Kommunalt tilsyn - Tilsynsrapport

Kommunerne har myndighedsrollen i forhold til vandværker - det vil sige, at kommunen fører tilsyn med om vandværkets tekniske anlæg er i forsvarlig stand.  

I Naturstyrelsens vejledning om kommunerns tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, kan du finde nyttige informationer og praktiske råd, som I kan bruge i forberedelsen til teknsik tilsyn.

Vejledningen beskriver, hvordan et teknsik tilsyn bør foregå og er dermed også et godt støtteværktøj til kommunens medarbejdere, der udfører tilsynet. 

Tilsynsrapport
Resultaterne af det tekniske tilsyn skal sendes i kopi til vandværket.

Skema til tilstandsrapport
Bagest i vejledningen kan du finde en tjeklisten (bilag 1), som kan bruges som tilsynsrapport, når det er udfyldt.