Vandspild: 

Ledelsesmæssige og teknologiske metoder til reduktion af vandtab

Naturstyrelsen har netop udgivet rapport om, ledelsesmæssige og teknologiske metoder til at mindske vandspild i vandforsyninger.

Rapporten indeholder gode råd og værktøjer til at nedbringe vandspild til niveauet for landsgennemsnittet. 

Uddrag fra rapportens sammenfatning

Vandtab er defineret som forskellen på den udpumpede vandmængde og den debiterede vandmængde, og er dermed den producerede vandmængde, som vandforsyningerne ikke får betaling for. Vandtab omfatter den vandmængde, der tabes i ledningsnettet pga. brud, uautoriseret forbrug og målerunøjagtigheder, men omfatter også kontrolleret og gavnligt vandforbrug brugt til udskylninger af ledninger ved nyanlæg og reparationer, vand brugt til brandslukning og kontrol af sprinkleranlæg.

28 danske vandforsyningers arbejde med vandtab er belyst igennem interview med særligt fokus på, hvilke ledelsesmæssige og teknologiske værktøjer vandforsyningerne benytter til understøttelse af deres arbejde. De deltagende forsyninger er primært vandforsyninger med en årlig udpumpning på mere end 200.000 m³/år.

Herudover er der sat fokus på emner, som har betydning for vandforsyningernes vandtab, hvorfor disse ønskes undersøgt nærmere.

Emnerne er følgende:

  • Målerunøjagtigheder – særligt fokus på produktionsmålere.
  • Ikke-afregnet vandforbrug – autoriseret og uautoriseret forbrug.
  • Jordledninger – vandledning på privat grund.
  • Incitamenter for nedbringelse af vandtabet.
  • Lokale forhold, der vanskeliggør yderligere reduktion af vandtabet.

Hent rapporten her