Gå til indhold

Entreprenør – hygiejnekursus

Halvdags hygiejnekursus rettet mod entreprenører

Deltag i dette halvdags hygiejnekursus rettet mod entreprenører, og få styr på, hvordan du bidrager til, at mindske risikoen for forurening ved ledningsarbejde.

Drikkevand er en vigtig fødevare med strenge kvalitetskrav. Derfor er det vigtigt, at du som entreprenør på ledningsarbejde for vandværker sørger for, at hygiejne er i top, så risikoen for forurening af drikkevandet reduceres mest muligt.

Når du deltager i Danske Vandværkers halvdags hygiejnekursus for entreprenører, lærer du hvordan du kan bidrage til en god hygiejne ved arbejdet på drikkevandsledninger, bl.a. gennem en række eksempler – både de gode og de mindre gode. Du bliver klædt på til at identificere forureningskilder, og hvordan du skal agere ved forureningssituationer. Desuden får du på kurset kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer, og du bliver i stand til at anvende hygiejneinstrukser i forbindelse med ledningsarbejde på drikkevandsledninger.

Udbytte

Gennem både teoretisk undervisning og praktiske øvelser får kursisten opbygget en viden om at arbejde systematisk med hygiejne på ledningsnettet. På den baggrund bliver kursisten i stand til at sikre, at ledningsarbejde foregår på en måde, der reducerer forurening af drikkevandet.

Flere vandværker stiller krav om hygiejnekursus, når der arbejdes på deres ledninger. Dette kursus vil kunne bruges som salgsargument ift. arbejde på vandværkernes ledningsnet. Deltagelse på kurset giver et certifikat, der kan fremvises som dokumentation for gennemført kursus.

Målgruppe

Kurset henvender sig til håndværkere – VVS’ere, graveentreprenører og andre håndværkere, der arbejder på ledningsnettet.

OBS! Kurset er ikke tilstrækkeligt til at leve op til lovkravet, hvis du er driftsansvarlig på en vandforsyning. Driftsansvarlige skal gennemføre 2-dages hygiejnekurset eller selvstudieforløbet.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Sygdomsfremkaldende bakterier
  • Forureningskilder og risici
  • Forureningssituationer – hvordan forhindres og minimeres de?
  • Hygiejneinstrukser

Underviser

Henrik Petersen

Henrik Petersen

Teknisk rådgiver hos Danske Vandværker med 20 års erfaring indenfor ledningsarbejde og drift af vandværk samt syv år hos AVK som produkttekniker.

Forplejning

Frokost med en øl eller vand

Udgivet 28. jan. 2023