Vandsektorloven

Performance benchmarking

Formålet med denne vejledning er at hjælpe forsyningsselskaber med indberetning til performancebenchmarking.

Udover at vejlede om de data forsyningsselskabet skal indberette, indeholder vejledningen
baggrundsviden om performancebenchmarking, herunder beskrivelser af baggrund og formål
med performancebenchmarking, nøgletallene selskaberne vil blive sammenlignet efter, og
hvilke overvejelser der ligger bag valget af netop de nøgletal.

.:. Du kan hente vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Benchmarking-model 2017

Hent værktøj til at beregne netvolumenmål for Opex.

Værktøjet består af et excelark med tal og beregninger med et eksempel.

.:.Du kan hente værktøjet her