Gå til indhold

God hygiejne ved ledningsarbejde

Stil krav til jeres entreprenører og send dem på hygiejnekursus, så I mindsker risikoen for forurening ved ledningsarbejde.

Drikkevand er en vigtig fødevare med strenge kvalitetskrav. Derfor er det vigtigt, at I som vandværk stiller krav til god hygiejne hos jeres entreprenører, der arbejder på ledningsnettet. På den måde mindsker I risikoen for forurening af drikkevandet mest muligt.

Send derfor jeres entreprenører på hygiejnekursus, hvor de lærer, hvordan de kan være med til at sikre god hygiejne, når de arbejder på drikkevandsledninger. Gennem en række eksempler – både gode og mindre gode, bliver deltageren blandt andet klædt på til at identificere forureningskilder, og hvordan de skal agere i forureningssituationer.

De får også kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer, og de bliver i stand til at anvende hygiejneinstrukser, når de arbejder på drikkevandsledninger.

Udbytte

Gennem både teoretisk undervisning og praktiske øvelser får kursisten opbygget en viden om at arbejde systematisk med hygiejne på ledningsnettet. På den baggrund bliver kursisten i stand til at sikre, at ledningsarbejde foregår på en måde, der reducerer forurening af drikkevandet.

Flere vandværker stiller krav om hygiejnekursus, når der arbejdes på deres ledninger. Kurset kan bruges som salgsargument i forhold til arbejde på vandværkernes ledningsnet. Deltagelse på kurset giver et certifikat, der kan fremvises som dokumentation for gennemført kursus.

Målgruppe

Kurset henvender sig til håndværkere – VVS’ere, graveentreprenører og andre håndværkere, der arbejder på vandforsyningers ledningsnet.

OBS! Kurset er ikke tilstrækkeligt til at leve op til lovkravet for driftsansvarlige på en vandforsyning. Driftsansvarlige skal gennemføre det lovpligtige hygiejnekursus eller selvstudieforløbet.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Sygdomsfremkaldende bakterier
  • Forureningskilder og risici
  • Forureningssituationer – hvordan forhindres og minimeres de?
  • Hygiejneinstrukser

Underviser

Henrik Petersen

Henrik Petersen

Teknisk rådgiver hos Danske Vandværker med 20 års erfaring indenfor ledningsarbejde og drift af vandværk samt syv år hos AVK som produkttekniker.

Forplejning

Frokost med en øl eller vand

Udgivet 27. maj. 2024