Hvidvask: Vandværker skal dokumentere, de ikke vasker penge hvide

Med jævne mellemrum bliver vandværker bedt om at sende forskellige oplysninger til deres bank samt firmaet Nets, som står bag Betalingsservice. Det skal til for at dokumentere, at der ikke sker hvidvaskning af penge og terrorfinansiering i vandværket.

Virksomheder, foreninger og alle andre med et CVR-nummer skal fra tid til anden dokumentere overfor f.eks. banker og Betalingsservice, at virksomheden er en lødig en af slagsen, der ikke engagerer sig i hvidvaskning af penge og terrorfinansiering. Det siger hvidvaskloven, og den pålægger eksempelvis bankerne at skaffe denne dokumentation fra sine kunder.

Også vandværker skal derfor en gang i mellem dokumenterer dette, for at undgå problemer med loven, som undertiden forkortes AML – engelsk for anti money laundring.

Send dokumenter
Mange vandværker benytter Betalingsservice som service til forbrugerne. Nets er også omfattet af kravene i hvidvaskloven, og beder derfor vandværkerne om at bekræfte ejerskabet af bankkonti, og hvem der egentlig står bag vandværket.

Det er helt i orden, og helt i tråd med kravene i hvidvaskloven. Det er i vandværkets interesse at give disse oplysninger til både Nets og bankerne. De vil naturligvis gerne sikre sig, deres kunder er ordentlige virksomheder med lovlige formål.

Vandværkerne fungerer som selskaber, men har stadig rødder i andelstanken. Det betyder, at Nets i de fleste tilfælde vil behandle vandværkerne som foreninger, og det har betydning for, hvilke dokumenter, vandværket skal sende til banken eller Nets. Det er dog ofte følgende:

  • Vandværkets vedtægter
  • Referat fra seneste generalforsamling
  • Fuldmagter, hvis aftalen med Nets eller banken underskrives af andre en tegningsberettigede – f.eks. hvis et administrationsfirma varetager vandværkets aftale med Nets.
  • Et kontoudtog fra vandværkets afregningskonto


Kontakt banken eller Nets

Hvis vandværket bliver bedt om at afgive disse oplysninger samt bekræfte de oplysninger, banken eller Nets allerede har, vil vandværket ofte blive vejledt i, hvordan det gøres.

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til banken eller Nets.

Nets har for eksempel en hotline til netop dette formål.