Vandsektorloven

Benchmarking-model 2017

Hent værktøj til at beregne netvolumenmål for Opex.

Værktøjet består af et excelark med tal og beregninger med et eksempel.

.:.Du kan hente værktøjet her