviser

Jette Sørensen

Jette Sørensen

Jette Sørensen er uddannet geolog og har varetaget Brøndboreruddannelsen på VIA University College i Horsens. Jette har mange års erfaring med anvendelse af data inden for grundvand, vandforsyning og boringer og borearbejde. rnJette Sørensen, Skanderborg Kommune

Forplejning

Der serveres der en varm ret.
Dertil isvand og 1 genstand (øl eller sodavand) samt kage til kaffen efter maden.

Udgivet 16. jun. 2024