Vandposten: Annoncer og leverandørfortegnelse

Et medlemskab giver også adgang til at annoncere i Danske Vandværkers medlemsmagasin Vandposten samt at få logo og virksomhedsprofil optaget i leverandøroversigten bagest i bladet. Vandposten udkommer fem gange om året i 7.100 eksemplarer og bringer nyheder og perspektiverende artikler om vandværksdrift, lovgivning, drikkevandspolitik og foreningens virke.

Både vandværker og virksomheder får som en del af medlemskontingentet tilsendt et eksemplar af Vandposten samt mulighed for at tegne abonnement på yderligere eksemplarer.

 

Læs Vandposten her