Beregningsformlen til at værdiansætte vandværket er blevet nedlagt

Det er ikke længere nødvendigt at foretage en værdiansættelse af vandværket med jævne mellemrum. I stedet skal vandværket opdatere anlægskartoteket for at beregne den regnskabsmæssige værdi af anlægget og de årlige afskrivninger.

I Danske Vandværker har vi opbygget en række værktøjer, der erstatter beregningsformlen til værdiansættelse. Det drejer sig om skabelonerne til:

Capex
Capex beregner den aktuelle nedskrevne genanskaffelsesværdi – dvs. værdien af fx en boring pr. 31/12 2016 efter de løbende afskrivninger. Capex kommer fra Forsyningssekretariatet.

Sådan bruger du Capex
I regnearket kan man se flere kolonner. Når I skal bruge arket skal I udfylde kolonne D (mængde). Under kolonne B (enheder) kan I se, hvilken mængde der er tale om. Altså om det er stk., m3, dybdemeter, m3/h eller lignende.

Når I har udfyldt en række med den korrekte mængde vil kolonne F og G vise henholdsvis den nedskrevne genafskaffelsesværdi og den afskrivning, som I kan bruge både i det gældende regnskabsår og fremadrettet.

Find Capex her

Takstberegningsværktøjet
Takstbladet er vandværkets prisliste, hvor forbrugeren kan se alle priser, afgifter og bidrag. Et klart og tydeligt takstblad indeholder alle de takster, som vandværket ønsker at opkræve, og det skaber ikke usikkerhed hos forbrugeren.

Find takstberegningsværktøjet her 

Årsregnskab
Alle vandværker skal bruge årsregnskabsloven - også vandværker under 200.000 kubikmeter.

Du finder årsregnskabet og vejledning til hvordan det bruges længere nede på denne side.

Du kan læse mere om nedlæggelsen af beregningsformlen her

 

Regnskaber skal aflægges efter årsregnskabsloven

Alle vandværker skal bruge årsregnskabsloven – også vandværker under 200.000 kubikmeter

Uanset om dit vandværk er lille eller stort, skal I aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Det er egentlig ikke noget nyt, men kommunerne har forvaltet reglerne meget forskelligt. Men det er slut nu.

Regnskabsvejledningen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan vandværkets årsregnskab kan se ud. Naturstyrelsen forventer, at vandværkerne hurtigt får indarbejdet reglerne og aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven. 

Hent hjælp i vores skabeloner
Danske Vandværker har udarbejdet skabeloner med udgangspunkt i regnskabsvejledningen. Hvis du bruger skabelonerne, er du sikker på, at dit regnskab lever op til regler i årsregnskabsloven. Hent følgende skabeloner:

Vejledningen til årsregnskabsloven udkom januar 2016