Restancer ved ejerskifte, tvangsauktion, konkurs og dødfald

Efter vandværkets vedtægter er det som oftest den der har tinglyst adkomst til ejendommen, der er medlem af vandværket og dermed betalingspligt. Restancer kan ud over forglemmelser eller dårlig økonomi også opstå af andre årsager. En ejendom kan skifte ejer mere eller mindre frivilligt. Det sker typisk ved et almindeligt hussalg, ved at en ejendom går på tvangsauktion, der indtræder konkurs eller husets ejer afgår ved døden.

Disse forskellige forhold er beskrevet i detaljer i vores orientering om lukning af vandforsyning ved restance, som du kan hente her til højre.

Ejerskifte
Ved et almindeligt hussalg overtager den nye ejer forpligtigelse, og den tidligere ejer afregner sit forbrug til vandværket.

Tvangsauktion
Ved tvangsauktion er ejeren ”sat ud af spillet” idet panthaverne har begæret huset solgt via domstolene. Det er som udgangspunkt kun panthaverne, der får dækket deres tilgodehavender og gammel gæld til vandværket må afskrives, da der er tale om en simpel fordring.

Konkurs
Ved konkurs gælder en række særlige regler, og som udgangspunkt er det vigtigt, at vandværket får anmeldt sit tilgodehavende hos den advokat, der behandler sagen. For gæld, der ligger før konkursdagen er der tale om et simpelt krav – det vil sige vandværket kan kun få deres gæld betalt gennem en andel i det eventuelle overskud af konkursbehandlingen. For den fremtidige levering af vand skal vandværket have advokaten til at indtræde og garantere for den fulde betaling.

Dødsfald
I tilfælde af at ejeren er død skal vandværket huske at få anmeldt kravet i dødsboet. Det skal ske inden for 8 uger efter der er indrykket et såkaldt proklama i Statstidende.