Virksomhedsmedlem

Din genvej til 2.000 vandværker

Alle virksomheder kan blive medlem af Danske Vandværker. Et medlemskab giver direkte adgang til beslutningstagere i vandsektoren. Her kan du se, hvad din virksomhed, kan få ud af et medlemskab.

Messer: Direkte kontakt med beslutningstagerne

Hvert år afholder Danske Vandværker tre messer i Roskilde, Aars og Fredericia, hvor din virksomhed kan udstille produkter og løsninger og komme i dialog med bestyrelsesmedlemmer, driftsansvarlige og ansatte i vandværkerne.

Hver gang deltager mellem ca. 80 forskellige firmaer indenfor alle grene af vandværksdrift og -administration. Mellem 500-600 vandværksfolk kigger forbi på messerne.

Messer i 2017

- 29. januar Roskilde

- 24. marts i Aars 

- 6. oktober i Fredericia

Nyhedsbreve og information: Hvad rører sig blandt vandværker?

Danske Vandværker har forskellige kommunikationskanaler, så du kan følge med i, hvad der sker blandt vandværkerne. Udover Vandposten udkommer det elektroniske nyhedsbrev hver fredag med seneste nyt om foreningen og branchen samt udvalgte presseklip med henvisninger til, hvad medierne bringer om sektoren. Derudover indeholder foreningens hjemmeside vejledninger, artikler og konkrete værktøjer, som vandværkerne kan hente og benytte i det daglige arbejde.

Vandposten: Annoncer og leverandørfortegnelse

Et medlemskab giver også adgang til at annoncere i Danske Vandværkers medlemsmagasin Vandposten samt at få logo og virksomhedsprofil optaget i leverandøroversigten bagest i bladet. Vandposten udkommer fem gange om året i 7.100 eksemplarer og bringer nyheder og perspektiverende artikler om vandværksdrift, lovgivning, drikkevandspolitik og foreningens virke.

Både vandværker og virksomheder får som en del af medlemskontingentet tilsendt et eksemplar af Vandposten samt mulighed for at tegne abonnement på yderligere eksemplarer.

 

Medlemspriser på arrangementer og kurser

Et medlemskab giver også mulighed for medlemspriser på Danske Vandværkers mange arrangmenter: Uddannelsesforløb og kurser, som er målrettet vandværksdrift- og administration. Her kan virksomheden få et unikt indblik og opdateret viden om, hvordan et vandværk fungerer og er organiseret.

Danske Vandværker afholder kurser overalt i landet i emner som vandværksdrift, vandværkshygiejne, budget og regnskab, bestyrelsesarbejde, tilstandsrapporter, vandanalyser og meget mere.

Regionale temaarrangementer

Både Danske Vandværkers fem regioner og de kommunalt forankre de vandråd holder jævnligt temamøder og særarrangementer for de lokale og regionale vandværker, hvor din virksomhed kan byde ind med oplæg om et specifikt vandværksrelateret emne.