Indvinding: Søg om vandindvindingstilladelse

Når I skal søge kommunen om fornyelse af vandindvindingstilladelse - eller søge om en helt ny - er der en række ting, I skal være opmærksomme på. Først og fremmest skal I sørge for, at de vilkår, som står i den gamle tilladelse, er opfyldt.

Forberedelse
For at lette arbejdet både for jer selv og de kommunale sagsbehandlere, er det en god ide at forberede sig på opgaven.

En lang række kommuner har i dag et ansøgningsskema på deres hjemmeside, som I skal udfylde manuelt og sende til kommunen. Før I begynder at udfylde skemaet er det en god ide at gennemgå skemaet for at samle alle relevante oplysninger, der skal bruges til ansøgningen.

VVM-vurdering
Ud over selve ansøgningen skal I være opmærksom på, at kommunen i nogle tilfælde kræver, at ansøgningen også skal behandles efter reglerne om VVM (vurdering af virkning på miljøet).

Det vil sige, at der indledningsvist skal gennemføres en undersøgelse, der slår fast, om en kommende eller fortsat indvinding vil have en negativ virkning på miljøet.

Det er derfor altid en god ide at kontakte kommunen, inden I søger om en ny eller fornyet vandindvindingstilladelse.

Ansøgningsskema
Hvis jeres kommune ikke har et ansøgningsskema, kan I bruge Danske Vandværkers skabelonudkast til ansøgningen, ligesom I kan bruge en tjekliste i forbindelse med ansøgningen.

Hent værktøjerne til højre her på siden.