Informer kommunen om kvalitetssikring

Kommunen skal vide, at I har indført kvalitetssikring. Men hvilke informationer skal I give til kommunen? Få svaret her.

Det skal I oplyse

  • Den driftsansvarlige har gennemført de obligatoriske kurser (drift- og hygiejnekursus), som loven kræver.
    Husk at oplyse kursusudbyderen.

  • Vandværket har gennemført en kortlægning og risikovurdering af forsyningen.

  • At der er udarbejdet en handleplan.

    Alternativt at der er indført ISO 22.000, DDS eller lignende. Husk at henvise til det system, som I arbejder efter.

  • Vandforsyningens navn.

  • Vandforsyningens CVR-nummer.

  • Underskrift og dato for indførelsen.

Hvem i kommunen skal have oplysningerne?
Vandforsyningen kan, udover at sende oplysningerne til kommunens hovedadresse, også sende en kopi til den afdeling og/eller person i kommunen, der fører tilsyn med vandforsyningen.

Hvordan kan du sende oplysningerne?
Informationen kan sendes pr. mail eller brev.

Skal der sendes dokumentation med?
Det er ikke nødvendigt at sende kursusbeviser, den udarbejdede kortlægning eller handleplan eller anden dokumentation til kommunen. 

Dokumenterne skal opbevares i vandforsyningen og kunne vises frem ved det kommunale tekniske tilsyn.