Indberetning af boringsstatus

Alle vandværker skal indberette status for deres boringer til den nationale Jupiter-database, som indeholder oplysninger om alle landets boringer.

Vandværker skal indberette om deres boringer er i brug eller lukkede, og hvorfor de er lukkede. Indberetningen sker til Jupiter-database, som drives af GEUS.

Gode og pålidelige data for boringers status i landets vandforsyninger er af stor betydning for planlægningen af den fremtidige indsats for at sikre rent drikkevand.

Siden 1. janaur 2013 har det været vandværkernes opgave indberettet boringsstatus. Tidligere var det kommunernes opgave.

Når du indberetter i Jupiter databasen

Husk at trykke på knappen ”alle ændringer indberettet” når du er færdig med at indberette status for alle boringer. På den måde ved GEUS og Naturstyrelsen, at dataene kan bruges til deres statistik.

Følg henvisninger til højre for at indberette.

Vi opfordrer alle vandværker til at indberette disse data.

Svar på ofte stillede spørgsmål
GEUS får ofte spørgsmål om indberetninge af data til Jupiter-databasen. Derfor har GEUS skrevet disse spørgsmål sammen på to sider med tilhørende svar.

Du kan finde svarene her.