Udbudværktøj: Hent hjælp til at afdække jeres behov og til at beskrive et godt udbud

Er I også i tvivl om, hvordan I bedst afdækker og beskriver jeres specifikke behov og krav, når I henter tilbud og udbud hos entreprenøren?

Dette standardudbudsmateriale hjælper jer med at stille de rette spørgsmål, så I får det produktionsapparat, I har brug for, og samtidig kan udbudsmaterialet være med til at begrænse eventuelle konflikter med leverandørne. Udbudsmaterialet kan også bruges til at beskrivelse de eksisterende forhold på vandværket.

Udbudsmaterialet indeholder 


Introduktion

Læs introduktionen grundigt, inden I går i gang med at beskrive jeres behov og krav. I får svar på:

  1. Hvordan I kan bruge udbudsværktøjet.

  2. Den komplekse lovgivning om udbud og tilbud bliver uddybet. Der er også eksempler på aftalegrundlag og henvisninger til relevante normer, standarder og publikationer.

  3. Eksempel på et udfyldt udbudsmateriale - i eksemplet har et vandværk brug for en renovering af en rentvandsbeholder.  


Boring

Renovering, nedtagning eller opbygning af boringer. Brug et skema pr. boring, I beskriver.

Iltning
Renovering, nedtagning eller opbygning af iltningssystem.

Filtrering
Renovering, nedtagning eller opbygning af filtreringsystem.

 

Rent vand
Renovering, nedtagning eller opbygning af rentvandstanke.

Udpumpning
Udbudsmateriale vedr. renovering, nedtagning eller installering af pumper m.v.

Forsyningsledninger
Renovering, optagning eller nedlægning af forsyningsledninger.

Ansvarsfraskrivelse
Danske Vandværker har som en service til medlemmerne lagt udbudsmaterialet her på hjemmesiden. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og opdaterede som muligt.

Hjemmesidens informationer om udbud træder ikke i stedet for medlemmernes eget skøn over, hvordan der skal disponeres. Udbudsmaterialet kan derfor ikke betragtes som rådgivning om, hvordan det enkelte vandværk skal træffe beslutning om og foretage konkrete udbud.  

Vi opfordrer medlemmerne til at søge ekstern individuel rådgivning, hvis der opstår et konkret behov, før I træffer beslutning om både processen og indholdet af et udbud.