Værktøj: Manuelt ledelsessystem 

Det manuelle ledelsessystem består afskemaer og tjeklister, som du kan hente her:

Dokumentnr.  Titel Ajourført
 0.0 Forside  
 0.1 Forord  
 0.2 Indholdsfortegnelse Februar 2016
1 Bestyrelse  
2 Logbog over daglige hændelser  
2a Planlagte kontroller Februar 2016
3 Aktionsliste BST-møde  
4 Kvalitetssikring  
4a Kvalitetssikring samlet vurdering  Februar 2016
4b Kvalitetssikring eksempel 2  
5 Vandbehandling  
5a Vandbehandling eksempel  
6 Forbrugermålere  
6a Målere i drift kontrol  
7 Udpumpet vandmængde og el  
8 Udpumpet vand Februar 2016
9 Gennemførte vandanalyser  
9a Drikkevandspakke 2015  
10 Betænkelige vandanalyseresultater  
11 Takstblad notat  
11 a Investeringsplan Nyt dokument februar 2016
12 Normalregulativ  
12a Normalregulativ vejledning  
13 Beredskabsplan  
14 Ledningsnet  
15 Indberetning til Jupiter  
16 Vedtægter  
16a Vedtægter a.m.b.a.  
16b Vedtægter andel  
17 Tilbagestrømningssikring  
17a Tilbagestrømningssikring - spørgeskema

 
17 b Tilbagestrømningssikring Nyt dokument februar 2016